Komise chce snížit náklady na evropské patenty až o 80 %

Evropský patentový úřad v Haagu; zdroj: Evropská komise.

Evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier včera (14. dubna) v rámci Aktu o jednotném trhu předložil legislativní návrhy na zavedení jednotné patentové ochrany ve 25 členských zemích EU. Čeští podnikatelé nařízení vítají, protože povede ke větší konkurenceschopnosti české a evropské ekonomiky.

„Tato ochrana bude znamenat značné snížení nákladů a administrativy a nový impuls pro evropské inovace. Bude dosažitelná pro všechny společnosti v EU bez ohledu na to, kde mají sídlo,“ řekl evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.  

„Doufám, že časem se do této posílené spolupráce zapojí všechny členské státy,“ dodal. Svými slovy narážel na tzv. posílenou spolupráci, institut umožňující určité skupině států pokračovat v prohlubování integrace v konkrétní oblasti, který si jako postup pro zavádění patentové ochrany v EU zvolilo 25 zemí včetně České republiky. 

Prozatím se stranou drží Španělsko a Itálie, kterým se nelíbí, že mezi jazyky, v nichž mají být žádosti o patenty předkládány, nebyly zařazeny i jejich mateřštiny. 

„Jednotný patent na území EU velmi vítáme a dlouhodobě prosazujeme, aby se k němu Česká republika připojila. Je to průlomová iniciativa, která zjednodušuje podnikání v celém prostoru EU, znamená omezení byrokratické zátěže pro firmy a podnikatele, přináší evropským podnikům větší ochranu a přispívá k posílení jejich konkurenceschopnosti. Pokud se má Evropa zaměřovat na inovace, pak je patent EU jednoznačně správným krokem,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel

V současné době je systém udělování patentů, jejichž žádosti posuzuje a vydává Evropský patentový úřad (EPO), mezinárodní orgán zastřešující evropské patentové organizace (má 38 členů; 27 zemí EU a 11 dalších evropských států), velmi nákladný a složitý. 

Aby byl vynález chráněn v celé evropské sedmadvacítce, musí se žadatel obrnit trpělivostí a počítat s náklady, jež se mohou vyšplhat až ke 32.000 eur (23 tisíc eur je pouze na poplatky spojené s překlady). Pro srovnání: získání patentu ve Spojených státech amerických vyjde na 1.850 eur. 

Evropská komise proto připravila dva legislativní návrhy, které mají tyto náklady výrazně snížit – až o 80 %, a celý proces registrace patentů zjednodušit. 

A s čím konkrétně tedy přišla? Žádosti lze předkládat v jakémkoliv jazyce, ale EPO bude patenty udělovat vždy ve svých úředních jazycích – angličtině, francouzštině a němčině. 

Žadatelé, kteří nemají sídlo v EU a předloží přihlášku v jiném jazyce, se mohou spolehnout na to, že náklady na překlad do jednoho z trojice jazyků EPO jim budou proplaceny. 

„Poté, co EU patent začne fungovat, budou mít vynálezci nebo přihlašovatelé možnost si vybrat ze tří alternativ – evropský patent s možností jeho přihlášení v členských státech dohody (za každou zemi se platí zvlášť), EU patent, který bude platit automaticky v 25 zemích (tedy EU bez Itálie a Španělska) a národní patent platný jen v dané členské zemi,“ vysvětlil novinářům Ivan Voleš, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru.  

„Evropský patent bude finančně výhodnější pro ty, kdo si vyberou jeho ochranu ve 2-5 zemích EU, pokud by to bylo více zemí než 5 zemí, bude výhodnější své vynálezy chránit prostřednictvím EU patentu. Po obsahové a formální stránce mezi oběma formami nebudou zásadní rozdíly, ale evropský patent nebude možné převést na EU patent, protože ten se na rozdíl od evropského patentu vztahuje pouze na členské státy EU,“ doplnil.   

Jazykové překážky, které bránily členským státům EU najít společnou řeč, byly hlavní příčinou toho, proč se zatím jednotnou patentovou ochranu nepodařilo zavést.  

Podle mnohých je tak posílená spolupráce poslední možností, jak toho dosáhnout. Nyní je míč na straně hřiště Rady EU a Evropského parlamentu.