Učitelé v ČR mají i díky financím EU možnost lépe porozumět autoevaluaci škol

V ČR probíhá projekt, jehož cílem je naučit pedagogy počátečního a dalšího vzdělávání autoevaluaci škol vyhodnotit a pružně reagovat na její výsledky. Projekt získal finanční podporu z ESF a státního rozpočtu ČR.

Projekt Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách Ostravské univerzity v Ostravě je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V jeho rámci probíhají tři typy kurzů, kterými by od ledna 2007 do května 2008, kdy bude projekt ukončen, mělo projít 300 účastníků. Kurzy jsou určeny jak učitelům tak studentům VŠ jako budoucím pedagogům.

V kurzu praktické evaluace se účastníci naučí, jak hodnotit svou školu. Autoevaluace je nyní dle školského zákona (č. 516/2004 Sb.) povinná a s jejím zaváděním se vyskytly problémy. Neexistovaly detailně propracované postupy, dle nichž by sami učitelé a ostatní zaměstnanci školy mohli vlastní hodnocení uskutečnit. Přitom zákon ukládá školám minimálně jednou za dva roky vlastní hodnocení školy provést.

V dalším kurzu umožní účastníkům vyhodnotit klima ve třídách a ve škole a lépe tak identifikovat případné sociálně patologické jevy jako je šikana nebo užívání drog. Ve třetím kurzu budou frekventanti testovat dovednosti jednotlivých žáků sledováním vývoje jejich výsledků v jednotlivých ročnících. Odstraní se tak stres, který by přineslo případné srovnání s ostatními žáky, protože se porovnávají jeho současné výsledky s těmi dřívějšími.

Projekt Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách je odpovědí na Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) z roku 2001, která reaguje na cíle stanovené v Lisabonské strategii EU. Členské státy EU si nicméně stále zachovávají v oblasti vzdělávání plnou suverenitu. EU nyní pouze doporučuje různá opatření a je na členských státech, zda je přijmou. Dalším členským státem, který zavedl povinnou autoevaluci škol je Polsko. Vlastní hodnocení škol má podporu i v Německu nebo Francii.


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt institut, o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.