Spolupráce škol motivuje k rozvíjení jazykových znalostí

Studenti i učitelé na školách zapojených do projektů mezinárodní spolupráce mají větší motivaci učit se cizí jazyky. Navíc se zlepšuje i jejich schopnost pracovat v týmech a roste jejich zájem o cizí země a jiné kultury. Uvádí to zpráva, kterou včera představila Evropská komise.

Evropská komise včera představila zprávu o dopadech jednoho z klíčových evropských vzdělávacích programů – programu Comenius – na učitele, žáky, studenty a školy obecně. Program Comenius se od loňského roku stal součástí evropského Rámcového programu celoživotního učení na období 2007-2013 (součástí rámcového programu je i známý program mobility vysokoškolských studentů Erasmus).

Program se zaměřuje na mezinárodní spolupráci škol, od mateřských škol až po vyšší odborné nebo speciální školy a podporuje i vzdělávání učitelů. Účastníkem programu se mohou stát skupiny škol z různých zemí EU, které vypracují společný projekt a studenti a učitelé pak v jeho rámci pak spolupracují na předem dohodnutých tématech, vyměňují si výsledky své práce a vytváří společné publikace nebo webové stránky jejichž prostřednictvím prezentují výsledky daného projektu.

Výsledky průzkumu, který na zakázku Evropské komise vypracovala Společnost pro empirická studia v německém Kasselu ve spolupráci s Centrem pro výzkum ve školství a vzdělávání při Univerzitě Martina Luthera Halle Wittenberg, jsou povzbudivé. Učitelé ze škol, které uzavřely v rámci programu Comenius partnerství s jinými školami v zahraničí podle průzkumu uvádějí, že u více než 70% studentů se účastí v projektech zlepšily jejich sociální dovednosti a schopnost pracovat v týmech. U dvou třetin žáků a studentů se podle učitelů zlepšily počítačové znalosti a vzrostla jejich motivace k učení.

Pokud jde o jazykové znalosti, zpráva uvádí, že více než 75% žáků a studentů ze škol účastnících se partnerství v rámci programu Comenius je nyní více motivováno učit se cizí jazyky. Během projektů se u 62% žáků a studentů výrazně zlepšily znalosti angličtiny a u 23% se zlepšily znalosti jiných jazyků. Zároveň se zlepšily i jazykové znalosti učitelů.

Spolupráce škol podle průzkumu vedla v 60% případů také ke zlepšení školního prostředí. Práce na projektech je podle šetření mezi žáky a studenty stále populárnější a často platí, že čím aktivněji se studenti do práce na projektech zapojují, tím lepší vliv to má na partnerství s jinými školami.

Více než 80% učitelů podle zprávy uvádí, že u svých studentů pozorují zvýšený zájem o jiné země a kultury. Zlepšuje se také jejich povědomí o životě v jiných zemích a projevují větší míru tolerance vůči odlišným kulturám a cizincům. Tento rozměr ve svém komentáři studie vyzdvihl také evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figeľ a vyzval, aby se programu Comenius zúčastnilo více škol, „zejména v tomto Evropském roce mezikulturního dialogu“.