Primátoři V4 lobbují v Bruselu za peníze z fondu obnovy. Má aliance metropolí šanci na úspěch?

Zleva: bratislavský primátor Matúš Vallo, budapešťský primátor Gergely Karácsony, pražský primátor Zdeněk Hřib, varšavský primátor Rafał Trzaskowski © Twitter pražského primátora Zdeňka Hřiba

Aliance primátorů Visegrádské skupiny má nový cíl. Kromě boje proti neliberálním vládám chce získat speciálně pro metropole peníze z fondu obnovy. Společné lobby v Bruselu může být pro města příležitostí, jejich potenciál zájmy prosadit je ale omezený.  

Primátoři visegrádských metropolí si chtějí na unijní půdě vyjednat přímé financování ze společné kasy sedmadvacítky. „Rádi bychom zajistili, aby alespoň část peněz EU […] šla přímo regionálním autoritám, mimo dosah vlád,“ popsal již dříve primátor Varšavy Rafał Trzaskowski.

Čtveřice politiků v souvislosti s unijní klimatickou politikou a jednáním o víceletém finančním rámci EU a fondu obnovy adresovala v předvoji mimořádného rozpočtového summitu (17.-21. července) Evropské radě dopis, ve kterém požádala o zajištění přímého financování měst z fondu obnovy. Podobně laděnou zprávu zaslali primátoři také německé kancléřce Angele Merkelové, jejíž země nyní předsedá Radě EU.

Na cestě z koronavirové krize: Co obsahuje evropský plán obnovy?

S úderem koronavirové pandemie se Evropa ocitla nejen v krizi zdravotní, ale také v krizi ekonomické. Redakce EURACTIV.cz přináší detailní popis plánu, který by měl pomoci ekonomiku EU opětovně nastartovat.

Peníze by metropole využily na ekologické investice a zelenou transformaci. Podle informací ČTK primátoři v dopisu uvádějí, že města a jejich obyvatelé jsou vážně zasaženi klimatickými změnami. Podle nich ale města mají možnost přispět k dosažení uhlíkové neutrality celé EU cílenými opatřeními, jako jsou modernizace veřejné dopravy nebo snížení energetické náročnosti budov. Vyzvali proto k vytvoření speciálního mechanismu, na jehož základě by evropská města mohla čerpat peníze z fondu na obnovu ekonomik přímo.

Červencová dohoda hlav států EU ohledně rozpočtu a fondu obnovy však nástroj pro čerpání prostředků přímo městy neobsahuje. Konečná podoba finančního rámce a fondu je však stále předmětem vyjednávání evropských institucí.

„Dohoda mě netěší.“ Europoslanci kritizují výsledky rozpočtového summitu

Evropský parlament má výhrady k závěrům Evropské rady, během které se lídři EU dohodli na rozpočtu EU pro období 2021-2027 a na novém fondu obnovy. 

Boj proti populismu

Evropský rozpočet není jediným tématem, které středoevropské metropole spojuje. Primátoři se chtějí v rámci spolupráce také vymezit proti „populistům, kteří ovládli politickou scénu“ v zemích Visegrádu.

„Čtyři města vytvořila alianci proti nacionalistickým a populistickým režimům, které dusí lokální demokracii,“ prohlásil v době vzniku aliance budapešťský primátor Gergely Karácsony s tím, že právě města chrání v zemích V4 demokratické hodnoty před centralizací moci.

Vymezení primátorů se neobešla bez reakce. Například český premiér Andrej Babiš ještě před oficiálním stvrzením aliance pro server Novinky.cz uvedl, že iniciativa je „spíše pro pobavení“. Podle premiéra pražský primátor Zdeněk Hřib netuší, co je zahraniční politika a měl by se věnovat spíše problémům města, jako jsou například investice do dopravy či úklid odpadků.

The Capitals: Opoziční primátoři visegrádských metropolí spojují své síly

The Capitals přináší denní přehled zpráv z evropských metropolí.

