Evropské vysílací společnosti si stěžují na autorská práva

Asociace evropských vysílacích společností, k jejímž členům se řadí i Česká televize a Český rozhlas, navrhuje zjednodušení legislativy o autorských právech, která jí brání ve zveřejňování programů na internetu. Návrhem se bude dnes (17. března) zabývat Evropský parlament a Evropská komise.

Evropská vysílací unie (EBU), která sdružuje veřejnoprávní i některé komerční televizní a rozhlasové stanice, ve svém návrhu poukazuje na to, že autorská práva omezují vývoj nových digitálních služeb a podporují fragmentaci evropského televizního a rozhlasového trhu.  

Evropská legislativa upravující autorská práva totiž vysílacím společnostem přikazuje, aby na své webové stránky umisťovaly jen ty pořady, ke kterým získají svolení herců, režisérů, hudebníků aj. Tento komplikovaný a zdlouhavý proces mnohdy vede k tomu, že televize a rádia nakonec programy nezveřejní vůbec a divák či posluchač tak přijde o možnost jejich opakovaného sledování.  

Návrh vedle zjednodušení současného systému získávání autorských svolení také počítá s usnadněním přeshraničního televizního či rozhlasového vysílání. To se ovšem nebude týkat exkluzivních vysílacích práv především na sportovní události a filmy.  

Zatím není jisté, jak se Evropská komise k návrhu EBU postaví. Komisaři již v minulosti avizovali, že chtějí legislativu upravující autorská práva změnit, a prohlásili, že by rádi, aby audiovizuální obsah byl zpřístupněn po celé Evropě. Vloni na podzim požádali o zasílání návrhů. 

„Bude to klíčovou prioritou příštích let,“ uvedla vloni na podzim Viviane Reding, tehdejší komisařka pro média a informační společnost, jejíž nástupkyní se v nové Komisi stala Neelie Kroes.

Na druhou stranu některé evropské komerční společnosti nutnost změny diskutované legislativy zpochybňují. Důvod je jednoduchý – je jím jazyk. Například Asociace komerčních televizí, která sídlí v Bruselu, je přesvědčena, že většina televizních služeb zůstane i přes všechny snahy v národním jazyce.  

EBU (angl. European Broadcasting Union) je největší sdružení převážně veřejnoprávních, ale i komerčních rozhlasových a televizních stanic na světě. Má přes 70 aktivních členů ve více než 50 zemích nejen v Evropě, ale i v severní Africe či na Středním Východě. EBU vznikla v roce 1950 a v současné době sídlí ve švýcarské Ženevě. Česká televize a Český rozhlas jsou jejím členy od roku 1993. EBU disponuje pobočným úřadem, který sídlí v Bruselu a jehož úkolem je hájit zájmy sdružených vysílacích společností v evropských institucích.