ČR a Evropský semestr

semestr

© Pixabay

Každý rok doporučuje Evropská komise Česku reformy, které mohou posílit jeho hospodářství.  Co si vybrala letos? A jak se na vybraná témata dívají čeští odborníci?

 • Komise Česku doporučí, jak lépe hospodařit. Kamenem úrazu zůstávají důchody, daně i nedostatek pracovních sil

  Články | ČR v Evropské unii 22-05-2018

  Česká ekonomika zažívá hospodářské oživení, stále si však nedokázala poradit s výzvami, kterým již několik let čelí. Problémem je nedostatek pracovních sil nebo udržitelnost veřejných financí spojená se stárnutím populace. 

 • Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2017

  Factsheet | Aktuálně v EU 23-06-2017

  Snížit administrativní zátěž pro podnikatele, zajistit udržitelnost důchodového systému nebo zkvalitnit vědu a výzkum. I letos předložila Evropská komise Česku doporučení pro reformy, které mohou posílit jeho hospodářství. Jak se na vybraná témata dívají čeští odborníci?

 • Summit EU schválil hospodářská doporučení, ČR má řešit administrativní zátěž

  Články | Aktuálně v EU 23-06-2017

  Evropská rada dnes v Bruselu potvrdila závěry pravidelného Evropského semestru. V jeho rámci dostala letos Česká republika od Evropské komise jen dvě doporučení. Přesto českou vládu čeká v následujících měsících mnoho práce zejména v oblasti elektronizace státní správy či v otázce snížení administrativní zátěže pro podnikatele.

 • Pro zkvalitnění veřejných zakázek je třeba podporovat odbornou přípravu úředníků, říkají odborníci

  Články | ČR v Evropské unii 23-06-2017

  Česko má za sebou další posun v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek. Používání Národního elektronického nástroje bude za rok pro ministerstva povinné. Už více než půl roku také platí nový zákon, který může přinést řadu zjednodušení. Stále ale chybí větší důraz na kvalitu, kterému by pomohla podpora pro odbornou přípravu zadavatelů.

 • Novela stavebního zákona zřejmě nenaplní očekávání. Dopad bude omezený

  Články | ČR v Evropské unii 15-06-2017

  Získat stavební povolení není v Česku nic jednoduchého. Novela stavebního zákona měla přinést změnu, v současné podobě však budou její dopady omezené. Myslí si to i ředitelé stavebních firem.

 • Martin Bunček: Máme nejvíce výzkumníků v historii, ale potřebujeme ambicióznější podnikatele

  Rozhovory | Aktuálně v EU 09-06-2017

  V oblasti výzkumu a inovací na tom Česká republika není vůbec špatně. V některých případech disponujeme dokonce lepším vybavením než v Německu či v USA. Přesto je stále co zlepšovat. Inspirovat bychom se mohli mimo jiné švédským „ministerstvem budoucnosti“. Jednou z cest je i podpora malých a středních podniků. V Česku je však nezvykle velká koncentrace nadnárodních firem, uvádí v rozhovoru pro EurActiv místopředseda Technologické agentury ČR Martin Bunček.

 • Česká věda a výzkum se neumí prosadit na trzích

  Články | ČR v Evropské unii 07-06-2017

  Kvalitní výzkum a vývoj bude pro budoucí konkurenceschopnost a ekonomický rozvoj ČR klíčový. I přes jistý posun v této oblasti však máme pořád co zlepšovat. Všímá si z toho i Evropská komise, která kritizuje zejména nekvalitní výsledky a nedostatečnou aplikaci nových technologií do praxe.

 • Martin Potůček: Náš důchodový systém je v porovnání s Evropou mnohem skoupější

  Rozhovory | ČR v Evropské unii 05-06-2017

  S předsedou důchodové komise profesorem Martinem Potůčkem o výtkách Evropské komise na adresu probíhajících změn v důchodovém systému. Na rozdíl od řady ekonomů si nemyslí, že by udržitelnost veřejných financí měla být hlavním kritériem. Zdroje navíc tu prý jsou, je ale třeba provést změny v oblasti daní.