Může aliance něčeho dosáhnout?  

Otázkou nicméně zůstává, zda je taková aliance schopná své zájmy na unijní úrovni prosadit. Města a regiony jsou v EU zastoupena skrze Výbor regionů, jehož členy jsou za národní delegace visegrádských zemí i primátoři hlavních měst (vyjma Maďara Karácsonye), či skrze asociace měst a obcí, jako jsou Eurocities nebo CEMR.

Právě prostřednictvím těchto kanálů má podle Vratislava Havlíka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity prosazování zájmů měst a obcí v EU smysl. „Jakkoliv chápu, proč se daní čtyři primátoři spojili, nemyslím si, že v tomto složení je jejich krok čímkoliv jiným než pouhou symbolickou politikou. Smysl mají širší koalice měst, například na bázi Eurocities,“ uvedl pro EURACTIV.cz odborník na roli regionálních aktérů v EU.

Spojení primátorů Havlík vnímá jako symbolický krok, který však potenciál k prosazení zájmů metropolí na unijní úrovni spíše nemá.

Výbor regionů: Jedna z cest, jak být v EU slyšet

České zájmy v EU nereprezentují jen vláda nebo europoslanci, také zástupci regionů mají možnost do jisté míry ovlivnit podobu evropské legislativy. Starostové nebo primátoři mají šanci podělit se o svůj pohled v tzv. Evropském výboru regionů.

Na druhou stranu, podle analytičky Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Jany Juzové může spolupráce měst a zejména společný lobbying v EU posílit pozici hlavních měst jako center inovací a ekonomického rozvoje.

„Kromě jejího symbolického významu však bude úspěšnost této aliance záležet na tom, zda zejména Evropská komise a Evropský parlament zohlední její návrhy případnými úpravami existujících finančních nástrojů nebo vytvořením nástrojů nových,“ vysvětlila pro EURACTIV.cz Juzová s tím, že právě fond obnovy v tomto představuje pro města příležitost, jak získat financování pro své cíle.

Analytička také upozornila na ideologickou rovinu spolupráce, tedy vymezení primátorů vůči vládám zemí Visegrádu. „Ve vztahu k národním státům V4 by měla být tato spolupráce komplementární k národním programům či regionální spolupráci, tedy napomoci naplnění národních cílů a zájmů státu jako celku, avšak nelze popírat ani ideologickou opozici, kterou tato aliance k vládám V4 představuje. Z pohledu EU věřím, že jde o vítanou iniciativu, jejíž cíle se shodují s prioritami EU,“ uvedla.

2020: Visegrád bude bojovat za objemné fondy a svou lepší image

Visegrádská čtyřka si v posledních letech vysloužila v Evropské unii špatnou pověst, a to především kvůli postoji v migrační krizi a problémům s právním státem. Jak se její pozice proměnila v roce 2019 a co ji čeká v budoucnu?

Svobodná města

Opoziční primátoři Visegrádu – pražský primátor Zdeněk Hřib, bratislavský primátor Matúš Vallo, varšavský primátor Rafał Trzaskowski a budapešťský primátor Gergely Karácsony – deklarují vzájemnou spolupráci v oblastech, jako je doprava, dostupnost bydlení, ochrana klimatu nebo digitální agenda či sdílení zkušeností a podporu společných projektů. Aliance vznikla loni v prosinci, kdy primátoři podepsali v Budapešti tzv. Pakt svobodných měst.

„Mám obrovskou radost, že se nám společně s primátory Bratislavy, Budapešti a Varšavy podaří díky podpisu společné deklarace navázat takto úzkou spolupráci, která tu historicky ještě nebyla a je pro region střední Evropy nesmírně důležitá. Budeme usilovat o ochranu a prosazování společných hodnot svobody, demokracie, právního státu či sociální spravedlnosti,“ uvedl ke spolupráci pražský primátor Hřib.