Rakousko a Belgie diskriminují studenty ze zahraničí

Komise zahájila soudní řízení s Rakouskem a Belgií, neboť jejich zákony omezují přístup zahraničních studentů ke studiu na vysokých školách.

Komise zahájila řízení s Rakouskem a Belgií a požádala je o objasnění, zda jejich národní zákony o vysokém školství zachází se zahraničními studenty stejně jako se studenty domácími. První stádium řízení bylo zahájeno včera, kdy Komise zaslala obou zemím formální upozornění. Obě země mají nyní dva měsíce na odpověď.

Belgický případ se týká kvóty na zahraniční studenty, kterou zavedl Parlament francouzsky hovořící komunity v Belgii. Zákon omezuje počet zahraničních studentů, zejména Francouzů, v řadě oborů na 30%. Zákon vstoupil v platnost vloni v září.

Případ Rakouska je poněkud odlišný. Rakouské zákony požadují, aby uchazeči s osvědčením o absolvování střední školy v jiném členském státě prokázali, že splnili podmínky pro přístup k vyššímu vzdělání ve své domovské zemi – například složením přijímacích zkoušek před tím, než se mohou ucházet o studium na vysoké škole v Rakousku. Podmínky pro přístup nejsou tudíž stejné pro občany Rakouska a pro zahraniční studenty.

Komise již v minulosti podala žalobu k Evropskému soudnímu dvoru (ESD) a soud v roce 2005 rozhodl, že tato legislativa diskriminuje studenty z jiných členských zemí EU. Na základě rozhodnutí ESD přistoupila k provizorním dodatkům relevantní legislativy, ale poté vloni v červnu znovu zavedla omezení.

Podle tiskového prohlášení „Komise chápe citlivost otázky přístupu k vysokoškolskému vzdělání v různých členských státech“, avšak v případě, že po formálním upozornění nebude následovat žádná odezva, pošle Komise členským státům druhou výzvu – odůvodněné stanovisko. V případě, že by členské státy ignorovaly i to, pošle Komise případ k ESD.