 • David Marek: Na udržování stávající životní úrovně penzistů tu zdroje nejsou

  Rozhovory | ČR v Evropské unii 01-06-2017

  S hlavním ekonomem poradenské společnosti Deloitte jsme hovořili o výhradách Evropské komise k nastavení českého důchodového systému. Podle Komise v dlouhodobém výhledu není udržitelný a nedávné kroky vlády, jako jsou štědřejší valorizace penzí nebo nastavení horní hranice pro odchod do důchodu, mohou situaci ještě zhoršit.

 • Komise doporučila ČR, aby snížila podnikatelům administrativní zátěž

  Články | Aktuálně v EU 23-05-2017

  Česká ekonomika je stabilní, má však své nedostatky. Komise je vidí zejména v neudržitelnosti veřejných financí a překážkách hospodářského růstu, mezi které patří nadměrná administrativní zátěž pro podnikatele.

 • Výzvou pro české hospodářství jsou důchody i elektronizace státní správy

  Články | ČR v Evropské unii 22-05-2017

  Komise dnes vydá další doporučení pro českou hospodářskou politiku. Ta čelí hned několika výzvám, zároveň se jí poměrně daří plnit předchozí požadavky. Mezery v e-governmentu či udržitelnosti veřejných financí však zůstávají.

 • Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2016

  Factsheet | Digitální agenda 29-06-2016

  Zapracovat na elektronizaci státní správy, více investovat do dopravy a energetické účinnosti nebo usnadnit vzdělávání znevýhodněným dětem. I letos předložila Evropská komise České republice doporučení pro reformy, které mohou posílit její ekonomiku. Co všechno Komise po Česku chce?

 • Lídři EU na summitu uzavřeli evropský semestr

  Články | Aktuálně v EU 30-06-2016

  Červnový summit Evropské rady od roku 2011 tradičně potvrzuje květnová doporučení Komise pro jednotlivé členské státy, a uzavírá tak půlroční cyklus takzvaného evropského semestru. Díky němu mohou členské státy koordinovat své hospodářské politiky a sbližovat svou ekonomickou úroveň s ostatními státy EU.

 • Debata k evropským doporučením pro ČR: Reformy musí mít reálný dopad na ekonomiku

  Články | ČR v Evropské unii 29-06-2016

  Jako každý rok doporučila Evropská komise Česku řadu reformních kroků, které by mohly posílit jeho ekonomiku. Podobně jako doporučení pro jiné státy včera návrhy Komise schválil bruselský summit. Česká vláda se s Komisí v řadě věcí shoduje a s doporučeními souzní i její vlastní plány. Reformy ale musí mít reálný dopad, přijmout zákony nestačí, shodli se účastníci nedávné debaty.

 • České zdravotnictví se musí připravit na stárnutí populace

  Články | Aktuálně v EU 29-06-2016

  Zdravotní systém v České republice stojí před výzvou v podobě stárnutí populace, které z dlouhodobého hlediska ohrožuje stabilitu českých veřejných financí. Ve svých doporučeních to zdůrazňuje Evropská komise. Jaká jsou možná řešení?

 • Pavel Hroboň: Ke zlepšení zdravotního systému v ČR povede dlouhá a klikatá cesta

  Rozhovory | ČR v Evropské unii 29-06-2016

  České zdravotnictví si žádá změny. Evropská komise upozorňuje na rizika spojená se stárnutím populace, které s sebou do budoucna přinese vyšší náklady. Lékař a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň je přesvědčen, že změny jsou nutné, ale vyžádají si čas. O tom, co je v českém zdravotnictví potřeba změnit, hovořil v exkluzivním rozhovoru pro EurActiv.

 • Kvalita dopravní infrastruktury je v Česku nízká, na vině jsou průtahy v povolování

  Články | Doprava 21-06-2016

  Jestli chce Česko dohánět bohatší země EU, bude muset mimo jiné zapracovat na své dopravní infrastruktuře a dalších oblastech pro investice. Těm v současné době brání například složitá povolovací řízení. Přijetí novely stavebního zákona, která by to mohla zajistit, se přitom oddaluje. Výjimečné jsou i české problémy s procesem posuzování vlivů na životní prostředí EIA.

