EU uzavřela telekomunikační balíček

Úřady budou moci odpojit od internetu uživatele podezřelé z nelegálního stahování filmů a hudby. To je jedno z opatření telekomunikačního balíčku, na kterém se dnes (5. listopadu) nad ránem dohodli evropští zákonodárci a ministři členských zemí.

Názory obou institucí (Rady EU a Evropského parlamentu) na podobu nového telekomunikačního balíčku se dosud značně lišily. Konečnou dohodu tak nyní přineslo až tzv. dohodovací řízení, v němž se zástupci obou institucí spolu s představiteli Evropské komise na konečné verzi návrhu shodli. Telekomunikační balíček by se tak již brzy mohl stát součástí oficiální legislativy EU.

Nejkontroverznějším tématem balíčku se stala otázka ochrany uživatelů internetu obsažená v dodatku 138, který se stal tématem nekonečných jednání mezi Parlamentem a Radou. Dodatek přijatý poslanci zdůrazňoval to, že bez souhlasu soudu není možné proti uživatelům internetu podniknout jakékoliv kroky. Parlament ale reformu bez ohledu na předchozí kompromisy sjednané s Radou ministrů v květnu 2009 překvapivě odmítl (EurActiv 23/10/09).

Na základě reformního balíčku má být vytvořen nový telekomunikační úřad EU, který bude dohlížet na dodržování telekomunikačních pravidel. Nová opatření mají za cíl především zvýšit konkurenci v sektoru a vytvořit lepší předpoklady pro růst investic do telekomunikačních sítí. Díky tomu mohou spotřebitelé očekávat růst počtu a kvality služeb, pokles cen a větší ochranu.

„Jsem velice šťastná, že jsme se na telekomunikačním balíčku dohodli“, řekla Asa Torstensson, švédská ministryně pro komunikační technologie, která nyní předsedá EU.

„Tato dohoda posiluje konkurenceschopnost mezi firmami a zvyšuje ochranu spotřebitelů v Evropě, což povede k lepším a levnějším telekomunikačním službám a podstatně silnější ochraně pro všechny uživatele internetu“, řekla také Torstensson.

Ve sporné části návrhu o možnosti odpojení internetového uživatele podezřelého z pirátství byla vynechána podmínka o nutném předchozím souhlasu soudu. Nová formulace je mírnější a jakýkoliv postih umožňuje teprve až po předchozím “férovém a nestranném posouzení”, v jehož rámci mají podezřelé osoby právo na výslech. Zároveň se jim přiznává právo nechat si oprávněnost rozhodnutí posoudit soudem.

Telekomunikační balíček vstoupí v platnost ve chvíli, kdy Parlament a Rada dohodu potvrdí. Očekává se, že se tak stane do konce listopadu 2009.