Šéf EIT začíná shánět peníze pro inovační projekty

Nově vytvořený Evropský inovační a technologický institut (EIT) se v současnosti snaží přilákat soukromé investory, kteří by zajistili dlouhodobou udržitelnost projektů, řekl maďarskému EurActivu šéf EIT Gérard de Nazelle.

Nicméně de Nazelle zdůraznil, že úkolem EIT je zajistit financování pro výzkumné skupiny – známé jako „znalostní a inovační komunity“ (KIC). Také řekl, že je důležité sledovat, jak jsou finance využity, a ne se soustředit jen na to, kolik peněz máme k dispozici.

Institut se sídlem v Budapešti by měl začít plně fungovat do dubna 2010. Jeho cílem bude posílit partnerství mezi podnikateli a akademickou sférou a vytvořit tak nové příležitosti pro velké i malé firmy.

Institut začal v dubnu přijímat žádosti na vytvoření prvních znalostních a inovačních komunit (KIC). Od nových KIC se očekává, že se v nich sejdou především vědci, kteří se zabývají změnami klimatu, energetickou účinností a informačními technologiemi (EurActiv 3.4.2009).

Komunity KIC budou fungovat minimálně po dobu 7 roků, ale jejich životnost může dosáhnout až 15 let. Na svůj provoz budou mít k dispozici okolo 100 milionů eur ročně, přičemž 25% financí poskytne EIT a zbytek bude pocházet z již existujících podpůrných programů a od univerzitních a průmyslových sponzorů.

„Nejde ale jen o přístup k novým finančních prostředků, hlavní je, že věci děláme jinak. EIT bylo vytvořeno pro to, aby umožnilo vzniknout vybraným KIC. EIT je podle něj sice malý, ale i tak může výrazně přispět k dosažení velkého cíle.

Institut nyní nabírá pracovníky, kteří by pomohli jej uvést do plného provozu, což se podle šéfa institutu daří dobře. Ten také pochválil maďarské vládní úřady a evropskou exekutivu za jejich spolupráci při vzniku institutu v Budapešti.

De Nazelle popsal EIT jako „pokus”, jak lépe propojit akademickou a podnikatelskou sféru. Také řekl, že ačkoliv existuje riziko neúspěchu, je přesvědčený, že tento projekt úspěšný bude. Je si vědom toho, že finanční zdroje z rozpočtu EU budou omezené částkou 309 miliónů eur na dobu do roku 2013, ale zdůraznil to, že vedení EIT usiluje o přilákání peněz soukromých investorů.