Skončila jednání o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace

Ve čtvrtek 17. července uzavřela Komise jednání s ČR o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). OP VaVpI je jedním ze dvou operačních programů, které nabraly při schvalování největší zpoždění.

Komise definitivně schválí OP VaVpI nejpozději na konci října a již od listopadu letošního roku by tak mohli vědečtí pracovníci žádat o dotace ze strukturálních fondů EU v rámci OP VaVpI. ČR musí ještě dokončit posuzování vlivu OP VaVpI na životní prostředí a zapracovat poslední připomínky Komise.

 VAPI je jeden ze dvou operačních programů, které nabraly při schvalování největší zpoždění. Ostatní již podepsala ČR s Komisí již na přelomu roku 2007 a 2008. Ve OP VaVpI je pro ČR vyčleněno 2,07 miliard eur (48 miliard Kč), což představuje 8% všech prostředků, které bude moci ČR v období 2007 – 2013 získat z EU fondů.

Postupně se termín schválení OP VaVpI oddaloval, což zkomplikovalo situaci předkladatelům projektů. Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy k tomu dodal: „Oddálení vyvolává nejistotu vědeckých týmů a může vyvolat i odchod některých perspektivních pracovníků do zahraničí.“

Úspěšné dokončení technických jednání o OP VaVpI oznámil ministr pro školství, mládež a tělovýchovu Ondřej Liška po setkání s po schůzce s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübner. Ministr Liška prohlásil: „Od února 2008 jsme vedli s Komisí intenzivní jednání a v červnu jsme vydiskutovali několik posledních sporných bodů.“ Ondřej Liška považuje za velký úspěch i to, že v rámci programu OP VaVpI budou moci získat finance i společenskovědní obo


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.