 • Vít: Omezení dotací pro velké firmy brzdí úspory energie, průmysl vhodné projekty má

  Rozhovory | Energetická účinnost 21-06-2016

  V českém průmyslu jsou odvětví, která ještě mají potenciál v úsporách energie. Mohla by nahradit celou výrobní kapacitu novou technologií a vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou a úsporou energií. Proto je škoda, že jsou v operačním programu ministerstva průmyslu omezeny dotace pro velké firmy, říká ředitel Národního centra energetických úspor Jakub Vít. Česko by podle něj jinak mohlo snadněji splnit evropský cíl pro energetickou účinnost, se kterým má jako řada dalších zemí problém.

 • Jak v ČR zlepšit e-Government? Opisovat ze zahraničí a rozšířit elektronickou identifikaci

  Články | Aktuálně v EU 09-06-2016

  V hodnocení digitalizace veřejných služeb Česko patří mezi státy EU k posledním. Výdobytky českého e-Governmentu, jako je Czech POINT či datové schránky, v dnešní době nestačí a potřebují další rozvoj. K tomu jsou však zapotřebí experti, kteří by vládě radili, jak na to. Co všechno českému e-Governmentu chybí a jak zajistit, aby se Česko posunulo v evropském srovnání nahoru?

 • Ivan Pilný: Některé země EU patří v e-Governmentu ke světové špičce. ČR rozhodně ne

  Rozhovory | Aktuálně v EU 09-06-2016

  „Jeden fakt je, že jsme na dně Evropy, a druhý, že se v této oblasti nic zvláštního neděje. Popsala se spousta papírů, které plánují e-Government zlepšit, ve skutečnosti to ale nefunguje,“ říká v rozhovoru pro EurActiv předseda poslaneckého hospodářského výboru Ivan Pilný (ANO). Vláda si prý musí nejprve uvědomit, že je e-Government důležitý. Za nedostatečné elektronické služby veřejné správy podle něj může i zaostalá digitální infrastruktura.

 • Společné vzdělávání na českých školách nebude katastrofa, nesmí ale dojít peníze

  Články | Průmysl a inovace 04-06-2016

  Od září mají být základní školy otevřené dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomoci to má různým skupinám znevýhodněných žáků. Změna nemusí být radikální, protože řada takových dětí se už na základkách vzdělává. Školy by spíše měly získat prostředky, které pro práci s nimi potřebují. Jenže finanční a personální zajištění reformy budí pochybnosti.

 • Bob Kartous: Desetiprocentní zvýšení platů kvalitní učitele do škol nepřiláká

  Rozhovory | Průmysl a inovace 03-06-2016

  „Navýšení učitelských platů by mohlo být klidně stoprocentní. Může to znít bláznivě, ale pokud chceme, aby do škol směřovali kvalitní lidé, je potřeba zpřísnit kritéria a zároveň výrazně navýšit platy,“ říká Bohumil Kartous z nevládní organizace EDUin, která se zaměřuje na otázky vzdělávání. Jak udělat z učitelství atraktivní povolání? A je český vzdělávací systém připraven na inkluzi?

 • Doporučení: ČR musí přidat ve vzdělávání a investicích do dopravy a energetiky

  Články | Aktuálně v EU 18-05-2016

  Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, lepší investiční prostředí, inkluze romské populace či zatraktivnění učitelského povolání. To jsou oblasti, které si v případě České republiky zasluhují v nejbližší době největší reformy. V dnes zveřejněné sadě několika doporučení, která bývají pravidelně publikovány v rámci tzv. Evropského semestru, to uvedla Evropská komise.

 • Rozvoj hospodářské politiky: Jaké vysvědčení zítra Komise Česku vystaví?

  Články | Aktuálně v EU 17-05-2016

  Evropská komise má zítra zveřejnit doporučení, která každý rok hodnotí hospodářský vývoj a reformy provedené v jednotlivých členských státech. Česku bylo v minulosti vyčítán například nedostatek jeslí a školek nebo mezery v oblasti vyběru daní a rozpočtové politice. Jaká doporučení může česká vláda čekat letos?

 • Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma Petra Zahradníka

  Názory | Aktuálně v EU 22-03-2016

  Evropská rada, jejímž klíčovým bodem jednání bylo nalézání dohody s Tureckem v souvislosti s řešením migrační krize s důsledky na aktuální konstelaci perspektiv vztahů EU - Turecko, se též zabývala významnými ekonomickými tématy, která rezonovala i na dalších unijních fórech těchto dnů a týdnů.

 • Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2015

  Factsheet | ČR v Evropské unii 22-05-2015

  Usnadnit ženám s malými dětmi cestu na pracovní trh, implementovat protikorupční strategii a lépe financovat zdravotnictví. I letos předložila Evropská komise České republice doporučení pro reformy, které mohou posílit její ekonomiku. Co všechno Komise po Česku chce?

 • Summit EU uzavřel evropský semestr

  Články | Aktuálně v EU 30-06-2015

  Prezidenti a premiéři členských zemí EU minulý týden v Bruselu potvrdili ekonomická doporučení pro jednotlivé členské země a v závěrečném dokumentu vyzvali, aby se začalo s jejich naplňováním. Uzavřel se tak letošní evropský semestr, který má sloužit ke koordinaci hospodářských a fiskálních politik v rámci EU.

 • Komise: Český systém pro výběr daní je složitý, zjednodušení nepřichází

  Články | ČR v Evropské unii 02-06-2015

  Mezi každoročními doporučeními Evropské komise pro Českou republiku se objevují také postřehy k českému daňovému systému. Česko se sice snaží zabrat v boji s daňovými úniky. Jak bude úspěšné, to se ale teprve uvidí. Další problém daňového systému je složitost, konstatuje Komise. Žádné výrazné zlepšení se přitom neblíží.

 • Komise: ČR trápí nedostatek učitelů a nízká školní docházka u znevýhodněných dětí

  Články | Aktuálně v EU 29-05-2015

  Vedle doporučení v oblasti vysokoškolského vzdělávání si Evropská komise v rámci letošního Evropského semestru v případě ČR všimla i povinného vzdělávání. Vzkaz, který do Prahy vyslala, je jasný: v českém základním školství nepracuje dostatek učitelů a země by měla lépe zajišťovat inkluzivnější vzdělávání. Mladí lidé se slabým socioekonomickým zázemím, včetně Romů, totiž vykazují nižší úspěšnost ve vzdělávání i na trhu práce.

 • Komise: České vysoké školství nesmí zaspat, potřebuje změny

  Články | Aktuálně v EU 28-05-2015

  Česká republika má větší počet vysokoškoláků, kvalita jejich dovedností a znalostí se ale dlouhodobě snižuje. V doporučeních, které Evropská komise každoročně zasílá členským státům, proto zemi vzkazuje, že s tím musí něco udělat. Kýžené změny by v tomto ohledu mohla podle Bruselu přinést reforma vysokého školství, jejíž přijetí se plánuje na rok 2015. Podle oslovených rektorů se však jedná o kompromis, který není všelékem.

 • Komise k ČR: Zřiďte více školek a nechte ženy pracovat

  Články | Aktuálně v EU 22-05-2015

  ČR se sice může chlubit rostoucí zaměstnaností, a to i v některých znevýhodněných skupinách, určité bariéry pro vstup na trh práce ale stále neodstranila. Evropská komise proto doporučuje, aby se vláda v příštích letech více soustředila na zaměstnávání žen s malými dětmi, které pracovat chtějí, ale mnohdy nemohou. Situaci jim totiž ztěžuje nedostatek míst ve školkách či omezené možnosti nechat se zaměstnat na flexibilní pracovní úvazek.

 • Expert Chrenko k EET: Inspirace Chorvatskem je výborná, záleží ale na implementaci

  Rozhovory | Aktuálně v EU 16-06-2015

  Česká republika by měla pro zlepšení výběru daní efektivněji pracovat s informacemi, které již má. Místo toho se ale neustále soustředí na vytváření nových zákonů, říká v rozhovoru vedoucí partner daňových a právních služeb společnosti PwC a bývalý náměstek ministerstva financí Peter Chrenko. EurActiv s ním také hovořil o vysokém zdanění práce nebo o třetí sazbě DPH, tedy o problémech, které Česku vyčítá Komise v letošních doporučeních.

