Parlament změnil názor na telekomunikační balíček

Podle návrhu, který nyní předložil Parlament, se mohou uživatelé internetu podezřelí z porušování autorských práv dočkat pozastavení internetového připojení a jiných správních postihů, aniž by předtím případ musel projednávat soud.

Souvislosti:

Komise předložila 13. listopadu 2007 návrh komplexní novelizace pravidel elektronické komunikace. Balíček obsahoval návrh na vytvoření nového telekomunikačního úřadu EU, posílení konkurence, návrh opatření ošetřující rozdělení rádiového spektra a také návrhy týkající se ochrany spotřebitele. Nová pravidla byla v prvním čtení schválena Parlamentem v září 2008. Rada ministrů však nesouhlasila s mnoha částmi balíčku a spustila debatu s Komisí a Parlamentem, která skončila březnovým kompromisem.

Nejkontroverznějším bodem se stala ochrana uživatelů internetu obsažená v dodatku 138. Parlament ale reformu v květnu 2009 překvapivě odmítl bez ohledu na předchozí kompromisy sjednané s Radou ministrů. Důvodem byla právě ochrana uživatelů před postihy. K potopení reformy došlo v návaznosti na nově přijatý francouzský protipirátský zákon, který umožňuje odpojení uživatelů podezřelých z ilegálního stahování obsahu bez předešlého soudního řízení.  Francouzský zákon vyvolal pozdvižení jak mezi poslanci Parlamentu, tak mezi uživateli internetu.

Témata:

Nový text návrhu nyní znamená podstatný obrat oproti postoji, který poslanci zaujímali ještě loni v červnu před volbami. Současná podoba dokumentu bude pravděpodobně vyhovovat nárokům členských států a dává tak naději, že balíček konečně projde.

Parlament loni v květnu zablokoval přijetí souboru nových pravidel v oblasti elektronických komunikací, a to i navzdory předchozím jednáním s Radou (viz Souvislosti). Odsouhlasením zmiňovaného dodatku 138 poslanci tehdy zdůraznili, že je uživatelům internetu v případě jakéhokoliv podezření z nelegálního stahování hudby a jiných dat třeba poskytnout „soudní ochranu“. Zmíněný dodatek stanovil, že bez souhlasu soudu není možné proti uživatelům internetu podniknout jakékoliv kroky.

Nový text vynechává právě část o nutném předchozím souhlasu soudu. Toto znění bylo předloženo znovuzvolenou poslankyní Catherine Trautmann, která ještě loni před volbami bojovala za zachování oné „pojistky“ pro uživatele. Předložený dokument je formulován mírněji a říká, že „k jakýmkoliv postihům je možné přistoupit pouze po předchozím férovém a nestranném posouzení.“ Slovo „soudní“ bylo z klíčové věty dodatku vynecháno. V dokumentu se však také píše, že oprávněnost kroků, které úřady podnikly proti uživateli, musí soud "efektivně a včas" vyhodnotit.

V praxi to znamená, že pokud by se dokument stal součástí legislativy, členské státy by mohly zavádět opatření, která by umožnila správním úřadům odpojit podezřelé uživatele od internetu bez předchozího soudního řízení. Připojení by mohlo být později obnoveno po dodání soudního posouzení. Není však jasné, jak dlouho by takový proces trval.

Francie schválila  zákon o internetovém pirátství již v září. Podle této normy mohou úřady zrušit připojení těm uživatelům, kteří opakovaně ilegálně stahují soubory z internetu. Britská vláda již předložila podobný návrh.

„Principy presumpce nevinny a právo být vyslyšen“ jsou součástí nového textu, který předložil Parlament a který je ve shodě s návrhy, se kterými předtím přišly členské státy.

Právní poradci Parlamentu vysvětlují, že zmínka o předběžném souhlasu soudu by bývala měla dopad na výlučné kompetence členských zemí ve vztahu k jejich právním systémům. Jedná se tedy o oblast, do níž Evropský parlament nemá právo zasahovat. Otázkou zůstává, proč si toto poslanci neuvědomili dříve, než rozpoutali právní souboj mezi oběma institucemi.

Podle pravidel EU nyní musí začít tzv. dohodovací řízení mezi Parlamentem a Radou, během nějž mají instituce dospět ke konečné dohodě. Tento proces potrvá od 4. listopadu do 30. prosince letošního roku a když nevyvstanou žádné nečekané překážky, telekomunikační balíček by se mohl stát součástí oficiální legislativy EU v prvních měsících roku 2010.