Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Robert Šlachta na programové konferenci © Přísaha

Tento článek je součástí Special reportu: Volby 2021: Zaměřeno na Evropu

Přísaha je nové občanské hnutí, za kterým stojí Robert Šlachta, bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. V Poslanecké sněmovně zastoupeno není a není ani členem žádné evropské politické frakce či strany.

Programy politických stran naleznete přehledně na stránkách Programy do voleb. Celý program Přísahy se nachází ZDE.

Budoucnost EU a české vize

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty se ve svém volebním programu k budoucnosti Evropské unie vyjadřuje pouze okrajově, několikrát se však odkazuje na vybrané členské státy EU, v nichž hledá inspiraci pro ČR. Přísaha nezpochybňuje členství země v EU.

„Česká republika je zakotvená v unijních a atlantických strukturách, na tom nechceme nic měnit, ale sebevědomě budeme usilovat o vylepšení, posílení práv a narovnání práv mezi starými a mladými členskými zeměmi.“

Hnutí v programu apeluje na narovnání práv mezi starými a novými členskými zeměmi, není však jasné, jaká práva je v tomto ohledu zapotřebí narovnávat. Všechny členské státy EU jsou si totiž v EU rovny bez ohledu na to, ve kterém roce do bloku přistoupily. Jedinou konkrétní nerovnost, kterou Přísaha ve svém programu zmiňuje, se týká přímých plateb v rámci zemědělské politiky (více níže v části věnované zemědělské politice).

Evropské unii důvěřuje více než polovina Čechů

Evropské unii v současné době důvěřuje víc než polovina lidí v Česku, nedůvěru v červencovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyjádřilo 41 procent dotázaných.

Přísaha pak ve svém programu zdůrazňuje nutnost lepšího prosazování českých zájmů na evropské úrovni a na potřebu reformy EU.

„Více dosáhneme a změníme uvnitř evropského domu, než křikem od nám vzdálených sousedů. Inspirujme se zeměmi typu Dánska, Nizozemí a konečně si začněme profesionálně hájit také své zájmy. Věcně, ale odhodlaně.“

Co se týče hlubší integrace EU, Přísaha se k této otázce ve svém programu nevyjadřuje. Je však proti vstupu Česka do eurozóny, vymezuje se proti ztrátě měnové suverenity.

„Česká koruna je součást naší identity, státním symbolem, který je potřeba zachovat. Přechod na společnou měnu euro nepodpoříme, stejně jako většina české společnosti.“

Dopady přijetí eura na Česko jsou nejasné. U jiných zemí dominovaly přínosy, říká ekonom

Eurozóna se dokázala poučit z minulých krizí, bohužel za cenu čím dál složitějšího systému pravidel, povinností a kontrolních procedur. Dopady případného přechodu Česka na euro jsou tak velmi nejisté.

Zahraniční politika, bezpečnost a migrace

Přísaha zdůrazňuje ukotvení ČR v západních strukturách, samotnou otázku zahraniční politiky však ponechává v programu v podstatě bez povšimnutí. Upozorňuje však, že světová politika „zdivočela“, přičemž jedním z důsledků nestabilní situace je nelegální migrace. Podobně jako většina politických sil volá po nutnosti boje proti převaděčům osob a po ochraně hranic.

„Pokud chceme obstát a uhájit naše hodnoty, musíme účinně odpovědět. Zpřísnit postihy převaděčů, tvrdě zakročit vůči migrační mafii, která bohatne na neštěstí jiných. Musíme efektivněji chránit naše hranice, i ty společné unijní, pomoci skutečně potřebným v nouzi, ale ekonomickou migraci naopak nepodporovat a jasně odmítnout.“

Hnutí se pak v jedné větě vyjadřuje i k případné integraci migrantů.

„Lidé ve svízelné situaci si pomoc zaslouží, ale pokud chce někdo v České republice žít, nemůže pouze brát, musí se na chodu státu a společnosti také aktivně podílet.“

Přísaha stejně jako většina dalších politických stran odmítá tzv. migrační kvóty a je pro opětovné osamostatnění cizinecké policie. Ta dříve vykonávala i pohraniční stráž, po vstupu ČR do Schengenského prostoru (2007) však došlo k její reorganizaci, neboť kontroly na hraničních přechodech skončily.

Frontex nezabránil „pushbackům“ proti migrantům, důkazy o přímém zapojení ale chybí

Ještě před začátkem letní pauzy dokončili europoslanci zprávu, podle které si evropská pohraniční stráž Frontex neplní své povinnosti z hlediska ochrany práv migrantů mířících po moři do Evropy. Nejhorší obavy se nicméně nepotvrdily, respektive pro ně neexistují dostatečně přesvědčivé důkazy.

Co se týče bezpečnosti, program naráží na téma no-go zón, které mají vznikat v zahraničí a kde neplatí zákony domovské země. Jejich hrozícímu rozšiřování chce Přísaha zamezit důraznými kontrolami a dodržováním pravidel.

„Nechceme, aby ke stejnému průšvihu došlo v České republice a z několika stovek existujících vyloučených lokalit nám postupně vznikly oblasti, kde neplatí český zákon a bezpečí.“

Přísaha se dále věnuje obranným kapacitám země a nákupům nové techniky, která by měla být schopna pomáhat i při zvládání krizí v civilním sektoru. Přísaha také zdůrazňuje potenciál obranného průmyslu.

„Obranu chceme stavět na třech pilířích: připravené a odhodlané armádě, dostatečné záloze a zvýšení prestiže aktivních záloh, silném domácím průmyslu.“

Europoslanci vystavili EU „bezpečnostní vysvědčení“. Podpořili cíl 2 % HDP na obranu

Jak si EU v uplynulém roce vedla v zahraniční, bezpečnostní nebo obranné politice? Co (ne)dokázala udělat pro ochranu lidských práv ve světě? Evropský parlament o tom má jasno.