 • EU: Za školky a služební zákon Česko chválíme, jinde je ale pokrok stále omezený

  Články | Aktuálně v EU 15-05-2015

  V Česku stále přetrvávají rozsáhlé daňové úniky a korupce, na trhu práce nejsou dostatečně zastoupeny některé znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou Romové nebo matky malých dětí. Česko má navíc nízkou úroveň dopravní infrastruktury, nedostatek učitelů a kvalita českého vysokoškolského vzdělávání je pochybná. To jsou hlavní výtky Komise v hodnocení Česka v rámci tzv. evropského semestru. Pokrok vidí v přijetí zákonů o dětských skupinách a státní službě.

 • Pokročila ČR v integraci romských žáků? Brusel na to nezapomene ani v letošních doporučeních

  Články | Aktuálně v EU 13-05-2015

  I přístupem k romským žákům v Česku by se mohla zabývat letošní doporučení Evropské komise, která každý rok hodnotí vývoj v hospodářských politikách členských zemí a provedených reformách. Evergreenem doporučení pro Česko bývá daňová politika nebo fungování trhu práce. Doporučení za rok 2015 by měla Komise představit dnes odpoledne. Kvůli romským dětem už proti Česku běží řízení pro porušení povinnosti.

 • Pokračujte ve snižování dluhů, vzkazuje Evropská rada

  Články | Eurozóna 30-06-2014

  Členské státy by měly nadále pokračovat ve fiskální konsolidaci. Vyplývá to ze závěrů summitu Evropské rady, který se konal na konci minulého týdne. Způsoby, jak toho mají členské dosáhnout, má být nižší zdanění práce, reformy vzdělávání nebo posilování síťových odvětví. Podle dokumentu se Evropské komisi podařilo snížit regulační zátěž vnitřního trhu.

 • Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2014

  Factsheet | ČR v Evropské unii 16-06-2014

  Schválením jednotlivých doporučení Evropskou radou vyvrcholil v červnu již čtvrtý evropský semestr. V rámci těchto cyklů Komise každoročně předkládá členským státům návrhy, kterými se snaží koordinovat jejich hospodářské a fiskální politiky a upozorňovat na slabá místa jejich ekonomik. Česká republika by podle doporučení měla zjednodušit daňový systém, zrychlit zvyšování věku odchodu do důchodu a přijmout zákon o státní službě.

 • Úspory energie v podnicích: odpadní teplo i žárovky pro zaměstnance

  Články | ČR v Evropské unii 26-06-2014

  V Česku funguje řada programů, které podporují energetickou účinnost v budovách. Průmysl ale doufá, že se peníze ve státním rozpočtu i evropských fondech najdou také na podporu úspor v podnicích. Budoucnost má například kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Firmy ale mohou hledat i jiné cesty, jak uspořit energii.

 • Petra Janíčková: Rodina by neměla být pro ženu překážkou

  Rozhovory | ČR v Evropské unii 16-06-2014

  Čeští zaměstnavatelé neumějí ženám s malými dětmi nabízet částečné pracovní úvazky, aby jim pomohli v návratu na pracovní trh. České republice to dlouhodobě vyčítá i Evropská komise. Podle Petry Janíčkové, která založila portál www.pracezeny.cz, vede jedna z cest přes různé úlevy pro firmy.

 • ČR chce patřit k nejlepším ekonomikám, v žebříčcích klesá

  Články | Aktuálně v EU 11-06-2014

  V aktuálním srovnání konkurenceschopnosti zemí EU z dílny Světového ekonomického fóra si Česká republika pohoršila o dvě příčky a je na osmnáctém místě. Podle českých i mezinárodních materiálů zůstávají problémy české ekonomiky stále podobné – je potřeba posílit inovace, zlepšit vzdělávání nebo modernizovat státní správu a zlepšit podnikatelské prostředí.

 • Komise: ČR musí přidat v modernizaci státní správy

  Články | ČR v Evropské unii 04-06-2014

  Česká státní správa potřebuje modernizovat a vláda musí zesílit boj proti korupci. Obojí totiž negativně dopadá na růst hospodářství země a komplikuje efektivní vynakládání prostředků z evropských fondů. Ve svých sedmi doporučeních, které pravidelně obdrží každá členská země EU, na to v případě České republiky upozorňuje Evropská komise.

