Duální vzdělávání by mělo zvýšit konkurenceschopnost absolventů SŠ

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: khunaspix

Absolventů technických oborů v České republice je nedostatek, jsou často špatně jazykově vybavení, nejsou schopni řídit tým a chybí jim znalost firemního prostředí a firemních procesů, tvrdí čeští i zahraniční zaměstnavatelé. Ministerstvo školství společně s firmami proto rozjíždí pilotní projekt Pospolu, který by měl podporovat duální model vzdělávání, tedy propojení škol a firem. Jeho cílem je také ovlivnit českou legislativu, aby v budoucnu podobné spolupráce více podporovala.

„Úroveň kvalifikace českých pracovních sil je dnes ohrožena vzdělávací politikou posledních let. Dřívější osvědčené praktické vzdělávání bylo v podnicích nahrazeno teoreticky zaměřenými vzdělávacími obory, které příliš málo zohledňují potřeby firem,“ řekl v nedávném rozhovoru prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) Rudolf Fischer.

To potvrdil i průzkum ČNOPK z konce minulého roku, podle kterého více než dvě třetiny rakouských a německých firem, které podnikají v České republice, uvedlo, že český trh trpí nedostatkem kvalifikovaných mladých lidí s odborným vzděláním (EurActiv 6.12.2012).

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je situace mnohých podniků v oblasti technických pracovníků kritická, a to i přes probíhající recesi a plynulý nárůst nezaměstnanosti. Firmy mají dlouhodobě velký problém najít motivované a kvalitně vzdělané pracovníky, a to zvláště v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy, stavebnictví a IT techniky.

„Situace nevzdělanosti absolventů technických oborů by mohla ohrožovat ekonomiku České republiky,“ říká viceprezident SP ČR Pavel Juříček a upozorňuje na to, že ty státy, které mají silnou průmyslovou základnu, prošly probíhající ekonomickou krizí podstatně lépe, než ty, které jsou orientované na služby.

Podle vedoucího korporátní komunikace Bosch Group v ČR Pavla Romana se tradičně vysoká spokojenost zahraničních firem s úrovní zaměstnanců pomalu zhoršuje. Důvodů je přitom několik. Kromě jejich nedostatku a špatného technického vybavení jim podle Romana chybí i různé takzvané soft skills jako je jazyková vybavenost nebo schopnost řízení týmu.

Podle SP ČR může být dalším z důvodů nepřipravenosti absolventů jejich malá znalost firemního prostředí a firemních procesů a ochota podřídit se požadavkům firmy. To může být způsobeno izolací mnohých škol od dění ve firmách.

Všechny tyto důvody vedly ministerstvo školství (MŠMT) společně se SP ČR a ČNOPK k vytvoření pilotního projektu Pospolu, který by měl podporovat duální model vzdělávání na středních školách s technickým zaměřením a odborných učilištích. Ten by měl úzce propojit teoretickou výuku a praktickou profesní přípravu v konkrétním firemním prostředí (EurActiv 7.12.2012).

Osvědčená praxe z Německa

Zmíněný pilotní projekt by měl probíhat ve všech regionech od září 2013 do ledna 2015 a měl by ověřit model spolupráce škol a firem v českém legislativním prostředí. Praktické zkušenosti by měly být následně přeneseny do takzvaných aplikovaných modelů, které by měly být pro školy a firmy inspirací k tomu, jak mohou vzájemnou spolupráci realizovat.

Podobný koncept duálního neboli kooperativního vzdělávání funguje řadu let například v sousedním Německu a Rakousku. Podle Romana 90 % absolventů německých odborných středních škol, které jsou zapojeny do duálního systému, získá okamžitě zaměstnání.

„V Německu musí žák nejprve smlouvu s firmou získat, a pak jde teprve do školy. U nás jde nyní nejdříve do školy, pak teprve hledá nějakou možnost praxe,“ vysvětluje Roman.  

Pomůže nová vláda?

Celý projekt má kromě propojení vzdělávání s praxí za cíl také ovlivnit legislativní rámec tak, aby byla spolupráce firem a škol v budoucnu snadnější. Tomu by měla sloužit i změna daňového zákona, která by měla zajistit to, že investice do vzdělávání bude daňově uznatelná. Návrh je nyní v Poslanecké sněmovně a rozhodnout by se o něm mělo během příštího týdne.

„Byla by to výrazná pomoc a velká motivace k tomu, aby firmy přijímaly žáky na svoje pracoviště,“ říká zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání a kohezní politiku SP ČR Miloš Rathouský a dodává, že firma se jen těžko rozhodne financovat odborné školství bez toho, aby měla zajištěno, že to pro ni nebude prodělečné.

„Věříme, že nová vláda bude téma odborného vzdělávání a kvalifikace považovat za jednu ze svých priorit a aktivně podpoří projekt a jeho cíle. Přáli bychom si, aby byl k této otázce v příhodnou dobu svolán kulatý stůl s partnery z hospodářské sféry, vlády, škol, odborů, abychom společně mohli zajistit dosažení cílů a úspěch tohoto projektu,“ dodává šéf ČNOPK Fischer. Podle něj by navíc paralelně měla být zahájena společná iniciativa za zvýšení atraktivity technických a příbuzných oborů v České republice.