Některé státy EU pokulhávají v kontrole kvality biopotravin, ukázala inspekce

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: xedos4

Evropský účetní dvůr provedl tříměsíční inspekci v šesti členských státech EU, která se zaměřila na skutečnou kvalitu organických potravin. Výsledky šetření ukázaly, že řada států nemá vybudován dostatečný systém kontroly. Účetní dvůr kritizoval i Evropskou komisi, která prý na dodržování pravidel v oblasti organického zemědělství dostatečně nedohlíží.

Spotřebitelé, kteří v obchodech vyhledávají organické ovoce, zeleninu a další potraviny, nakonec nemusí vždy koupit to, co očekávali. Na vině je nedbalý dozor v některých členských státech EU.

K takovému závěru došel Evropský účetní dvůr (EÚD), který zjistil, že ne všechny výrobky označené jako „organické“ skutečně odpovídají přísným požadavkům ohledně způsobu pěstování nebo výroby.

Inspektoři například objevili pesticidy v jablcích z Itálie nebo mléku z Francie, antibiotika v mase z Velké Británie, geneticky modifikované citróny v limonádě z Německa nebo konzervační prostředky ve vejcích ze Španělska.

Celkem prováděli kontrolu v šesti evropských zemích. Jejich cílem přitom bylo prověřit fungování evropského systému kontroly pro organické produkty. Ten se zaměřuje na dodržování zásad udržitelného zemědělství, vysokou kvalitu potravin a výrobní procesy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Posílit systém

„Účetní dvůr se systémem zabýval nejen proto, aby zjistil, zda je dodržována evropská legislativa. Jedním z důvodů bylo i to, že zemědělci dostávají za organickou výrobu dotace z evropských fondů,“ řekl Kevin Cardiff, člen EÚD. Připomněl také, že fungování systému je i v zájmu evropské veřejnosti, kterou skutečná kvalita biopotravin přirozeně zajímá.

Jeden z hlavních problémů systému kontroly je prý neschopnost orgánů odhalit skutečný původ potraviny.  

„U 40 % výrobků nebylo možné v časovém rámci tří měsíců spolehlivě vysledovat jejich cestu zpět až k samotnému výrobci,“ uvedl Cardiff.

Účetní dvůr také kritizoval Evropskou komisi za to, že od roku 2001 neprověřovala národní systémy kontroly biopotravin. „Komise by měla více dbát na monitorování členských států. Nedělala to více než deset let,“ prohlásil. Evropská exekutiva již reagovala příslibem nápravných opatření.

Organické farmářství v posledních letech zaznamenává v evropském zemědělství stálý nárůst. Podle informací švýcarského Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství však organická půda nadále představuje v EU pouhých 5 % celkové zemědělské půdy.

Poptávka po organickém zboží je zatím také nízká. Podle údajů Komise z roku tvořila v roce 2007 v 15 nejstarších členských státech jen asi 2 % celkových výdajů za potraviny.