 • Komise vyčítá Česku stále to samé, hlavně daně a školství

  Články | ČR v Evropské unii 02-06-2014

  Více jeslí a školek, menší zdanění práce nebo zavedení zákona o státní službě. Pravidelná doporučení Evropské komise pro Česko vypadají skoro stejně jako ta v minulém roce. Nově přibyla rada na zlepšení efektivity Úřadů práce. Oficiální dokument Komise představila v pondělí odpoledne.

 • Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2013

  Factsheet | ČR v Evropské unii 12-07-2013

  Schválením jednotlivých doporučení Evropskou radou vyvrcholil v červnu již třetí evropský semestr. V rámci těchto cyklů Komise každoročně předkládá členským státům návrhy, kterými se snaží koordinovat jejich hospodářské a fiskální politiky a upozorňovat na slabá místa jejich ekonomik. Česká republika se má podle Bruselu soustředit na hospodářský růst, fiskální a důchodový systém či zajištění protikorupční strategie.

 • Podpora ekonomického růstu klade před ČR několik výzev, shodují se odborníci

  Články | ČR v Evropské unii 04-07-2013

  Snižovat energetickou náročnost průmyslu nebo orientovat Česko směrem k ekonomice založené na znalostech. To jsou některé možnosti, jak může česká vláda podpořit ekonomický růst, shodují se odborníci. Na druhé straně by se nemělo zapomínat ani na fiskální konsolidaci, dodávají. Otázkou zůstává vystižení pravého momentu, kdy je potřeba začít klást na růst větší důraz než na úspory.

 • ČR je podle Komise „země s potenciálem“, čelí ale i řadě výzev

  Články | ČR v Evropské unii 01-07-2013

  Summit EU na konci minulého týdne schválil specifická doporučení pro jednotlivé evropské země, která předkládá Evropská komise a Rada EU v rámci tzv. Evropského semestru. Česká vláda prý tato doporučení vnímá jako impuls pro reformní úsilí, ocenila by ale, kdyby mohla na přípravě doporučení s Komisí více spolupracovat.

 • Monika Šimůnková: Předškolní vzdělávání je pro Romy důležité

  Rozhovory | ČR v Evropské unii 26-06-2013

  „Romské, ale i ostatní sociálně vyloučené děti, za sebou v momentě nástupu do školy nemají potřebnou předškolní přípravu, která je běžná v majoritních rodinách. Neměly doma omalovánky, nehrály si s pastelkami, nikdo je neučil jména zvířat, geometrické tvary a podobně. Děti tak sice mají velmi silné sociální dovednosti, ale velmi slabou ‚školní zralost‘,“ tvrdí vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. EurActiv si s ní povídal o doporučení Evropské komise týkající se mimo jiné zapojení romských dětí do předškolního vzdělávání.

 • Evropské komisi se nelíbí český systém předdůchodů, ČR se brání

  Články | ČR v Evropské unii 21-06-2013

  Podle Evropské komise má Česká republika mezeru udržitelnosti veřejných financí 5 % HDP. To je víc než průměr zemí Evropské unie. Hlavní příčinou jsou přitom vysoké náklady na stárnutí populace. Komise proto ve svých specifických doporučeních v rámci evropského semestru Česku radí, jak by mělo pozměnit svůj důchodový systém, který nedávno prošel významnou reformou.

 • Komise: K hospodářskému růstu a nižšímu deficitu pomohou ČR změny v daních

  Články | ČR v Evropské unii 13-06-2013

  Podle Evropské komise by se Česká republika měla v nadcházejícím období zaměřit hlavně na růst ekonomiky. Zároveň by ale měla pracovat na snížení nadměrného schodku veřejných financí. Podle Komise by naplnění těchto cílu České republice usnadnily reformy v daňovém systému. Fiskální politice se Komise věnovala hned ve dvou ze sedmi specifických doporučení pro Českou republiku.

 • David Marek: ČR potřebuje obnovit tempo růstu ekonomiky

  Rozhovory | ČR v Evropské unii 13-06-2013

  „Česká ekonomika ztratila svou dynamiku a nyní je potřeba určitým způsobem obnovit tempo hospodářského růstu, protože jen tak lze řešit problémy ve fiskální oblasti, ale třeba také narůstající nezaměstnanost,“ vysvětluje v rozhovoru pro EurActiv hlavní ekonom a vedoucí oddělení analýz Patria Finance David Marek. S redakcí rozebral letošní doporučení Evropské komise pro Českou republiku ve fiskální oblasti.

