Nejpopulárnější online službou je zasílání e-mailů

Ze zprávy, kterou Komise zveřejnila 4. srpna, vyplývá, že nejpopulárnější online službou je zasílání e-mailů. Zpráva analyzovala vývoj využití informačních technologií za posledních pět let působení Barrosovy Komise.

Komise zveřejnila 4. srpna zprávu o digitální konkurenceschopnosti EU. Zpráva popisuje výsledky pětileté práce Barrosovy Komise mimo jiné na poli propagace nejnovějších komunikačních technologií. Ze zprávy vyplývá, že se digitální odvětví rozvíjí velmi rychle a ukazuje se do budoucna jako vysoce perspektivní. Od roku 2004 do roku 2008 vzrostl počet uživatelů internetu v Unii o jednu třetinu na 56% a 80% z nich využívá vysokorychlostního připojení. Počet účastníků mobilní sítě převyšuje počet obyvatel EU – 119%.

Zpráva Komise hovoří o tzv. digitální generaci (16 – 24 let), která internet používá nejčastěji. Tito mladí lidé téměř dokonale ovládají digitální technologie a stanou se silnými hráči nejen na evropském pracovním trhu. 66% z nich pracuje s internetem každý den, což výrazně převyšuje evropský průměr 43%. Využití internetu ještě poroste, až „digitální děti“ zahájí svůj profesní život. V ČR se procento pravidelných uživatelů internetu (minimálně jednou týdně) pohybuje kolem 50%, což znamená nárůst o polovinu vůči roku 2005.

Navzdory zaznamenanému pokroku v EU stále třetina obyvatel internet nikdy nepoužila a pouze 7% spotřebitelů nakupovalo online. Nejpopulárnější internetovou službou je pro občany EU stále zasílání e-mailů. Evropa ale zaostává za USA a Japonskem v investicích do výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií. V rámci Lisabonské strategie se EU snaží tento fakt dlouhodobě změnit, ale i vzhledem k probíhající hospodářské krizi se to stále nedaří.

Dle Komise má právě digitální hospodářství velký potenciál k tomu, aby přispělo významnou měrou k zotavení evropské ekonomiky. Proto chce EU v budoucnu zajistit, aby bylo možné používat online služby bez ohledu na hranice států a vytvořit tak skutečný jednotný online trh. Komise v této souvislosti minulý týden zahájila veřejnou diskusi, která by měla trvat do 9. října 2009 a je prvním krokem k nové evropské strategii v oblasti informačních a komunikačních technologií. Komise ji chce představit během příštího roku.

Komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding u příležitosti publikace zprávy a zahájení veřejné konzultace řekla: „Evropské digitální hospodářství má obrovský potenciál k vytváření značných příjmů ve všech odvětvích. K tomu, aby se tato výhoda proměnila v udržitelný růst a nové pracovní příležitosti, však musí vlády jednotlivých členských států převzít vedoucí úlohu a přijmout koordinované politiky, díky nimž se podaří odstranit stávající překážky bránící novým službám.“