Evropské knihy nebudou součástí projektu Google Books

Google se v pátek 13. listopadu v New Yorku dohodl se zástupci vydavatelského průmyslu, že v rámci služby Knihy Google (Google Books) budou zpřístupněna pouze díla publikovaná v USA, Británii, Austrálii a Kanadě.

Souvislosti:

Letos v květnu požádaly členské země Evropskou komisi, aby prozkoumala ekonomické dopady služby Google Books v obavě, že by mohla poškodit evropský vydavatelský průmysl. Federace evropských vydavatelů odhaduje, že knižní průmysl se nyní podílí na ekonomice EU 24,5 miliardami eur.

V listopadu 2008 spustila EU svou vlastní elektronickou knihovnu Europeana, která zpřístupňuje stovky tisíc knih na internetu. Rok po svém spuštění nabízí Europeana přes 4,5 milionu digitálních knih, map, filmů a fotografií. Záměrem Bruselu je dosáhnout do roku 2010 počtu 10 milionů digitalizovaných děl.

Google uvádí, že od roku 1995, kdy začal s digitalizací knih, dosáhl dvou milníků: podle současných údajů již naskenoval přes 10 milionů knih ve více než 40 světových jazycích a „vzkřísil“ mnohé knihy již vyřazené z tisku, některé z nich až dvě stě let staré.

Témata:

„Změna bude znamenat, že 95 % děl z jiných zemí se již v archivu Google Books neobjeví,“ řekl Richard Sarnoff, předseda Asociace amerických vydavatelů.

Některé evropské země se obávají, že by služba Google Books mohla poškodit evropský vydavatelský průmysl. Francie a Německo tvrdí, že projekt navíc dostatečně nerespektuje evropský zákon na ochranu autorských práv.

Konkurenti Googlu (např. Yahoo, Amazon nebo Microsoft) pohlížejí na monopol v oblasti digitálního knižního trhu, který si americký gigant vytváří, s velkou nelibostí.

Podle původní dohody, kterou Google uzavřel se Sdružením autorů a Asociací amerických vydavatelů v říjnu 2008, se Google zavázal investovat 125 milionů dolarů do registru knižních práv, jenž by umožnil držitelům autorského práva registrovat jejich díla. Ti by na oplátku obdrželi platbu za digitalizovaná díla. Poplatek by také dostali od jakékoliv z 160.000 amerických knihoven, které zaplatily za přístup ke službě Google Books.

Podle páteční dohody by měl archiv Google Books obsahovat jen knihy ze zemí, které „dodaly do amerických knihoven největší počet anglicky psaných děl“, což také usnadňuje podobnost jejich právních systémů a struktury vydavatelského průmyslu. Vydavatelé z Británie, Kanady a Austrálie budou společně se svými americkými protějšky zastoupeni ve výboru, který bude dohlížet na registr knižních práv.

Odpůrci Googlu, tzv. Open Book Alliance , do kterých patří především Microsoft, Yahoo a Amazon, dohodu bryskně nazvali „kejklířstvím.“

„Tato dohoda je stále jen způsob, jak posloužit soukromým komerčním zájmům Googlu a jeho partnerů. Žádná z navržených změn nezohledňuje zásadní nedostatky, které projektu vytýká americké ministerstvo spravedlnosti a další kritici hájící veřejný zájem,“ prohlásil Peter Brantley, spolupředseda Open Book Alliance.

Dohoda o „osiřelých dílech“

Tzv. osiřelá díla, tedy knihy, jejichž autor není znám nebo byly vyřazeny z tisku, již v minulosti vyvolala velkou vlnu kontroverze.

Podle aktuální dohody musejí být všechny peníze utržené z takových děl uloženy po deset let „stranou“, kdyby se držitel autorského práva náhle objevil. V případě, že se tak nestane, by se finanční prostředky použily ve prospěch charity v USA, Británii, Austrálii a Kanadě.

Část z příjmů z „osiřelých děl“ by měl Google podle dohody používat právě na pátrání po držitelích autorského práva.

Nynější ujednání umožňuje Googlu obchodovat s předplatným svého knižního archivu, službou tisku na požádání či prodávat práva na stahování digitálních dokumentů.