OLAF upozornil na zdraví nebezpečné potraviny v EU

Podle Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se na trhu Evropské unie objevily nelegálně dovezené potraviny, které obsahují zdraví škodlivé látky.

Informace o nelegálně dovezených potravinách obsahujících nepovolené živočišné a rostlinné tuky a dokonce i chemikálie zveřejnil OLAF na semináři ve slovinském Bledu, na kterém vyšetřovatelé podvodů, veterináři a odborníci na veřejné zdraví z členských zemí Evropské unie řešili otázku spolupráce celních a veterinárních orgánů při odhalovaní těchto podvodů.

Ředitel OLAF Franz-Hermann Brüner v této souvislosti prohlásil: „Pouze úzká spolupráce může zajistit nejlepší množnou ochranu spotřebitele a finanční zájmy Evropské unie.“

V Evropské unii byl zaznamenán prodej másla s příměsí jiných rostlinných a živočišných tuků a také chemikálií. Podle zjištění OLAF toto máslo vyráběla italská mafie u Neapole a prodávala ho také v Belgii a ve Francii. Zajímavé je, že výrobci na výrobu másla dokonce čerpali finanční prostředky z evropských fondů.

Do zemí EU bylo v letech 2004 – 2005z Indie dováženo buvolí maso, které bylo v EU prodáváno jako maso hovězí a za zemi původu byla označena Austrálie nebo Nový Zéland. Maso se podařilo zachytiti v přístavech v Hamburgu a Rotterdamu. Maso bylo oficiálně určeno pro ruský trh. Dovoz buvolího masa je do Evropské unie z Indie zakázán z důvodu endemického výskytu slintavky a kulhavky u těchto zvířat. Kromě toho by dovoz poškodil evropské farmáře.

Dalším příkladem záměny druhu zboží jsou tygří ořechy, které byly v zemích EU prodávány jako květinové cibule a neprošly tak odpovídající fytosanitární kontrolou. V roce 2003 se dovážely z Číny především do Španělska, kde se tyto ořechy používají při výrobě alkoholického nápoje Horchata.