Průzkum: Češi se obávají, že volby do europarlamentu naruší dezinformační kampaně

© Shutterstock

Evropská komise na konci listopadu zveřejnila informace z průzkumu Eurobarometru, který se zaměřil na nadcházející volby do Evropského parlamentu. Většina občanů EU včetně Čechů se bojí, že volby budou ohroženy aktivitami spojenými se zneužitím internetu.  

Volby do Evropského parlamentu (EP) se v brzké době stanou jedním z hlavních témat jak pro samotnou EU, tak i členské státy. Průzkum Eurobarometru zkoumal, co by občany EU motivovalo k tomu, aby v květnu 2019 přišli vhodit svůj hlasovací lístek do volební urny. V dotazníku odpovídali ale i na otázky týkající se bezpečnosti voleb.

„Tento průzkum potvrzuje, že Evropané jsou si vědomi, že nadcházející volby budou jiné. Očekávají, že budou přijata opatření zajišťující, aby volby proběhly spravedlivě a bezpečně,“ uvedla Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

Současně data odhalila, čeho se lidé v EU v kontextu europarlamentních voleb nejvíce obávají. Jedná se zejména o dezinformační kampaně a narušení zabezpečení údajů.

Potvrdil to i Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise. „Z našeho průzkumu vyplývá, že se lidé dezinformací opravdu bojí. Dobrou zprávou je, že čím dál více občanů se k nabízeným informacím staví kriticky a jsou si dobře vědomi temných sil, jež by rády měly vliv na to, co čtou, co si myslí i komu dají ve volbách svůj hlas,“ upřesnil.

Unie se připravuje na odvracení pokusů o manipulaci evropských voleb

Kauza Cambridge Analytica otřásla v tomto roce americkou demokracií. Stejné nebezpečí může hrozit i Evropské unii při květnových volbách do Evropského parlamentu. Komise na hrozbu odpovídá balíčkem opatření, pracovními skupinami i novými regulacemi.

Informace byly získávány napříč celou EU, tedy ve všech 28 členských státech, a šetření se zúčastnilo téměř 27 500 respondentů.

Evropané chtějí více mladých kandidátů

Volby do Evropského parlamentu byly v roce 2014 doprovázeny nižší volební účastí. Volit přišlo 42 % evropských občanů.

EU nicméně díky průzkumu zjistila, že 43 % respondentů by si přálo, aby se jim dostalo více informací jak o EU samotné, tak i o jejím každodenním životě.

Podobně to vidí i čeští občané. 42% Čechů shledalo dobré informování o evropském dění  jako jeden z hlavních důvodů, který by je přiměl k tomu, aby ve volbách do EP hlasovali.

Neméně zajímavým výsledkem průzkumu je, že 31 % respondentů jak z EU, tak i z ČR by si přálo, aby do nadcházejících evropských parlamentních voleb kandidovalo více mladých lidí.

Na zmíněné přibližování EU jejím občanům se však Evropská komise již nějakou dobu zaměřuje, a to například prostřednictvím dialogů s občany. Těch se přímo účastní jednotliví evropští komisaři.

Další aktivitou, která má evropské občany motivovat k tomu, aby přišli volit, bude kampaň na zvýšení povědomí o EU. Tu povede Komise společně s Evropským parlamentem.

Do Evropského parlamentu se volí přímo už čtyřicet let. Co se za tu dobu změnilo?

Ministerstvo vnitra nedávno potvrdilo termín příštích voleb do Evropského parlamentu v České republice – 24. a 25. května 2019. Češi půjdou k urnám počtvrté.

Bojíme se manipulace voleb a vlivu ze zahraničí

V souvislosti s nadcházejícími europarlamentními volbami se evropští občané bojí nejvíce toho, že volby budou zmanipulovány prostřednictvím kybernetických útoků. Tuto obavu vyjádřilo 61 % evropských respondentů a více jak 50 % Čechů.

Ti naopak spatřují největší riziko v kupčení s hlasy a dále pak problému, kdy dochází ke skrytému ovlivňování voleb zahraničními aktéry nebo zločineckými skupinami. Pro respondenty v rámci celé EU následně tento problém představuje druhý hlavní fenomén, který je zneklidňuje.

Mezi méně ožehavé obavy, ať už mezi Čechy nebo všemi Evropany, se pak řadí problémy spojené s tím, že někteří lidé hlasují dvakrát nebo se jim podaří voleb zúčastnit, a to aniž by disponovali hlasovacím právem.

Transparentnost na sociálních sítích 

Dalším bodem, který je pro obě skupiny problematický, je otázka osobních údajů. Pro 67 % evropských respondentů představuje jejich využití problém ve chvíli, kdy jsou data využívána k cílenému zobrazování politických sdělení. Tím dochází k oslabení svobodné a spravedlivé soutěže mezi všemi politickými stranami.

Podobně vážně tento problém vnímá i 57 % Čechů, kteří se průzkumu zúčastnili.

Pro české i evropské respondenty je pak dále důležitá i transparentnost sociálních sítí a ostatních internetových platforem. Přibližně 80 % obou skupin respondentů klade důraz na to, aby bylo zřetelné, která sdělení jsou inzercí a kdo za ni zaplatil.

Transparentnost by tak měla být uplatněna i v rámci finančních prostředků, které politické strany a skupiny zaplatí právě sociálním sítím při své volební kampani.