Firmám v Ústeckém kraji pomáhá speciální centrum. Díky němu zde vyvíjí například autonomní vozidla

© Shutterstock

Tento článek je součástí Special reportu: Evropské fondy v Ústeckém kraji

Česko bývá často označováno za „montovnu“ Evropy. Zatímco v místních továrnách se vyrábějí a skládají součástky, v západních zemích Evropy se vyvíjejí nové technologie a postupy. Jak z toho ven? Podle odborníků jsou klíčem inovace.

Nové myšlenky a technologie mohou zlepšit renomé českých firem a zvýšit mzdy jejich pracovníků. Zavádění inovací ale není pro podnikatele nic jednoduchého. Pomáhají jim proto tzv. inovační centra, která se nacházejí v několika českých městech.

Jedním z nich je i Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK). To pomáhá „chytrým firmám růst“ a inovovat. Kromě poradenství poskytuje centrum také pomoc začínajícím podnikatelům, zavedeným firmám pomáhá s rozvojem, propojuje byznys s akademickou sférou a podílí se na inovativních projektech.

„ICUK je prvek, který v regionálním inovačním ekosystému chyběl. Přinesl novou vizi regionu, která je spojena s novými tzv. exponenciálními technologiemi, například autonomní mobilitou, podnikáním a podporou talentovaných a ambiciózních lidí a firem. Kolem této vize vyhledává a vytváří příležitosti, které se postupně zhmotňují,“ říká o centru jeho bývalý ředitel Tomáš Siviček.

Centrum se tak snaží nejenom podporovat firmy, ale také vytvářet z Ústeckého kraje místo, kde budou občané, studenti i podnikatelé rádi zůstávat, a kam budou aktivně přicházet talentovaní lidé.

Česko je v inovacích pod průměrem EU. Nejhůře jsou na tom malé a střední podniky

Ekonomické faktory, politická situace, legislativa, veřejné a vědecké instituce, firmy. To všechno tvoří tzv. inovační ekosystém státu. Ten český má podle zprávy Evropské komise ještě co zlepšovat. Jak jsou na tom české firmy s inovacemi, co je pro ně největší překážkou a co by měla ČR vlastně zlepšit?

Tak trochu jiný inkubátor a auta, co řídí sama

Podle současného ředitele Martina Maty se centru podařilo vytvořit několik úspěšných projektů a služeb s pozitivním dopadem pro region. Patří mezi ně například podnikatelský inkubátor Start up go. Tento program nabízí začínajícím podnikatelům pomoc při budování byznysu od samého počátku. Stačí mít nápad na podnikání v regionu a ten s odborníky z centra konzultovat. Program tzv. inkubátoru pak slouží k tomu, aby se nápad přetavil v reálně fungující podnik. Šanci mají ale i podnikatelé, kteří svůj nápad již realizovat začali a chtějí dále růst.

„(Start up go) pomáhá podnikatelům v rozjezdu podnikání a jejich proměně v tzv. rychle rostoucí firmy – startupy,“ říká za ICUK o programu Ondřej Klein. Pro starupy vytvořilo centrum také tzv. Sdílnu, prostor sdílené kanceláře, kde se firmy mohou navzájem inspirovat. Podnikatelé mohou navázat užitečné kontakty také na festivalu Festup, který centrum každoročně pořádá a který je zároveň náborem do inkubátoru.

Bezesporu nejvýznamnějším počinem centra je projekt výzkumu bezpilotního řízení automobilů. Jedná se o projekt firmy Valeo a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Téma mobility je zahrnuto také do vládního programu RE:START.

„(Projekt) je historicky nejvyšší smluvní spoluprací UJEP a firmy. Zaměstnává cca 150 lidí, zejména studentů. Generuje univerzitě milionové výnosy a otevírá dveře pro další spolupráci. Připravuje se zóna pro testování autonomních aut v městském provozu a chytrá dálnice D8 mezi Ústím nad Labem a Drážďanami pro testování autonomních aut a inteligentních dopravních systémů,“ popisuje Siviček.

Česko na cestě k elektromobilitě: Chybí nezbytná infrastruktura i zájem občanů

Přestože se počet vozidel na alternativní pohon rok od roku zvyšuje, a ačkoliv má Česko podle odborníků dobré podmínky pro rozvoj elektromobility, je stále co dohánět.

Od zaostávajícího regionu ke „Skandinávii Česka“

Proměnit region zaměřený převážně na těžký průmysl v oblast atraktivní pro inovativní firmy je podle Sivička možné i přes existující překážky. Katalyzátory takové změny jsou lidé, ambice, politický leadership a zdroje umožňující využití potenciálu nových technologií.

