Komise zahájila veřejnou konzultaci v oblasti výzkumu a inovací v odvětví ICT

Komise zahájila 4. září veřejnou konzultaci v oblasti výzkumu a inovací v odvětví informačních a komunikačních technologií. Konzultace je reakcí na zprávu expertů pod vedením finského předsedy vlády Asko Aha, která byla zveřejněna 24. června.

Cílem aktivit Komise v této oblasti je najít nejlepší strategii, která by v budoucnu posílila postavení EU ve výzkumu a inovacích pro odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT). Strategii by chtěla Komise zveřejnit v příštím roce a měla by reflektovat názory zástupců sektoru, odborníků, politiků i široké veřejnosti.

Evropské ICT by se mělo díky tomu postupně dostat do čela globální konkurence. Zpráva Esko Aha ukazuje, že hlavním nedostatkem evropského výzkumu v oblasti ICT je roztříštěnost a malá intenzita a úroveň investic. Celosvětově se soustřeďuje ve výzkumu a inovacích ICT 33% investic. V Evropě je to pouze necelých 25%.

V této souvislosti Komise vyzvala EP a Radu, aby podpořili iniciativu vedoucí ke snížení byrokratické zátěže výzkumu v oblasti ICT. Především by se pak mělo zlepšit napojení výzkumu na rizikový kapitál. Komise je připravena do výzkumu špičkových technologií investovat v letech 2007-2013 v rámci výzkumného programu 9 miliard eur.

Komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding k zahájení konzultace řekla: „Informační a komunikační technologie je hnací silou inovací a rozvoje globální ekonomiky a EU se proto musí snažit o získání investic do výzkumu a vývoje v této oblasti, musí být přitažlivá pro nejlepší z nejlepších a musí být líhní těch nejlepších nápadů. Tato konzultace je prvním krokem na cestě k integrované strategii výzkumu a inovací v odvětví ICT, kterou předložím v příštím roce.“