Uhelné regiony se potýkají s energetickou chudobou. Česku zatím chybí plán, jak problém řešit

© Pixabay

České uhelné regiony dodávají teplo a elektřinu do dalších koutů země. Místní lidé si zároveň nemohou dovolit platit účty za energie.

Včasné placení účtů za energie představuje problém pro téměř 14 procent domácností v Ústeckém kraji. Již před dvěma lety na to upozornila studie Vysoké školy ekonomické (VŠE), která se zabývá fenoménem tzv. energetické chudoby. Hned druhým nejzasaženějším regionem je v tomto ohledu Moravskoslezský kraj, další z českých uhelných regionů.

Od té doby však v Česku nevznikl žádný konkrétní plán, který by problém energetické chudoby řešil.

„Jako hlavní příčiny vzniku energetické chudoby se ukázaly neefektivní budovy a spotřebiče, nízké příjmy domácností, vysoké náklady na energie a speciální energetické potřeby uživatelů. Máme navíc i první výsledky základní analýzy,“ komentoval první výsledky studie Radek Tahal z VŠE.

Na první pohled vypadají statistiky dobře

Podle evropského srovnání dat o energetické chudobě (EU Energy Poverty Observatory) si Česko nevede v porovnání s ostatními zeměmi EU špatně. Při průzkumu z roku 2018 zmínilo problémy se zajištěním vytápění domovů jen 2,7 procenta Čechů. V Evropě přitom nesnázím čelí 7,3 procenta populace. Podobné je to i s otázkou včasného placení účtů – v ČR je to problém pro 2,1 procenta lidí, v EU pro 6,6 procenta.

Výše uvedené statistiky však neberou v potaz propasti mezi českými regiony, ani mezi jednotlivými vrstvami obyvatelstva. Zatímco procento lidí potýkajících se s energetickou chudobou je v celém Česku podprůměrné, stav ve zmíněném Ústeckém kraji je v porovnání s Evropou alarmující.

Češi platí zbytečně za energii. Vedle snadných triků pomohou investice do bydlení. Dělat to může i stát

V Česku běží kampaň Evropské komise, která informuje o jednoduchých způsobech šetření energií. Podle některých odborníků je to ale promarněná šance, jak lidem zaručit dlouhodobější úspory. Nejchudším skupinám by prý stát mohl zajistit možnost bydlení v úsporných budovách.

Energetická chudoba zasahuje podle expertů především ekonomicky zaostalé oblasti, včetně těch uhelných, a dotýká se těch nejzranitelnějších – nezaměstnaných lidí, nízko-příjmových rodin a seniorů.

Česko se tomuto problému přesto komplexně nevěnuje, upozorňuje nová studie. Například v národním energeticko-klimatickém plánu je zmíněn spíše z „teoretického hlediska“. Ve své studii z prosince 2020 o tom píše organizace CAN Europe s tím, že Česko nemá ani přesně definovaný pojem energetická chudoba, což pak komplikuje jak monitorování problému, tak i hledání vhodných řešení.

Jedno z mála konkrétních opatření, které národní plán zmiňuje, je program „zaměřený na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech formou zvýhodněné půjčky fyzickým osobám.“ Podporu je přitom možné částečně využít i na poradenské služby od specialistů.

Dotace pro chudé domácnosti

„Zase a znovu máme možnost se dočíst, že uhelné regiony jsou v porovnání s ostatními kraji v něčem pozadu. Zdejší vysoká míra energetické chudoby je proto dalším z mnoha důvodů, proč je změna přístupu k energetické transformaci zásadní,“ uvedla Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku.

„Potíže s včasným placením rodinných výdajů se přitom dají řešit nejen povzbuzením místní ekonomiky, ale také energetickými úsporami. Poklesu spotřeby se dá docílit zpřístupněním dotací nejchudším domácnostem a vhodným nastavením operačních programů typu Nová zelená úsporám,“ nastínila možné řešení expertka.

České uhelné regiony se musí vypořádat nejen s energetickou chudobou, ale také s odstavováním uhelných dolů a elektráren. Zatímco náklady spojené s dekarbonizací by měly z velké míry pokrýt dotace z evropských fondů – konkrétně z Modernizačního fondu a Fondu spravedlivé transformace – financování boje proti energetické chudobě zatím zůstává otázkou.

I v tomto případě by však mohly pomoci unijní zdroje. Evropská komise problém energetické chudoby zmínila ve své Renovační strategii představené v říjnu 2020. Podle Komise by měla právě tato iniciativa pomoci se snižováním účtů za energie.

Unie chce do roku 2030 zrenovovat 35 milionů budov. Česku to pomůže s plněním klimatických cílů

Nižší emise skleníkových plynů, nižší spotřeba energie a více pracovních míst. Právě to si Evropská komise slibuje od renovací budov. Své vize představila v dnes zveřejněné „renovační vlně“.

„Krize Covid-19 dotlačila tuto zimu miliony evropských domácností na pokraj bankrotu, evropští obyvatelé zasaženi energetickou chudobou jsou zklamáni nečinností svých států. Zpráva CAN Europe ukazuje, že každá země, kterou jsme analyzovali, při řešení energetické chudoby selhává a ani zdaleka nedosahuje minima požadovaného EU,“ uvedla Martha Myers-Loweová, odbornice na energetickou chudobu z Friends of the Earth Europe.

Organizace CAN Europe analyzovala národní energeticko-klimatické plány v šesti evropských státech – Česku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku a Slovinsku. Ani jeden z nich podle organizace neřeší problém energetické chudoby dostatečně.

Článek vznikl v rámci projektu financovaného z Mezinárodního visegrádského fondu, na kterém se podílí EURACTIV Česká republika, EURACTIV Slovensko, EURACTIV Polsko, Political Capital Institute (Maďarsko) a EURACTIV.com.