„Klíčem je nalákání a udržení kritické masy talentovaných a vzdělaných lidí. Ti jsou totiž hybatelem změn a magnetem pro inovativní firmy. Dále je to povzbuzení ambicí pouštět se do nových věcí, které mohou zásadně region posunout,“ říká Siviček s tím, že je třeba oslabit častý názor, že se kvůli důrazu na těžký průmysl, nízké vzdělanosti a sociálním problémům nelze dostat na trajektorii udržitelného růstu.

„Centrum musí přinášet inspiraci, vyhledávat a vytvářet příležitosti, poskytovat služby a dotvářet atraktivní ekosystém. Aby se region stal Skandinávií Česka.“ dodává Siviček.

Dalším faktorem jsou pro činnost ICUK pochopitelně finance. Zdroje pro rozvoj centra je podle Maty třeba vnímat jako investici pro urychlení změny regionu. Zohlednění potřeb regionu v nastavení výzev v národních operačních programech umožní centru účelné financování služeb na podporu inovací.

ICUK je financován především svými zakladateli, Ústeckým krajem, UJEP a Krajskou hospodářskou komorou. Kromě toho ale využilo centrum také dotací z evropských strukturálních a investičních fondů.

Centrum od roku 2016 do února letošního roku realizovalo projekt Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj, který byl financován právě z unijních fondů. „Smyslem projektu bylo pomoci naplňovat inovační strategie Ústeckého kraje s cílem posílit inovační prostředí kraje, zvýšit zájem o inovace a podpořit nové příležitosti pro růst regionu,“ popisuje Klein.

České podniky chtějí investovat do výzkumu a inovací, ale brání jim v tom administrativní překážky

Evropská komise doporučila ČR, aby po roce 2020 více investovala do vědy a inovací. České podniky jsou na tuto výzvu připraveny, vyžadují ale snížení administrativní zátěže a více flexibility v přesouvání peněz.

Budoucnost centra a nová politika soudržnosti EU

Evropská unie chce do budoucna snížit své výdaje na politiku soudržnosti. Na druhou stranu chce ale více podporovat inovace a životní prostředí. Klein z inovativního centra takovou změnu hodnotí pozitivně.

„Obojí jsou to témata, která v našem regionu rezonují,“ říká k budoucí podobě politiky.

ICUK upozorňuje, že důležité je spíše to, jak se témata zpracují na národní úrovni do konkrétních programů a jaké budou pro čerpání stanoveny podmínky. „Věříme, že zpětná vazba z regionů může napomoci k nadefinování kvalitních programů a v důsledku i k tomu, že se bude lépe a smysluplně čerpat,“ dodává Klein.

Podle bývalého ředitele Sivička je politika soudržnosti pro méně rozvinuté regiony velmi důležitá. „Musí ale stát na rozvoji jejich budoucí excelence,“ vysvětluje. „Klíčovou strategickou prioritou je tedy podporovat projekty, které mají potenciál do regionu nalákat nové lidi a inovativní firmy a také rozvoj spolupráce UJEP se špičkovými univerzitami,“ dodává Siviček.

Současný ředitel Mata k budoucímu působení centra říká, že pro centrum bude zásadní správné uchopení témat a jejich dotažení do zdárného konce. „Ústecký kraj má velký potenciál v oblasti rozvoje, což bylo v minulosti bohužel potlačováno. Nyní však nastala ideální konstelace klíčových aktérů, kteří jsou schopni věc pojmenovat, dotáhnout a hlavně spolupracovat.“

Oblastí, které se bude ICUK do budoucna věnovat zůstává mobilita, nezůstane však pouze u autonomních aut. „Jednáme o získání projektu Mobility Inovation Hub a usilujeme o to, aby Czechinvest svěřil projekt právě nám,“ uvádí Mata.

V budoucnu by se centrum mohlo věnovat také užití vodíku jako alternativního paliva a oblasti digitalizace a chytrých obcí. „Věřím, že vše posuneme do roviny konkrétních projektů, které budou mít zásadní dopad na rozvoj kraje,“ uzavírá Mata.

Komise chce investovat peníze do českých firem i po roce 2020. Zaostávají totiž v inovacích

České podniky se podle Evropské komise málokdy pouštějí do inovací. Mohou proto jen těžko čelit konkurenci ze západních evropských zemí.

Článek původně vyšel v Ústeckém deníku v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.