V Česku stoupá počet pacientů s Alzheimerovou chorobou, data i povědomí veřejnosti ale stále chybí

© Pixabay

Nízká informovanost veřejnosti a skutečnost, že mnoho pacientů považuje příznaky demence za příznaky stárnutí, patří mezi hlavní překážky diagnostiky a léčby Alzheimerovy choroby v Česku. Jsou na tom ostatní evropské země podobně?

Počet pacientů s Alzheimerovou chorobou neustále stoupá. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) žilo v roce 2017 v zemi přibližně 102 000 lidí s demencí, přičemž 60 % z nich lékaři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu.

Odborníci odhadují, že počet lidí s demencí by mohl být mnohem vyšší, a to zhruba 142 000. Ne všichni totiž v případě problémů vyhledají odbornou péči. Podle údajů ÚZIS se dosud dařilo diagnostikovat zhruba 72 % případů. Většina z nich však byla odhalena až v pozdější fázi onemocnění, kdy je už příliš pozdě poskytnout pacientům účinnou léčbu a zpomalit postup choroby.

Přestože jsou počty nemocných alarmující, Česku stále chybí komplexní data o rozsahu onemocnění či jeho řešení.

„Chybí nám informace o incidenci, o diagnostických postupech, o tom, v jaké fázi je nemoc lékaři odhalována, nevíme nic o regionálních rozdílech, a tedy ani o případných nerovnostech v dostupnosti péče,“ uvedla pro EURACTIV.cz ředitelka České alzheimerovské společnosti Martina Mátlová.

„Podle našich zkušeností je demence diagnostikována spíše později, ale situace se vyvíjí k lepšímu,“ dodala Mátlová.

Čeští vědci doufají v dostupné testy z krve

Česká alzheimerovská společnost se v roce 2017 připojila k výzkumnému projektu neziskové organizace Alzheimer Europe, který se zaměřil diagnostiku demence a zkušenosti pečovatelů v pěti evropských zemích – v Česku, Finsku, Itálii, Nizozemsku a Skotsku. „Téměř polovina českých respondentů v něm uvedla, že by bylo lepší, kdyby k diagnóze došlo dříve,“ vysvětlila Mátlová.

Dřívější diagnóze podle ošetřovatelů brání především nízká informovanost o demenci a skutečnost, že mnoho pacientů považuje příznaky demence za známky stárnutí. Pacienti navíc často nechtějí hledat pomoc u odborníků.

„Můžeme se učit především od Velké Británie, Nizozemska anebo severských států. Kromě včasné diagnózy a práce na informování veřejnosti je důležitá také postdiagnostická podpora, která u nás není dostatečná,“ vyzdvihla Mátlová.

Dostupnost péče o vážně nemocné se v Česku zlepšuje, i díky dotacím z EU

V Česku ročně umírá přes 100 tisíc lidí, více než polovina z nich zemře v nemocnicích, zatímco necelých 30 procent doma či v zařízení sociálních služeb. Podle průzkumů si však téměř 80 procent Čechů přeje zemřít doma. Paliativní péče by to pacientům mohla umožnit, její dostupnost se zvyšuje i díky evropským fondům.

Včasná diagnóza onemocnění je přitom pro efektivní léčbu nezbytná. Čeští vědci doufají, že s tím pomohou testy, které by mohly nemoc odhalit z krevních vzorků. Ty by mohly být brzy k dispozici i v Evropě.

Než budou takové testy dostupné, odhalování Alzheimerovy choroby zůstává na bedrech lékařů a jejich schopnostech nemoc odhalit. Pomoci v tom mohou nejen praktičtí lékaři, ale také lékárníci. Jak upozornil Aleš Bartoš, vedoucí AD Centra Národního ústavu duševního zdraví, zapojení českých lékáren do provádění diagnóz je na mezinárodním poli unikátem.

Díky zapojení lékáren se může zvýšit nejen počet míst, kde je možné provést diagnózu, ale také ochota lidí své problémy řešit. „Prostředí lékárny, na které jsou pacienti zvyklí, navíc působí civilnějším a přirozenějším dojmem než ordinace lékaře, a tak si zde spíše nechají paměť vyšetřit,“ vysvětlil Bartoš.

„Lékárníci jsou profesionálové zvyklí na denní komunikaci se seniory. Díky tomu se pacienti při testování cítí uvolněněji a není pro ně tak stresující,“ uvedl expert z Národního ústavu duševního zdraví.

Měla by mít EU více pravomocí ve zdravotnictví? Země V4 váhají

Země V4 dávaly najevo svou nespokojenost s nákupy zdravotnického materiálu a vakcín, které zorganizoval Brusel, a to i přesto, že z programů EU značně těží. Peníze z post-pandemického fondu chtějí ve velké míře nalít do zastaralé zdravotnické infrastruktury.

Akční plán podpoří výzkum i pečovatele

V dubnu 2021 schválila vláda ČR Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2020–2030. Plán je společným dílem ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí, a měl by reagovat na rostoucí počet případů demence. Jedním z cílů plánu je podpořit osvětu a dostupnost včasné diagnózy, zaměřuje se také na sociální podporu osob s demencí, včetně jejich pečovatelů.

„Zásadním nedostatkem je nízká osvěta v obecné populaci jakožto i nízká dostupnost vzdělávacích programů zaměřených na problematiku demence pro nezdravotnická povolání, především však pro neformální pečující,“ píše se v dokumentu.

Plán přináší soubor konkrétních opatření, jako je zřízení stálé pozice národního koordinátora pro demenci. Plán zahrnuje i provedení populační studie, vzdělávání praktických lékařů a vytvoření sítě monitorovacích center, která budou shromažďovat údaje o rizikových oblastech života lidí s demencí, například úniky z domova. Vláda má v plánu také podporovat zavádění nových technologií, které mohou pacientům usnadnit život. Příkladem jsou zařízení připomínající pacientům, že si mají vzít léky.

EU se poučila z pandemie, chce dohlížet na připravenost zdravotníků v sedmadvacítce

Evropská unie má v oblasti zdravotnictví jen omezené pravomoci, přesto chce mít k dispozici lepší arzenál v boji proti přeshraničním zdravotním hrozbám. Brusel by tak již brzy mohl začít dohlížet na zdravotnické kapacity členských států.

Počítá se také s vytvořením nového internetového portálu spolu s kampaní na zvýšení povědomí o Alzheimerově chorobě. Portál bude sloužit jako zdroj informací pro různé cílové skupiny, včetně praktických lékařů, sociálních pracovníků nebo pečovatelů.

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz redakce vyčíslilo plán na 630 milionu korun za celé období, tedy od roku 2020 do roku 2030. Financování přitom bude v počátcích řešeno na projektové bázi.