Studie: Vysoké školy v EU potřebují lepší výběr studentů

Bruselský think-tank Bruegel došel k závěru, že k dosažení významější konkurenceschopnosti vysokých škol na globální úrovni potřebuje Unie obsáhlou reformu vysokého školství zahrnující znatelné zvýšení finančních dotací jednotlivým zařízením současně s rozšířením jejich autonomie a jednotlivých specializací a lepším výběrem studentů.

Zpráva, která byla devátého července publikována pod názvem „Vyšší aspirace: Agenda pro reformující se evropské univerzity“, analyzuje rozdíly mezi systémy vysokého školství v EU a USA a zaměřila se na určení faktorů, které stojí za rozdíly ve výkonnosti evropských univerzit.

Studii uzavírá zjištění, že se výkonnost evropských univerzit v oblasti výzkumu stále opožďuje za výkonností jejich amerických kolegyň a především za těmi, které se řadí mezi nejlepších padesát univerzit v rámci takzvané Šanghajské klasifikace, která stanovuje index pro monitoring výzkumné činnosti univerzit z celého světa.  

Studie podle Bruegelu dokazují, že úroveň výzkumné činnosti evropských univerzit souvisí jednak s výší finančních prostředků, kterými instituce disponuje v přepočtu na jednoho studenta a jednak se stupněm její rozpočtové nezávislosti. „Autonomie a financování jsou vzájemně posilující faktory“, upozorňuje tento think-tank a dodává, že roční výdaje na vyšší školství by měly být během příštích deseti let postupně zvyšovány o jedno procento HDP. K tomu může docházet buďto veřejně či privátně „skrze poplatky, soukromé dary, a také nastavením finančních dotací.“   

Bruegel dále tvrdí, že výběr studentů při vstupu na univerzitu „by se měl stát normou“ a že specializace a konkurenceschopnost by měly být dále posilovány. Poplatky spojené s nástupem na univerzitu by také měly být šířeji aplikované.

Studie dále upozorňuje na fakt, že je mobilita studentů stále nízká a nízká nadále zůstane, především na úrovni vysokoškoláků. Boloňský proces prý bude slavit výsledky ve sbližování kvality vysokého školství v Evropě, spíše než ve zvýšení přeshraniční mobility studentů.

Zpráva je založena na předběžných závěrech loňské studie Bruegelu o potřebě reformy evropských univerzit a doplňuje současnou debatu o iniciativách EU v této oblasti.

Evropská komise ve svém komuniké z května 2006 učinila sérii detailních doporučení o tom, jak modernizovat vyšší školství v Evropě. Členské státy zde byly především vyzvány k tomu, aby daly vysokým školám více autonomie a odpovědnosti a Komise je povzbudila k rozhodnutí otevřít univerzity obchodní sféře společnosti.


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt Institut, o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.