 • Jak má ČR podle Komise mířit k vyšší konkurenceschopnosti?

  Články | ČR v Evropské unii 06-06-2013

  Minulý týden představila Evropská komise letošní doporučení pro Českou republiku i ostatní členské státy k jejich hospodářské a fiskální politice. Co konkrétně Česku doporučuje? EurActiv přináší podrobnější pohled na všechna doporučení a také názor českých ministerstev i odborníků.

 • Komise: Růst je klíčem k překonání krize, ne úspory

  Články | Eurozóna 31-05-2013

  Evropská komise tento týden zveřejnila specifická doporučení jednotlivým členským státům EU. V rámci třetího evropského semestru jim radí, jak mají posílit svoji konkurenceschopnost a zároveň udržet stabilní hospodářství. Obecně Komise letos na státy apeluje, aby skoncovaly s úspornými opatřeními a začaly více podporovat růst.

 • Zlepšete fungování státní správy, zní z Bruselu do Prahy. Změnit se má třeba i daňový systém

  Články | ČR v Evropské unii 29-05-2013

  Evropská komise dnes (29. května) zveřejnila doporučení pro českou hospodářskou a fiskální politiku. Už potřetí se tak ke svému vrcholu blíží Evropský semestr, který tyto politiky v zemích EU koordinuje. Co konkrétně Brusel Praze doporučuje a jak se na to dívají některé rezorty?

 • Jak se změnilo ekonomické vládnutí v EU v důsledku krize?

  Články | Eurozóna 27-05-2013

  Evropská unie, a hlavně eurozóna, prochází od vypuknutí globální finanční krize složitým obdobím. V reakci na její dopady byla a stále jsou přijímána opatření, která je mají zmírnit a hlavně předejít dalším případným krizím v budoucnu. Ekonomové se shodují, že současná eurozóna je jiná než ta před krizí, liší se ale jejich pohled na to, jestli se z nedávných zkušeností poučila.

 • Nyní probíhá už třetí evropský semestr, jaký je jeho význam?

  Články | Eurozóna 24-05-2013

  Evropská komise v rámci tzv. evropského semestru příští týden již potřetí zveřejní svá doporučení pro Českou republiku. Cílem semestru je koordinovat hospodářské a fiskální politiky členských států EU. Vydávaná doporučení jsou ale nezávazná, a vyvstává tak otázka, zda mají reálný dopad.

 • Jan Bureš: Evropský semestr je zatím hodně problematický

  Rozhovory | Eurozóna 22-05-2013

  Koordinace rozpočtových politik v rámci tzv. evropského semestru není podle hlavního ekonomika Era Poštovní spořitelny Jana Bureše vůbec jednoduchá a celý proces lze považovat za hodně problematický. „Otazník visí nad tím, čeho všeho by se koordinace měla týkat,“ řekl v rozhovoru pro EurActiv, kde mj. hodnotil, jak si vede Nečasova vláda při konsolidaci veřejných financí.

 • Daniela Filipiová: Bariéry jsou především v hlavách lidí

  Rozhovory | Sociální politika 02-05-2013

  „Bariéry jsou především v hlavách lidí, proto se ty reálné tak těžko odstraňují,“ uvedla v rozhovoru pro EurActiv senátorka a architektka Daniela Filipiová (ODS). Redakce si s ní vedle bezbariérovosti povídala i o transformaci sociálních služeb pro zdravotně postižené nebo o její vlastní zkušenosti se životem na vozíku.

 • Martin Tlapa: Strategické dokumenty nesmí zůstávat jen slohovým cvičením

  Rozhovory | ČR v Evropské unii 17-04-2013

  „Nesnažili jsme se vytvářet novou strategii, ale propojili jsme opatření, která již ČR přijala. Zaměřili jsme se nejen na to, co po nás žádá Komise, ale především na to, co potřebuje ČR sama o sobě,“ charakterizuje náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti Martin Tlapa podobu Národního programu reforem 2013. EurActiv s ním hovořil o tom, jak by mělo Česko posilovat svou pozici v globální ekonomice a jak přistupovat k důležitým strategickým materiálům.