Přístup WHO k elektronickým cigaretám ignoruje vědecká zjištění, zaznívá z řad expertů

© Pixabay

Alternativy klasických cigaret by mohly do budoucna hrát významnou roli při snižování výskytu nemocí souvisejících s kouřením. Světová zdravotnická organizace se však ve své nové zprávě věnuje jen jejich rizikům, čímž si vysloužila kritiku expertů.

Celý vyspělý svět řeší, jak co nejvíce snížit dopady kouření na lidské zdraví. Konkrétně Evropská unie má plán dosáhnout do roku 2040 „beztabákové generace“, a proto v současné době pracuje na revizi stávající tabákové legislativy.

Jak danit moderní tabákové výrobky? Komise sesbírala názory a chystá revizi směrnice o dani z tabáku

Evropská komise chystá na letošní rok revizi směrnice o zdanění tabákových výrobků. V souvislosti s ní se vede debata, jak danit nové tabákové výrobky na trhu, jako jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák. Názory se totiž různí.

Významnou roli v určování trendů dnešní zdravotní politiky nepochybně hraje Světová zdravotnická organizace (WHO), která státům vydává doporučení i v oblasti tabáku. Letos v červenci spatřila světlo světa její zpráva „o pokroku proti tabákové epidemii“, která se blíže zaměřuje na rizika spojená s alternativami klasických cigaret.

Konkrétně elektronické cigarety si od WHO vysloužily poměrně ostrou kritiku. „Elektronické systémy dodávání nikotinu jsou škodlivé a je třeba je lépe regulovat,“ řekl Tedros Adhanom Ghebreyesus, předseda WHO.

„Tam, kde nejsou zakázány, by vlády měly přijmout vhodná opatření k ochraně svého obyvatelstva před škodlivostí elektronických systémů dodávek nikotinu, a zabránit jejich rostoucímu užívání ze strany dětí, mladistvých a jiných zranitelných skupin,“ dodal předseda.

Otázkou je, jestli by takový zákaz nebo výrazné omezení nepřinesli více škody než užitku. Experti vyznávající tzv. princip snížení rizik (harm reduction) argumentují, že cílem každé veřejné zdravotní politiky by mělo být, aby dopady na lidské zdraví, včetně úmrtí, byly v konečném důsledku co nejmenší a postupně se snižovaly. Právě elektronické cigarety by k tomu mohly dopomoct, což WHO ve své zprávě nereflektuje a věnuje se pouze jejich rizikům.

Mezi kritiky nové zprávy se zařadil uznávaný český expert na drogovou problematiku Jindřich Vobořil. Dokument podle něj ignoruje, že řada nepravd týkajících se škodlivých účinků alternativních produktů na lidské zdraví už byla vyvrácena.

„Zpráva WHO je pro mě velkým zklamáním, ačkoliv mě vůbec nepřekvapuje. Považuji tento přístup za porušení lékařské přísahy a jakékoliv vědecké i lidské etiky. Lidé, kteří se podílí na negativním stanovisku WHO k alternativám kouření, se stále točí v začarovaném kruhu pouhých regulací, jakkoliv jsou také potřeba. Všechny zavedené regulace ale bohužel nepřináší kýžené ovoce v podobě nižšího výskytu nemocí spojených s kouřením cigaret,“ nechal se slyšet Vobořil.

Úřady přistupují k závislým lidem krátkozrace, mohly by ušetřit miliardy, říká Jindřich Vobořil

Dopady kouření, alkoholu a drog řeší v Evropské komisi různá generální ředitelství, závislosti jsou však jeden spojený problém, říká odborník na drogovou problematiku Jindřich Vobořil. Ke změně má přispět i jeho think tank.

Méně škodlivá závislost

Jak upozornila přední česká odbornice na tabákovou závislost Eva Králíková, přestat kouřit by si přála většina dospělých kuřáků. Konkrétně v Česku je podle ní přibližně 1,5–1,75 milionu fyzicky závislých kuřáků, kteří by raději nekouřili – tedy podstatný počet lidí, kteří nemohou, nebo také nechtějí přestat užívat nikotin.

„Pro ně je nepochybně méně rizikové nikotin dostat bez toxických látek kouře. Takovými výrobky jsou léky z lékárny (náhradní terapie nikotinem), dále pak nikotinové sáčky (v trafice) nebo elektronické cigarety (EC). To je zahřívaná tekutina bez obsahu tabáku, někdy i bez obsahu nikotinu,“ vysvětlila Králíková s tím, že tzv. zahřívaný tabák (výrobky IQOS či GLO) je už z hlediska obsahu toxických látek jiný případ.

Sama WHO evidentně vnímá, že míra škodlivosti se u různých výrobků liší. Jak uvádí její evropská kancelář ve své zprávě z roku 2020, „existují jasné důkazy, že kompletní přechod z (klasických) cigaret na EN/NNDS (elektronické cigarety s nikotinem a bez nikotinu, pozn. red.) snižuje vystavení jejich uživatelů řadě toxických látek a karcinogenů…“. Stejně tak zmiňuje, že „existují značné důkazy, že kompletní přechod z cigaret na EN/NNDS vede ke snížení krátkodobých nepříznivých zdravotních důsledků v několika orgánových soustavách.“ Není proto jasné, proč WHO nyní zastává tak vyhraněný postoj.

