Komise představila návrh na realizaci programu Erasmus Mundus II

Ján Figeľ, komisař pro vzdělávání; zdroj Evropské komise

Evropská Komise představila ve čtvrtek 12.července hlavní novinky nového programu Erasmus Mundus II, který má šířit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělání.

Program Erasmus Mundus byl zahájen již v roce 2004 a zaměřuje se na meziuniverzitní spolupráci vysokých škol z EU s jejich protějšky ze třetích zemí. Z jeho současného hodnocení, během nějž se posuzovaly jeho dopady a probíhaly konzultace se zúčastněnými vysokými školami, pedagogy a studenty, vyplynulo, že program splnil své cíle a doporučuje se jeho pokračování.

Komise proto již nyní vypracovala návrh nového navazujícího programu Erasmus Mundus II pro léta 2009-2013, který by byl založen na úspěších stávajícího programu. Po tuto dobu budou mít univerzity z Evropy i třetích zemí k dispozici na vzájemnou spolupráci 950 milionů eur.

Hlavními novinkami tohoto programu nové generace bude jeho rozšíření na oblast doktorského a částečně i bakalářského studia. Erasmus Mundus II přinese také více příležitostí a možností pro institucionální spolupráci mezi vysokými školami v Evropě a ve třetích zemích. Komise bude také podporovat rozvoj společných magisterských a doktorských studijních programů s vysokou akademickou kvalitou. Také finanční podpora studentů by měla být vyšší.

Komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figeľ při této příležitosti řekl: „Současný program Erasmus Mundus probíhá již od svého zahájení v roce 2004 velmi úspěšně, přičemž podporuje vytváření vysoce kvalitních magisterských studií v Evropě a přitahuje na evropské vysoké školy nadané studenty ze třetích zemí.“ Zdůraznil také, že je nutné „jít o krok dál“. 


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o.   Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.