Vysokoškoláci si mohou vyzkoušet jednání v Radě

Studentský summit

Studenti vysokých škol si letos již podruhé mohou vyzkoušet, jak probíhá jednání v Radě ministrů zahraničí Evropské unie. Autorem projektu je Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Od 1. října je možné přihlašovat se na druhý ročník Modelu Evropské unie. Projekt, který je organizovaný Asociací pro mezinárodní otázky (AMO), je určen studentům českých vysokých škol, kteří se zajímají o EU a aktuální evropské problémy. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 1. prosince 2007.

Účastníci projektu budou simulovat jednání Rady Evropské unie. Ujmou se rolí ministrů zahraničních věcí sedmadvaceti členských států a budou obhajovat jejich zájmy na pětidenním zasedání modelové Rady v Kongresovém centru Praha.

Tomu budou předcházet dva jednodenní workshopy, které budou pro účastníky příležitostí dobře se na úlohu ministrů členských zemí připravit. Témata, která budou na agendě simulovaného zasedání Rady, např. reformu Společné zemědělské politiky či vztahy EU s Ruskem, ale i další aktuální problémy, jako je např. Reformní smlouva a české předsednictví EU, bude 27 studentů diskutovat s hosty projektu – diplomaty, politiky, akademiky i novináři. V průběhu loňského ročníku se účastníci setkali s celkem šestnácti hosty, mezi nimi např. s Pavlem Teličkou, Cyrilem Svobodou, Janem Zahradilem a Pavlem Baršou.

Do projektu se mohou přihlásit studenti jakýchkoliv oborů, kteří se nachází v libovolném ročníku studia. „V loňském roce byli mezi účastníky zastoupeni především studenti politologie, práv a ekonomie, účastnili se jej ale i studenti oborů, které s evropskou integrací vůbec nesouvisí, kteří se prostě o EU zajímají. Často je poznat, kdo jaký obor studuje, účastníci se tak mohou vzájemně obohatit. Rovněž spolupráce studentů bakalářských a magisterských cyklů nepředstavovala nejmenší problém“ říká Jakub Kulhánek, koordinátor projektu.

Vedle Modelu Evropské unie pořádá AMO ještě Pražský model OSN a Model NATO, které jsou oba určeny studentům středních škol. Tyto simulace probíhají souběžně a společně vytvářejí Pražský studentský summit.

Více informací o Modelu Evropské unie i o tom, jak se přihlásit, mohou zájemci nalézt na www.studentsummit.cz.

Mediálním partnerem Modelu Evropské unie je EurActiv.cz.