Startuje informační kampaň k Evropskému roku kreativity a inovace 2009

Dnes bude zahájena oficiální informační a mediální kampaň k Evropskému roku kreativity a inovace 2009. V příštím roce se uskuteční řada akcí, jejichž cílem bude podpořit tvořivost a inovaci nejen v oblasti kultury ale i hospodářství.

Komise každý rok navrhuje téma, na nějž bude zaměřen následující rok. Letošním tématem byl mezikulturní dialog a rok 2009 bude Evropským rokem kreativity a inovace. S tímto tématem souvisí celá řada akcí, jako jsou konference, semináře nebo různé projekty. Jeho sloganem bude „Představuj si, vytvářej, inovuj“.

Jeho cílem je zvýšit povědomí o významu kreativity a inovace v osobním, společenském i ekonomickém rozvoji a stimulovat vzdělávání a výzkum. V jeho rámci by se měla uskutečnit řada akcí, které by měly přispět ke zvýšení připravenosti EU na výzvy globalizovaného světa. Klíčovým poselstvím Evropského roku kreativity a inovace je: „Kreativita a inovace přispívají k ekonomické prosperitě a stejně tak i ke společenskému i hospodářskému blahobytu.“

Aktivity v průběhu roku budou zaměřené především na mladé lidi, pedagogy, politické aktéry a širokou veřejnost. Počítá se s významným zapojením občanské společnosti na národní i evropské úrovni.

Na celoevropské úrovni bude za Evropský rok kreativity a inovace odpovědné především Generální ředitelství Komise pro vzdělávání a kulturu spolu s Generálním ředitelstvím pro firmy a průmysl. Každý členský stát jmenuje vlastního národního koordinátora, který bude odpovídat za národní úroveň.

Dnešního slavnostního zahájení komunikační kampaně k Evropskému roku kreativity a inovace se zúčastní komisař pro vzdělávání, odborné vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figeľ spolu se třemi vyslanci nadcházejícího roku -profesorem Edwardem de Bono, profesorkou Karlheinz Brandenburg a světově proslulým hudebníkem Jordi Savallem.