Komise poskytne stipendia studentům ze třetích zemí

Včera byla Evropskou komisí v rámci programu Erasmus Mundus zahájena nová forma spolupráce s třetími zeměmi. Prostřednictvím tzv. okna vnější spolupráce budou moci studenti ze zemí sousedících s EU, ale také studenti z Ruska, Střední Asie a Íránu, Iráku a Jemenu studovat na evropských univerzitách.

Souvislosti:

Program Erasmus Mundus byl zahájen v akademickém roce 2004/2005. Zaměřuje se na podporu spolupráce a mobility studentů a pedagogů v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi členskými zeměmi Unie, státy Evropského hospodářského prostoru/ESVO, Chorvatska, Turecka, FYROM a třetími zeměmi. Rozpočet programu byl stanoven na pět let a celkem bylo na jeho činnost vyčleněno 230 milionů eur.

V rámci programu Erasmus Mundus jsou podporovány následující aktivity:

  • Aktivita 1 – magisterské programy, které představují těžiště celého programu. Jedná se o programy, které jsou nabízeny konsorciem nejméně tří univerzit ve třech zemích Unie. V rámci tohoto magisterského programu musí studenti studovat nejméně na dvou univerzitách, které daný program poskytují.
  • Aktivita 2 – poskytování stipendií pro studenty na studium vybraného magisterského programu a pro akademické pracovníky ze třetích zemí na výuku nebo výzkumnou činnost v rámci magisterského programu Erasmus Mundus.
  • Aktivita 3 – partnerství mezi konsorciem magisterského programu Erasmus Mundus a vysokými školami ve třetích zemích.
  • Aktivita 4 – zvyšování atraktivnosti vyššího vzdělávání

V roce 2006 si zájemci o studium mohli vybírat z 57 magisterských programů. V současném akademickém roce se programu účastní 1.377 studentů a 231 vysokoškolských pedagogů nebo doktorandů.

Témata:

Tzv. okno vnější spolupráce (Erasmus Mundus External Co-operation Window) je určeno studentům ze zemí, které sousedí s EU (Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldávie, Maroko, Sýrie, Tunisko, Ukrajina a Západní břeh a pásmo Gazy), ale také studentům z Ruska, Střední Asie (Kazachstán a Kyrgystán) a Íránu, Iráku a Jemenu.

Studenti všech stupňů vysokoškolského studia a akademičtí pracovníci ve jmenovaných zemích tak budou moci využít širší nabídky stipendií pro studium na evropských univerzitách. Celkem je na nadcházející akademický rok 2007/2008 k dispozici 1.300 stipendií, přičemž 110 je explicitně určeno pro studenty a pedagogy z Íránu, Iráku a Jemenu. Rozděleno by mělo být 36,4 milionů eur. Délka studijního pobytu se může lišit od tří měsíců až po tři roky.

Stanoviska:

Komisařka pro vnější vztahy a evropskou sousedskou politiku Benita Ferrero-Waldner prohlásila: „Stipendia jako tato přispívají k rozvoji partnerských zemí a představují skvělý způsob, jak podporovat hlubší porozumění mezi našimi lidmi. Navzdory napjatým vztahům s Íránem je pro EU důležitější než kdykoli předtím i nadále podporovat výměny akademických pracovníků a studentů v této zemi.“

Komisař pro vzdělání a kulturu Ján Fígeľ uvedl: „Jak EU slaví 20. výročí svého vlajkového programu Erasmus, vítám stále rostoucí rozmach programu Erasmus Mundus, který nyní do mnoha zemí po celém světě rozšířil naši politiku akademických výměn a kulturního dialogu.“