Firma Mars prohrála boj za ochranu tyčinky Bounty

Evropský soud prvního stupně včera rozhodl, že tvar čokoládové tyčinky Bounty není možné zapsat jako evropskou ochrannou známku. Bounty se prý tvarem dostatečně neodlišuje od ostatních tyčinek na trhu.

Firma Mars si v roce 2003 podala k evropskému Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), který má na starosti registraci evropských ochranných známek a průmyslových vzorů, žádost o přidělení ochranné známky na tvar tyčinky Bounty. Ve stejném roce ale rozhodnutí napadl její konkurent, německá firma Ludwig Schokolade, která na evropský trh dodává vlastní čokoládové tyčinky Romeo, které mají stejně jako Bounty kokosovou náplň.

Na základě této námitky OHIM prohlásil v roce 2007 udělení ochranné známky za neplatné. Vzhled tyčinky se se totiž prý „významně neodlišuje od norem a zvyklostí dotyčného odvětví“. Firma Mars si to ovšem nenechala líbit a odvolala se k evropskému Soudu prvního stupně.

Ten ve včerejším rozsudku připomněl, že i přesto, že produkt postrádá rozlišovací způsobilost, lze u něj ochrannou známku zapsat v případě, že „získala rozlišovací způsobilost užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku“. Jinými slovy, ochrannou známku je možné získat v případě, že by „významná část relevantní veřejnosti díky ochranné známce identifikovala dotyčné výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku“.

Ani jednu z podmínek tyčinka Bounty ale podle Soudu nesplňuje. Údajné charakteristické rysy, kterými jsou podle výrobce tyčinky její zaoblené tvary a tři šipky zobrazené na vrchní straně, soudu nestačily. Neodlišují se prý dostatečně od jiných tvarů „běžně užívaných pro čokoládové tyčinky“.

Aby soud mohl rozhodnout, zda jsou Evropané schopni rozeznat tyčinku Bounty od její konkurence, dodal mu Mars výsledky průzkumu provedeného v šesti z patnácti členských zemí (spor se týkal ještě doby před rozšířením EU v letech 2004 a 2007). Podle soudu ale z průzkumů v šesti zemích nelze dělat závěry pro trh v celé tehdejší patnáctce, zejména proto, že Bounty má na každém z těchto trhů jiný podíl a spotřebitelé jí v některé zemi rozpoznali daleko častěji než v jiné.

V případě, že by měla firma Mars pochybnosti o právních postupech, které Soud prvního stupně použil, může se proti nim do dvou měsíců odvolat u Evropského soudního dvora.