Daňové zvýhodnění podpory odborného vzdělávání čeká na podpis prezidenta a souhlas poslanců

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Salvatore Vuono.

Pokud zákonné opatření o daňových úlevách pro společnosti, které podporují žáky a studenty, podepíše prezident republiky Miloš Zeman a stvrdí jej i nová Poslanecká sněmovna, začne platit od začátku příštího roku. První krok k tomu udělali senátoři, které opatření schválili na konci minulého týdne.

I přesto, že tzv. „daňový balíček“ senátoři minulý měsíc smetli ze stolu, daňové úlevy pro firmy podporující vzdělávání, které byly jeho součástí, podobný osud již zřejmě nepotká. Senát ČR totiž na konci minulého týdne posvětil zákonné opatření, které se věnuje právě  otázce vzdělávání.

Návrh opatření byl motivován snahou vyřešit dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v českém průmyslu. Na jeho textu, který vzešel z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, se podílel i Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Fórum průmyslu a vysokých škol a Ministerstvo školství a financí.

„Pokud chce Česká republika udržet krok se světem, potřebuje zkvalitnit odborné vzdělávání na školách. Absolventi se snadněji uplatní na trhu práce a celkově to povede k vyšší konkurenceschopnosti naší ekonomiky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

Senátem schválené opatření firmám přinese zejména daňové a jiné úlevy. Konkrétně se jedná například o zvýšení limitů pro daňovou uznatelnost stipendií, dodatečný odpočet až 110 % vstupní ceny majetku zakoupeného pro vzdělávací účely, nebo možnost odečtu 200 Kč za každou hodinu výcviku či praxe, kterou praktikant v podniku absolvuje. 

„Smysl těchto daňových úlev, o které HK ČR usilovala již delší dobu, vidíme zejména ve větší motivaci pro zaměstnavatele, kteří se chtějí zapojit do odborného vzdělávání, a to formou technického vybavení odborných škol,“ řekl prezident HK ČR Petr Kužel.

Nákup technického vybavení je totiž pro některé odborné školy kvůli vysokým pořizovacím nákladům nemyslitelný.

Schválení zákonného opatření senátory je odborníky i firmami vítáno i z toho důvodu, že předchozí nepřijetí „daňového balíčku“ ohrožovalo účinnost nového občanského zákoníku, který má vstoupit v platnost 1. ledna 2014.

Ačkoli je Senátu ústavně svěřena pravomoc v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny vydávat zákonná opatření, je třeba připomenout, že přijatá legislativa má pouze podmíněnou platnost. Pokud nedojde k jejich dodatečnému schválení novou Poslaneckou sněmovnou, pozbývají opatření platnost.

Jak již bylo řečeno, v případě že daňové úlevy na podporu odborného vzdělávání posvětí i nově zvolení poslanci, mohla by začít platit již od ledna 2014.