Bosna s Albánií na dosah bezvízovému styku se Schengenem

Evropská komise přišla včera (27. května) s návrhem, který by umožnil majitelům biometrických pasů z Albánie a Bosny a Hercegoviny cestovat do schengenského prostoru, aniž by k tomu potřebovali vízum. Pokud se zemím podaří splnit zbývající podmínky, vízový režim může být odstraněn již na podzim.

„Vím, jak moc pro občany Albánie a Bosny a Hercegoviny znamená bezvízové cestování. Garance bezvízového styku je základní pilíř integrační politiky EU vůči západnímu Balkánu,“ prohlásila v Bruselu eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmström.

Návrh Komise, který byl včera představen, zjednoduší občanům těchto dvou balkánských zemí cestování do všech členských států EU (s výjimkou Velké Británie a Irska, které se na unijní vízové politice nepodílejí), a do zemí, které sice nejsou členy Unie, ale patří do schengenského prostoru. K nim se řadí Švýcarsko, Norsko a Island.   

Jak zdůraznila Komise, oznámení o zrušení vízového režimu je výsledkem více jak dvouleté intenzivní práce, kterou albánská a bosenská vláda vynaložila na zlepšení pasové bezpečnosti, posilováni pohraniční kontroly a upevnění institucionálního rámce pro boj s organizovaným zločinem a korupcí.  

Podle komisaře pro rozšíření Štefana Füleho je návrh pro občany Albánie a Bosny důležitý proto, že „je více přibližuje EU.“ Füle se také domnívá, že „bezvízový styk přispěje k tomu, že evropská perspektiva (pro obě země) tak nabývá mnohem jasnějších kontur.“

I přesto, že dvojice balkánských zemí na cestě k dosažení bezvízového režimu dosáhla určitých úspěchů, pořád zbývají oblasti, kde je třeba provést nezbytné reformy.

Albánie tak musí přijít se strategií a politikou pro opětovné začlenění uprchlíků do společnosti, posílit vymahatelnost práva a zajistit efektivní implementaci právního rámce pro boj s organizovaným zločinem a korupci, a to včetně alokace příslušných lidských a finančních zdrojů.      

Bosně je vedle vymýcení organizovaného zločinu a korupce uloženo postupně zavádět akční plán, jehož cílem je hladká výměna elektronických dat mezi policií a soudy, a vyřešit národnostní otázku (Bosnu tvoří dva autonomní celky – Republika srbská a muslimsko-chorvatská Federace Bosna a Hercegovina) a vztahy s mezinárodním společenstvím (EurActiv 26.5.2010).

Následující vývoj v obou zemích bude přes léto bedlivě sledován Evropskou komisí a pokud vše proběhne, jak má, definitivní rozhodnutí bude náležet Radě EU a Evropskému parlamentu. Obě instituce budou o otázce rozhodovat s největší pravděpodobností ještě na podzim letošního roku.           

Bezvízovému režimu se od prosince loňského roku těší občané Srbska, Makedonie a Černé Hory (EurActiv 1.12.2009).