Jak doplnil Jindřich Vobořil, sama WHO zároveň poukazuje na to, že 16 % předčasných úmrtí v Evropě je spojených s kouřením cigaret. Jedná se o úmrtí, kterým lze předejít. „Proto zpráva, která ignoruje jakoukoliv šanci na změnu díky jiným metodám, než jen regulacím, byť z rukou samotných tabákových industrií, je nejen nekompetentní, ale volá po evaluaci práce těchto lidí,“ myslí si bývalý národní protidrogový koordinátor.

Regulace elektronických cigaret se v jednotlivých světových státech zatím dost liší, jedná se totiž o stále relativně novou záležitost. „EC jsou v řadě zemí omezovány, jinde naopak doporučovány k odvykání kouření. Nejvíce zkušeností má v tomto ohledu Spojené království, kde se jasně ukazuje, že naprostá většina jejich uživatelů jsou exkuřáci, to znamená EC jim pomohly přestat kouřit,“ uvedla Králíková s tím, že užívání mezi těmi, co nikdy nekouřili, tam zároveň nestoupá.

Dalším příkladem mohou být podle Králíkové Švédsko a Norsko s vysokým užíváním orálního snusu, ale zároveň nejnižší prevalencí kouření (kolem 5 % denních kuřáků), a proto také nejnižším počtem úmrtí souvisejících s kouřením v Evropě.

Z logiky věci vychází, že pokud by světové země nyní po doporučení WHO zakázaly alternativní produkty, ale zároveň nezakázaly cigarety, fyzicky závislí kuřáci by často neměli jinou možnost, než zůstat u kouření tabáku, jednoznačně té nejškodlivější formě konzumace nikotinu.

Jak neohrozit děti a mladé lidi

Důležitou otázkou při sázce na alternativní produkty včetně elektronických cigaret je, jak kuřáky posunout směrem k těmto méně rizikovým produktům způsobem, aby je zároveň nezačali užívat nekuřáci či mladí lidé.

„Žádnou formu nikotinu zajisté nelze doporučovat nekuřákům včetně dětí. To, že užívání alternativních výrobků s nikotinem u mladých stoupá, je pravda, ale zároveň ve všech zemích, kde to je pozorováno, prakticky stejným tempem klesá jejich kouření. Tedy místo aby kouřili, užívají nikotin bez kouře,“ upozornila Králíková, mimo jiné předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

„Kdyby neužívali nic, bylo by to ideální, ale bohužel určitá část mladých se bude vždy chovat nějakým způsobem rizikově. Zatím se tedy nepotvrdilo, že by tyto výrobky, nemyslím zahřívaný tabák, vedly ke kouření, i když to řada publikací tvrdí,“ doplnila expertka.

Únorový průzkum Eurobarometru ukazuje, že elektronické cigarety (a dokonce ani zahřívaný tabák) pravděpodobně nejsou „branou ke kouření“. Drtivá většina lidí v EU (95 %) podle průzkumu začíná s nikotinem či kouřením tabáku téměř výhradně prostřednictvím cigaret nebo obdobných „výrobků ke kouření“, nikoli skrze bezdýmné nikotinové výrobky, jako jsou e-cigarety nebo zahřívaný, šňupací či žvýkací tabák.

Otázkou je, jestli podobné průzkumy a studie dokáží nasměrovat světové a evropské regulátory ke většímu využívání cigaretových alternativ tak, aby se staly přímo součástí protikuřáckých strategií, jako je tomu například ve Velké Británii.

Britský přístup k e-cigaretám načrtává cestu, kterou by se mohla vydat i EU

V Evropské unii probíhá intenzivní debata o tabákové legislativě, a to především okolo alternativ k běžnému kouření. Unie by se mohla inspirovat v Británii, kde se s e-cigaretami a podobnými výrobky počítá přímo ve vládní „protikuřácké“ strategii.

„Domnívám se, že pod vlivem evidence-based publikací, tedy medicíny založené na důkazech, WHO svůj postoj v budoucnu přehodnotí. To se týká i direktivy EU o tabákových výrobcích, jejíž revize se připravuje,“ myslí si Králíková.

Tvorbě regulace na světové a evropské úrovni podle Vobořila zatím chybí širší zapojení expertních skupin, stejně jako zástupců z praxe, představitelů nevládních společností či uživatelů těchto produktů.

„Koncept závislosti na návykových látkách je velmi komplexní záležitost, o které se nedá rozhodovat úřednickým způsobem. Závislost na kouření si zaslouží nový pohled založený na snižování rizik, právě třeba s využitím méně škodlivých alternativ. Takto to vychází ze všech současných studií a také desetiletí studií z oblasti substituční léčby u tzv. nelegálních drog. S tím souvisí i možnost se o alternativách efektivně dozvědět například skrze edukativní kampaně,“ uzavřel Vobořil.