Evropská unie chce podpořit mobilitu učňů a řemeslníků

Evropská komise minulý týden zveřejnila návrh, podle nějž by studenti odborných škol a učňové získávali evropské kredity podobně, jako je tomu dnes v případě vysokoškolského vzdělávání. Kredity by jim umožnily pokračovat ve studiu kdekoliv po celé EU a usnadnily uznání výsledků, kterých dosáhli v jiné členské zemi.

Téměř před dvaceti lety Evropská unie zavedla jednotný kreditní systém pro studenty vysokých škol (ECTS). Ten jim od té doby usnadňuje mobilitu mezi vzdělávacími systémy v jednotlivých členských zemích a zjednodušuje uznávání výsledků vzdělávání bez ohledu na to, v jaké členské zemi studenti dané kurzy absolvovali.

Evropská komise se rozhodla na tento systém navázat a minulý týden představila návrh na vytvoření „celoevropského kreditního systému pro odborné vzdělávání a přípravu“ (ECVET). Nový systém má podle vyjádření Komise „usnadnit občanům získat formální uznání dosaženého vzdělání, dovedností a schopností, kterých dosáhli v jiné členské zemi“.

Důvodem k vytvoření kreditního systému je velká rozmanitost mezi národními vzdělávacími systémy, které neumožňují vzájemně porovnávat výsledky, kterých studenti a učňové dosáhnou během odborné přípravy. Absence mechanismu pro uznávání výsledků pak komplikuje studentům a učňům život ve chvíli, kdy se rozhodnou v rámci svého dalšího vzdělávání (bez ohledu na to, zda se jedná o vzdělávání ve formální, neformální nebo informální podobě) pokračovat ve studiu v jiných členských zemích.

Kreditní systém pro odborné vzdělávání a přípravu má fungovat podobně jako již zaběhnutý ECTS. Dosažené výsledku budou spojeny s určitým počtem kreditů. Vzdělávací instituce v jednotlivých zemích pak tyto údaje budou moci tyto údaje převést do vlastního systému hodnocení.

Nový systém má být mít pouze formu doporučení pro jednotlivé členské země. Jeho přijetí ovšem musí schválit ještě Evropský parlament a Rada.

Komisař pro vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figeľ uvedl: „ECVET jednotlivým učnům umožní dokončovat vzdělání v různých systémech a v různých zemích a podporuje tedy mobilitu studentů v Evropě“. 


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt institut, o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o.   Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.