Miliony pracovníků v EU ohrožuje rakovina. Evropský parlament schválil nové limity na škodliviny

© Shutterstock

Jen v Česku je při své práci ohroženo rakovinou půl milionu lidí. Evropský parlament proto schválil nová pravidla, která mají za úkol lépe ochránit pracovníky v EU před látkami, které toto onemocnění způsobují.

Se škodlivými látkami v zemích EU přichází v rámci svého povolání běžně do styku přibližně 20 milionů pracovníků. Větší ochranu by jim měla poskytnout upravená směrnice, kterou v prosinci schválil Evropský parlament.

Nově legislativa zahrnuje limity pro osm látek, které způsobují rakovinu po vdechnutí nebo při styku s kůží. Řadí se mezi ně také naftové výpary a zplodiny nebo vyjetý motorový olej.

Už loni přidali europoslanci ke směrnici z roku 2004 omezující množství škodlivin na pracovištích jedenáct karcinogenů a stanovili jejich maximální limity. Zároveň se vyslovili pro větší kontrolu látek s vlivem na plodnost a rozmnožovací funkce. Vyzvali také zaměstnavatele ve členských zemích EU, aby více dbali na rizika pro své zaměstnance a zavedli preventivní opatření.

Emise u osobních automobilů by se měly snížit o 37,5 procenta

Evropská unie dosáhla kompromisu v otázce, jak výrazně snížit emise oxidu uhličitého u aut. Do roku 2030 tak škodlivé emise v případně osobních automobilů bude nutné snížit o 37,5 procenta, v případně užitkových vozů o 31 procent.

Nebezpečí výfukových plynů

Omezení karcinogenů a mutagenů se nyní ještě zpřísňují a seznam kontrolovaných látek dále rozšiřuje. Nově mezi ně patří také emise z výfukových plynů dieselových motorů (DEEE). Ty podle odhadů ohrožují přibližně 3,6 milionu pracovníků v zemích EU.

„Se sledováním situace musíme pokračovat. Rakovina je nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s povoláním v EU. Je nepřijatelné, aby pracovníci umírali, když se snaží vydělat si na živobytí,“ upozornil belgický europoslanec Claude Rolin (EPP), který byl zpravodajem návrhu směrnice.

Ze statistik vychází, že více než polovinu (53 procent) úmrtí souvisejících s výkonem povolání má v EU na svědomí rakovina – nejčastěji pak rakovina plic. Zvýšené riziko vystavení karcinogenům se podle Evropského parlamentu týká převážně pracovníků ve stavebnictví, chemickém průmyslu nebo zdravotnictví. Riziková je také výroba automobilů, nábytku a zpracování dřeva.

Švédská europoslankyně Marita Ulvskogová (S&D) již v říjnu poukázala na to, že doplněná směrnice by mohla v následujících padesáti letech zachránit až sto tisíc lidských životů.

Europoslanci nyní pracují na dalším doplnění unijní legislativy s cílem omezit dalších pět karcinogenních látek, vyplývá z informací Evropského parlamentu.

Nebezpečný sliz, problematická žába. Unie chce trh zbavit hraček, které ohrožují děti

Některé hračky na evropském trhu obsahují takzvané perzistentní organické znečišťující látky (POPs). Ty jsou pro děti závadné. Europoslanci nyní usilují o to, aby zboží vyrobené z těchto recyklovaných látek, a to nejen hračky, zmizelo z trhu.

A co Česko?

Nově upravená směrnice bude závazná i pro Českou republiku, která ji bude muset zapracovat do svého práva.

„Směrnici o karcinogenech a mutagenech přezkoumávala EU několik let, je dobře, že konečně došlo k posílení ochrany zaměstnanců a k zavedení limitních hodnot pro karcinogenní látky, které ohrožují zdraví zaměstnanců,“ zhodnotila Radka Sokolová, místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Jen v České republice podle ní každý rok nově onemocní nemocí z povolání více než tisíc zaměstnanců a desítky tisíc lidí utrpí pracovní úraz. „Přes dva miliony zaměstnanců v ČR jsou pak vystaveny nejrůznějším rizikovým faktorům, z toho kolem půl milionu se týká pracovišť, kde jsou lidé ohroženi onemocněním rakovinou,“ uvedla.

V souvislosti s výkonem svého povolání zemře každoročně v České republice více než 100 lidí. „Vždy se více vyplatí investovat do preventivních opatření, která ochrání lidské zdraví, než řešit následky nemoci z povolání či pracovního úrazu. Zdraví je to nejcennější, co máme,“ dodala Sokolová.

Pozitivně nové legislativní změny na úrovni EU hodnotí také Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR). Situaci v českém prostředí v tomto ohledu za vážnou nepovažuje. „Z komunikace se členskými organizacemi nevyplývá, že se jedná o vážný problém,“ řekl sekretář pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí Ladislav Špaček.

Přitvrdíme v mazání na internetu. Europarlament chce přísnější kroky proti teroristům

Internet se stal mocnou zbraní teroristů. Organizují skrze něj útoky a šíří svoji propagandu. Evropské unii se ale zatím nedaří digitální svět před nebezpečným obsahem chránit. Zvláštní výbor Evropského parlamentu proto požaduje zpřísnění pravidel.

Článek vznikl v rámci projektu Evropa v souvislostech, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropského parlamentu.