Erasmus+

Dívka na erasmu. zdroj: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

Evropská komise pro období let 2014 – 2020 vytvořila nový vzdělávací program Erasmus+, který nahrazuje stávající organizační strukturu vzdělávacích programů. Žádné z dosavadních programů neruší ani neomezuje, pouze je převádí pod jednotný organizační rámec za účelem zjednodušení a zvýšení efektivity. Finanční podpora nového programu oproti předchozímu období zaznamenala nárůst o 40 %. Studenti magisterských studií budou moci nově využít garantovaných studentských půjček.

(Zveřejněno 27. února 2014)

 • červen 1987: Založen program Erasmus zaměřený na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Výměnné pobyty Evropská komise podporuje již od roku 1981;
 • 1998: program Erasmus může využívat i Česká republika. Z počátku byl zájem velmi nízký, což bylo způsobeno nízkou informovaností. Doposud se Erasmu zúčastnilo téměř 80 tisíc studentů a zaměstnanců vysokých škol;
 • 2007 – 2013: Pro novou finanční perspektivu byl vypracován Program celoživotního učení, který zaštítil všechny vzdělávací programy včetně Erasmu;
 • 2007: Všechny vzdělávací programy byly v ČR převedeny pod Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je jejich hlavním koordinátorem;
 • 2014 – 2020: Evropská komise vypracovala nový program pro zahraniční vzdělávání. Erasmus plus nahrazuje všechny dosavadní vzdělávací programy. Na program Erasmus plus (Erasmus+) bude během sedmi let uvolněno 14, 7 miliard eur;
 • podzim 2014: Začátek praktického fungování vzdělávacího programu Erasmus+;
 • podzim 2014: V případě, že nebude vyřešen spor se Švýcarskem, mohly by se s počátkem nového akademického roku objevit problémy s podporou Erasmu+ v této zemi;

Evropská komise přišla s novým programem pro vzdělávání pro léta 2014 – 2020, který by měl napomoct v plnění cílů strategie Evropa 2020.

Nejedná se ovšem o zrušení stávajících programů, ty mají pouze přejít pod jiný organizační rámec, který dostal název Erasmus +. Evropská komise na nový program vyčlenila 14,7 miliard eur, což oproti předchozímu období znamená nárůst o 40 %.

Evropská komise si od nového programu slibuje celkové zvýšení efektivity vzdělávání. Přístup k programům by měl být nyní jednodušší a díky sloučení by již nemělo docházet k jejich překrývání. Pravidla pro Erasmus+ platí od ledna 2014, ale studenti jej začnou využívat až od podzimu.

Struktura Erasmus+

Erasmus+ nyní zahrnuje Program celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo), Mládí v akci, Programy mezinárodního vysokoškolského vzdělávání (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, bilaterální programy), program Jean Monnet a nově i program sport. Všechny tyto složky tvoří jednotný integrovaný program a žádný z nich se neruší.

Program Erasmus+ je určen nejen pro studenty, zaměstnance a učitele vysokých škol, jsou v něm zahrnuty i vyšší odborné školy, střední odborné školy a učiliště. Celkově program počítá s více než 4 miliony osob a 125.000 institucemi, které získají finanční podporu.

Stipendia nebo finanční podporu mohou získat:

 • studenti vysokých škol (2 miliony, včetně 450.000 stáží)
 • učni a žáci odborných škol (650.000)
 • pedagogičtí pracovníci (800.000)
 • dobrovolníci, účastníci výměn mládeže (více než 500.000)
 • studenti, kteří chtějí strávit magisterské studium v zahraničí (200.000)
 • studenti sdíleného magisterského studia (25.000)
 • vzdělávací zařízení jako jsou vysoké školy, odborné školy, školící zařízení, instituce pro vzdělávání dospělých, mládežnické organizace a podniky (125.000), společně mají vytvořit 25.000 strategických partnerství
 • vzdělávací instituce a podniky (3.500) k vytvoření přes 300 znalostních aliancí
 • oblast sportu (600 partnerství)

Magisterská stipendia a půjčky

Prioritní oblastí je stále vysokoškolská mobilita a původní program Erasmus nedoznal prakticky žádných zásadních změn. Podpory budou moci využít až 2 miliony vysokoškolských studentů.

V případě studia sdílených magisterských programů mohou studenti dosáhnout na stipendium, které čítá až 25.000 eur (reálně 13 – 20 tisíc eur) za rok v závislosti na účasti studentů na nákladech. Stipendia by měla posloužit až 25.000 studentů.

Pro studenty, kteří chtějí celé magisterské studium strávit v zahraničí, zavádí Erasmus+ zcela nový prvek – garantované studentské půjčky. Využít je bude moci až 200.000 studentů. Čerpání levných studentských půjček zajišťuje Skupina evropské investiční banky (EIB + EIF) prostřednictvím jí určených finančních sprostředkovatelů. Částky, které studenti budou moci čerpat, se pohybují od 12.000 eur (jednoleté studium) do 18.000 eur (dvouleté studium). První poskytování garantovaných studentských půjček je naplánováno na podzim 2014.

Erasmus+ se rozděluje do tří hlavních kategorií (Key Action):

KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců – zaměřuje se na mobilitu studentů a zaměstnanců, společné magisterské tituly, záruky studentských půjček, dobrovolnictví a studentské výměny. Do této kategorie poputují až dvě třetiny finančních prostředků vyhrazených na program.

KA2: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů – strategická partnerství mezi vzděláním a praxí, spolupráce se třetími zeměmi se zaměřením na sousední státy.

KA3: Podpora reformy politiky – otevřená spolupráce, dialog mezi mladými lidmi a tvůrci politik.

Užitečné odkazy

Švýcarsko a Erasmus+

Švýcarsko nepodepsalo Protokol rozšiřující platnost volného pohybu pro občany Chorvatska, které se stalo členským státem EU 1. července 2013. Evropská komise dopředu Švýcarsko upozorňovala, že uzavření dohod ohledně nového vzdělávacího programu Erasmus+ je svázáno s přijetím toho Protokolu Švýcarskem. Vyjednávání ohledně účasti Švýcarska na programu Erasmus+ na úrovni členského státu byla tedy pozastavena.  Do doby, než dojde k odblokování vyjednávání a podpisu dohody, se Švýcarsko programu bude účastnit jako třetí země (Partnerská země).

Programy, které jsou otevřené k účasti pro občany a o

 • sdílené magisterské programy
 • znalostní a dovednostní aliance
 • strategická partnerství ve vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • Jean Monnet
 • Spolupráce v oblasti sportu

Kontakty