Nezaměstnanost absolventů škol se snižuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své tiskové zprávě z minulého týdne potvrdilo klesající tendenci nezaměstnanosti mladých lidí s dokončeným vzděláním ať již středoškolského nebo vysokoškolského typu.

V rámci systémového projektu VIP – Kariéra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byla připravena analýza a souhrn nejdůležitějších informací nejen o přechodu absolventů středních škol na trh práce ale i o jejich úspěšnosti přijetí na vysoké školy. Projekt VIP – Kariéra je financován Evropským sociálním fondem a z rozpočtu ČR. Jeho partnery jsou mimo jiné Národní ústav odborného vzdělávání a Institut psychologického poradenství ČR.

Z faktů zjištěných v průběhu projektu vyplývá, že zaměstnavatelé upřednostňují uchazeče, kteří jsou ochotni dále se vzdělávat, znají cizí jazyky, ovládají práci s počítačem, mají smysl pro odpovědnost a jsou schopni se rychle rozhodovat. Předchozí praxe, i když není z oboru, je také vítaná, protože dokazuje, že potenciální zaměstnanec je ochoten pracovat.

Z průzkumů vyplývá, že se zvyšuje touha mladých lidí po vzdělání. Většina absolventů učebních oborů se snaží dále získat maturitu. Stále více se tak dosažené vzdělání stává důležitou výhodou na pracovním trhu.

Zpráva potvrzuje trend snižování nezaměstnanosti absolventů škol, přičemž nezaměstnaných z řad učebních oborů je 15,7% a absolventi vysokých škol tvoří pouze 4,8% z celkového počtu nezaměstnaných mladých lidí s čerstvě dokončeným vzdělání.

Narůstající počet přijatých uchazečů na vysoké školy a velký zájem o učební obory s maturituou ukazují, že Lisabonskou strategií, která si klade za cíl mimo jiné rozvoj znalostní společnosti v EU, vykročila Unie správným směrem. V České republice bude na začátku školního roku 2007/2008 spuštěn Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce (ISA), díky němuž budou mít možnost žáci, studenti i rodiče zjistit užitečné informace pro výběr další formy vzdělávání. 


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.