Klimatická a energetická politika

V oblasti energetiky je pro hnutí Přísaha klíčová soběstačnost a spolehlivost. Hnutí odmítá myšlenku úplného opuštění využívání uhlí.

„Uhlí chceme ponechat jako strategickou surovinu pro systémové využití v těžkém průmyslu a vysokoúčinném teplárenství.“

Budoucnost energetického mixu však Přísaha vidí v kombinaci jádra, plynu a obnovitelných zdrojů. Stát musí podle programu efektivně kontrolovat cenotvorbu v dodávkách energií a nenechat rozhodování v rukou monopolů.

„Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednoho regulátora, čímž zajistíme garanci skutečného dohledu na cenu a tlak na velkého hráče.“

Elektřina zdražuje a další energie ji mohou následovat

Vývoj na velkoobchodních trzích je nemilosrdný. Ceny elektřiny rostou, což může negativně dopadnout jak na český průmysl, tak i na tuzemské domácnosti. 

Přísaha se ve svém programu vyjadřuje také ke klimatu a ochraně přírody. Upozorňuje na palčivé problémy, jako jsou sucho, náhlé povodně, eroze a další. Kvalitu životního prostředí dle Přísahy nejvíce ovlivňují české zemědělství a lesnictví. Přísaha se ve svém programu vyslovuje pro zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a následné efektivní vodní hospodářství.

„Globální změny klimatu jsou největší současnou hrozbou pro udržení našeho současného životního prostředí a je třeba se na ně připravit a co nejvíce je eliminovat. Pouze zdravá krajina nám poskytne potřebné životní podmínky.“

Přestože hnutí Přísaha upozorňuje na problém klimatických změn, nevěnuje se otázce emisí skleníkových plynů, které jsou za změny klimatu odpovědné.

Komise chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 40 procent. Co to znamená pro Česko?

Česko by podle expertů mělo zdvojnásobit stávající podíl obnovitelných zdrojů energie. Vláda se ke zvyšování laťky staví opatrně, z opozičních politických stran však zaznívají i ambicióznější návrhy. 

Evropské finance

Přísaha ve svém programu vyzdvihuje téma boje proti daňovým rájům. Zavedení digitální daně, která má postihnout nadnárodní korporace působící on-line, označuje se polovičaté řešení. Doplnit by ji podle Přísahy mělo zdanění příjmů dle země původu tržeb.

„Jinými slovy pokud Google vytváří tržby z české reklamy, zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice. Toto řešení budeme prosazovat i na úrovni EU a OECD a podpoříme už vznikající mezinárodní dohodu o minimální 15% dani pro tyto firmy.“

Globální zdanění nadnárodních korporací by EU mohlo přinést více než bilion korun ročně, tvrdí studie

EU by mohla od nadnárodních společností získat ročně na daních kolem 50 miliard eur (1,3 bilionu Kč) navíc, pokud se na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dosáhne dohody o stanovení minimální daně ze zisku globálně fungujících firem ve výši 15 procent.

K otázkám evropského rozpočtu či celoevropským daním se hnutí Přísaha nevyjadřuje. Naopak se věnuje dotacím a jejich distribuci v ČR.

„Chceme pro dotace vytvořit portál, kde všechny orgány státní správy, instituce, firmy i občané budou schopni vyhledat všechny dotační tituly jasně a přehledně na jednom místě. Navíc si budou moci zjistit, zda jsou oprávněni o ně žádat a portál je provede srozumitelně žádostí o získání dotace.“

Nutno podotknout, že portál shrnující informace o dotačních možnostech existuje již nyní, a to pod taktovkou ministerstva pro místní rozvoj. Není jasné, jak konkrétně by Přísaha ráda portál vylepšila.

Do Česka míří miliardy z evropského fondu obnovy. Podpoří digitalizaci, čistou energetiku i boj s rakovinou

Ministři financí zemí EU posvětili český plán obnovy. Do tuzemska tak v následujících měsících může přitéct 7 miliard eur (zhruba 180 miliard korun). Peníze poputují do digitalizace státní správy i firem, do obnovitelných zdrojů energie nebo třeba do výstavby onkologického centra.

Zemědělství, potraviny

Své místo v programu Přísahy mají i zemědělství, potravinářství a dotační politika EU v tomto sektoru. Přísaha slibuje zvýšení podpory domácím výrobcům a dále se chce zasadit o srovnání evropských zemědělských dotací napříč Unií.

„Chceme co nejvíce zajistit srovnání dotací mezi starými a novými členskými zeměmi EU tak, aby ty staré členské země nebyly zvýhodňovány.“

V současné době ČR čerpá evropské dotace na rozvoj venkova. Tzv. Program rozvoje venkova podporuje zemědělce při pořizování nové techniky nebo třeba při rekonstrukci statků. Dalším pilířem zemědělské politiky EU jsou přímé platby, které zemědělci získávají na hektary obdělávané plochy. V tomto druhém pilíři se výše dotace v jednotlivých státech lišila, nové členské státy totiž při vyjednávání svého vstupu před rokem 2004 přikývly na jisté znevýhodnění oproti tzv. starším členským státům. Výše dotace se však postupně srovnává, a navíc je mohou státy doplňovat platbami ze svého vlastního rozpočtu.

České farmáře čekají po volbách změny. Kandidáti na ministra zemědělství se na většině priorit shodují

Nová SZP je již dojednána, její implementace nyní bude záviset na členských státech. Jak budoucnost českého zemědělství vidí kandidáti hlavních politických stran před říjnovým volebním kláním?