Telekomunikační balíček překonal poslední překážku

Kontroverzní soubor nových pravidel pro celý unijní telekomunikační sektor získal včera v Evropském parlamentu širokou podporu zákonodárců, což znamená dobrou zprávu pro rozvoj rychlého internetového připojení. I když kritici upozorňují, že k telekomunikačnímu balíčku se upírá až moc pozornosti, většina odborníků jeho přijetí označuje za krok správným směrem.

Europoslanci včera konečně řekli „ano“ kompromisní verzi telekomunikačního balíčku, který  členské státy zavedou do své legislativy do roku 2011. Podle Evropské komise, jež včera ocenila postoj zákonodárců, se unijní spotřebitelé mohou těšit na řadu výhod.

Dostanou právo ke změně mobilního operátora do jednoho pracovního dne (číslo jim zůstane stejné), budou lépe informováni o službách, které si předplácejí, i o případném narušení soukromí ze strany mobilních operátorů. Telekomunikační společnosti budou také svým zákazníkům muset nabídnout služby se závazkem nepřesahujícím 12 měsíců (kontrakty na delší dobu samozřejmě neskončí, ale zákazník má mít možnost zvolit kratší závazek).

Tahanice o telekomunikační balíček, který má kromě přímých výhod pro spotřebitele přinést také kompletní změnu pravidel pro celý sektor (vznikne nový telekomunikační úřad, posílí se konkurence, dojde k přerozdělení radiových frekvencí atd.), trvají už od roku 2007, kdy Komise předložila původní návrh. Na jaře tohoto roku už se zdálo, že má telekomunikační balíček vyhráno, ale europoslanci kompromis na poslední chvíli zablokovali, protože se (těsně před volbami do EP) obávali o práva uživatelů internetu (EurActiv 7.5.2009).

Evropská asociace telekomunikačních společností přivítala schválení balíčku, který podle ní schází k tomu, aby se konečně ve velkém rozjely investice do sítí umožňujících rychlé internetové připojení. Operátorům se líbí také to, že se uvolní část radiového spektra, která může být využita k rozšíření internetu tam, kde se nevyplatí stavět nové sítě. Komise si od nové legislativy slibuje také výrazné posílení konkurence, která se podle jejích dat za poslední dva roky rozhodně nezvětšila – sektoru stále vládnou velcí hráči.

Hadopi: ano či ne?

Evropský parlament nakonec do legislativy prosadil klauzuli, která říká, že uživatelé internetu mohou být odpojeni pouze na základě „předcházející a nezaujaté“ procedury s následnou možností posouzení nezávislým soudem. To znamená, že přerušení připojení kvůli podezření ze stahování nelegálního obsahu může přijít i bez soudního rozhodnutí. Právě soudní přezkum rozhodnutí o odpojení „pirátů“ (ještě před jeho provedením) byl přitom jedním z hlavních požadavků europoslanců, když v květnu balíček zablokovali.

Vylekali se totiž nově schváleného zákona ve Francii, kterému se říká Hadopi (podle úřadu pro sledování uživatelů internetu). Ten ve své druhé verzi (tu první smetl Francouzský nejvyšší soud) sice počítá s tím, že o odpojení uživatelů rozhodne ve finále – po dvou výstrahách – soud, i tak ale sklízí obrovskou vlnu kritiky pro omezování osobní svobody a podnikání.

O podobném zákonu, jako prošel ve Francii, se nyní vede diskuse ve Velké Británii nebo ve Španělsku. Jak ovšem tento týden upozornila komisařka pro informační společnost Viviane Reding, členské státy musí umožnit soudní proces těm uživatelům, které chtějí odpojit.

Podle české europoslankyně a stínové zpravodajkyně k balíčku Zuzany Roithové kompromis dosažený mezi Parlamentem a Radou výrazně znesnadní odpojování uživatelů internetu. „Jako předkladatelka návrhu garantujícího uživatelům spravedlivý proces při odpojování od internetu, kvituji, že Rada nakonec naším návrhům ustoupila. Díky těmto garancím se odpojení od internetu bude týkat skutečných zločinců jako jsou teroristé či šiřitelé dětské pornografie, nikoliv běžných uživatelů,“ vysvětluje europoslankyně.

Cookies snad bez problémů

Jak jsme vás informovali v pondělí (EurActiv 23.11.2009), některé členské země se na poslední chvíli pokoušely ovlivnit výslednou podobou balíčku a připravily k němu proto dodatky. Šlo především o soubory zvané cookies, které internetové prohlížeče automaticky stahují do našeho počítače a které mohou sloužit ke sledování uživatelů. Zástupci některých zemí se nechali slyšet, že z balíčku jasně vyplývá povinnost prohlížečů, aby se uživatelů dotázaly při každé instalaci cookies.

To by je samozřejmě dost obtěžovalo. Na druhou stranu mluvčí Komise uvedl, že schválená legislativa jasně rozlišuje mezi cookies a skutečně nebezpečným softwarem, jako jsou viry nebo spyware. Podle Komise jsou tedy pravidla ochrany osobních údajů obsažená v balíčku v souladu se současnými standardy běžně používaných prohlížečů.

Jak už bylo řečeno, členské státy budou mít na implementaci balíčku čas do roku 2011, nový Orgán evropských regulátorů elektronických komunikací (BEREC) vznikne už na jaře příštího roku.