Komise chce vytvořit Evropský technologický institut

Evropská komise včera představila plán na vznik Evropského technologického institutu (ETI) kolem roku 2009. Představitelé univerzit a výzkumných institucí působících v rámci Komise její návrh ostře kritizují.

Souvislosti:

Vznik Evropského technologického institutu poprvé navrhl předseda Evropské komise José Barroso v souvislosti s obnovenou Lisabonskou strategií a ambiciózní strategií pro růst a zaměstnanost. Cílem institutu by mělo být posílení tří prvků trojúhelníku znalostí: výzkum, vzdělání a inovace, a to zajištěním nejlepších odborníků, vytvořením modelu světové úrovně pro vzdělání a výzkum a také navázáním partnerství mezi akademickou obcí a podnikateli.

Na podzim loňského roku probíhal konzultační proces mezi zainteresovanými skupinami ohledně mise, cílů, přidané hodnoty a možné struktury ETI. Cílem bylo informovat Komisi, zda je dobré tento nápad dále rozvíjet.

Témata:

Plán Komise na ustavení ETI popisuje celkovou strukturu institutu. Obsahuje také rozpočet, který Komise stanovila v rozmezí jedna až dvě miliardy euro. EK předpokládá, že chod institutu bude financován z evropského rozpočtu, z rozpočtu členských států EU a také ze soukromých zdrojů. Neuvádí ale, v jaké zemi by měl tento institut mít své sídlo. Podle informací ČTK o sídlo ETI usiluje také Brno.

ETI by měl fungovat na dvou úrovních. První úroveň představuje centrální řídící orgán a druhou systém znalostních společenství a dalších spolupracujících organizací. Centrální řídící orgán by se měl skládat z „nejlepších osobností“ z oblasti vědy a podnikatelského sektoru. Jeho úkolem bude rozhodovat o strategii ETI a o jeho rozpočtu. Bude také hodnotit a vybírat znalostní společenství.

Znalostní společenství by se měla skládat z univerzit, soukromých firem a společností a výzkumných institucí. Mělo by tak docházet k „vývoji a využití nejmodernějších znalostí a výzkumu“. Rozvíjeny by měly být také aktivity týkající se vzdělání, výzkumu a inovací v interdisciplinárních strategických oblastech.

ETI by na rozdíl od Evropské rady pro výzkum, která podporuje výzkumné projekty na bázi základního výzkumu, měl fungovat jako jakýsi „znalostní operátor“ zaměřující se na vzdělávání, řízení výzkumu a aplikování výsledků výzkumu v komerční sféře.

Stanoviska:

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „Vynikající výsledky potřebují vlajkovou loď. Proto musí mít Evropa silný Evropský technologický institut, kde se sejdou nejlepší mozky a firmy a který bude šířit své výsledky po celé Evropě.“ Zdůraznil také, že „ETI bude pružnou a přizpůsobivou organizací. Institut bude vzdělávat absolventy vysokých škol a studenty postgraduálního studia, provádět výzkum a působit v oblasti inovací, a to jak v několika strategických tematických oblastech, tak i v oblasti řízení ve vědě a inovacích“.

Komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mnohojazyčnost Ján Figeľ uvedl: „Má-li si Evropa udržet konkurenceschopnost, musíme zajistit lepší vztahy mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi. Obecně se má za to, že v Evropě tento vztah nefunguje tak dobře, jak by měl. Evropě se stále nedaří dostatečně využívat výsledky výzkumu a vývoje pro obchodní účely a převádět je do inovací a zaměstnanosti.“

Evropská asociace univerzit (EUA) podporuje ustavení ETI ale za splnění dvou podmínek. Vznik Evropské rady pro výzkum (ERC) by měl mít přednost před ETI. Druhou podmínkou je, že ETI nesmí finančně ohrozit ERC.

Poradní skupina Komise ohledně výzkumu – Evropská poradní rada pro výzkum (EURAB) – označila vytvoření vyspělé high-tech instituce podle vzoru Spojených států jako příliš ambiciózní.

Podporu projektu naopak vyslovili představitelé velkých společností, mezi nimi i zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates.

Další kroky:

Evropská rada by se měla návrhem Komise zabývat na konci března 2006. Oficiální návrh by měla EK předložit do konce tohoto roku. Příslušná legislativa by měla být přijata v roce 2008. ETI by měl začít fungovat o rok později.