Studie: Větší zastoupení žen v ICT by EU přineslo 9 miliard eur ročně

Neelie Kroes, komisařka pro digitální agendu; zdroj: Evropská komise.

Obor informačních a komunikačních technologií je stále odvětvím, kde výrazně převažuje počet mužů. Podle nové studie Evropské komise by přitom vyrovnané zastoupení obou pohlaví přineslo evropskému HDP dalších 9 miliard eur. Výhodné by bylo i pro samotné ICT firmy.

Pokud by v odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT) pracovalo stejně žen a mužů, evropské HDP by se ročně zvýšilo o 9 miliard eur. To je jeden ze závěrů, který uvádí nová studie z dílny Evropské komise.

Ta dále uvádí, že zvýšení podílu žen by bylo prospěšné i pro samotné odvětví ICT, protože firmy, které mají tři a více žen ve svém výkonném managementu, vykazují o 35 % vyšší návratnost kapitálu a o 34 % vyšší výnos pro akcionáře.

„Již dnes nade vší pochybnost víme, že více žen přináší soukromému podnikání velký prospěch. Je nejvyšší čas, aby si to uvědomilo i odvětví informačních technologií a umožnilo ženám patřičné uplatnění v souladu s jejich potenciálem, což bude přínosné celému evropskému hospodářství,“ uvedla eurokomisařka odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová.

Studie mimo jiné uvádí, že na každých tisíc žen z bakalářským titulem připadá pouze 29 těch, které mají vystudovaný obor ICT, což znamená necelé tři procenta oproti 9,5 % u mužů. Pouze čtyři ženy z tisíce pak v odvětví skutečně pracují.

Autoři průzkumu dále podotýkají, že zatímco v oblasti ICT má jako svého nadřízeného pouze 19,2 % pracovníků, v ostatních odvětvích toto číslo průměrně dosahuje 45,2 %.

Podle Komise je navíc nutné zdůraznit, že ženy, které pracují v odvětví ICT, vydělávají skoro o 9 % více než ženy, které působí v jiných částech hospodářství. Mají také možnost větší flexibility při úpravě pracovní doby a jsou méně náchylné k nezaměstnanosti.

Studie uvádí některé faktory, které podle jejích autorů brání plné angažovanosti žen ve zmiňovaném odvětví. Může jít například o kulturní tradice a předsudky o úloze žen, vnitřní překážky, jako je nedostatek sebevědomí nebo vyjednávacích dovedností, či vnější překážky, mezi které patří například nedostatek vzorů v tomto oboru.