Pokud danit, tak málo. Komise si nechala poradit, jak přistoupit k alternativám cigaret

© EPA

Bojovat s důsledky kouření se dá různě, jedna cesta vede přes peněženku. Evropská komise posbírala návrhy, jak do budoucna danit nejen cigarety nebo doutníky, ale i jejich moderní alternativy.

Když se na evropské úrovni připravují nové zákony, na začátku má hlavní slovo Evropská komise. Jen ta může novou nebo upravenou legislativu předložit. To ale neznamená, že všechny nápady jdou z její „hlavy“. Často se totiž k důležitým tématům ještě před vznikem samotného návrhu ozvou odborníci nebo veřejnost.

Závěry jedné takové veřejné konzultace spatřily světlo světa nedávno. Týkala se směrnice o zdanění tabákových výrobků (TED), která se bude brzy upravovat, aby lépe vyhovovala vývoji na evropském trhu. V současné době harmonizuje minimální zdanění cigaret, doutníků a tzv. tabáku ke kouření, nově by se však měla vztahovat i na elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák.

Jak upozornila v tiskové zprávě Komora elektronického vapování (KEVAP), zahrnutí e-cigaret do směrnice by pro český trh fakticky znamenalo zavedení nové spotřební daně na výrobky, které zatím tímto způsobem zdaněné nebyly. Oproti jiným zemím, které už svoji sazbu mají, by tedy šlo o relativně velkou změnu.

Komisi zajímaly názory odborníků i veřejnosti nejen na samotnou harmonizaci, ale například i na boj s daňovými podvody. Veřejné konzultace, která probíhala letos na jaře, se nakonec zúčastnilo přes 7000 respondentů ze všech zemí EU, necelá stovka z nich byla z Česka. Kromě jednotlivců odpovědi zaslaly také firmy, obchodní asociace, akademické a výzkumné instituce či nevládní organizace.

Při určitém zjednodušení se dá říct, že současná minimální spotřební daň konkrétně na cigarety je v EU 60 %. Respondenti se neshodli, jestli by mělo dojít k jejímu navýšení, nebo ne. Zatímco 81 % akademiků a 74 % neziskových organizací souhlasí se zvýšením, u občanů je to jen 42 %.

Danit, či nedanit e-cigarety?

Hlavní pozornost je ale upřená na tzv. nové tabákové výrobky, které si postupně vydobývají své místo na slunci. Patří sem e-cigarety s nikotinem i bez něj, zahřívaný tabák či tzv. nikotinové sáčky. Nových a čím dál oblíbenějších výrobků je ale mnohem víc.

Základní otázkou Evropské komise pro respondenty bylo, jestli by i u těchto nových produktů mělo dojít k daňové harmonizaci. U jednotlivých kategorií výrobků se výsledná procenta trochu liší, pro harmonizaci se ale vždy vyslovilo minimálně 55 % dotázaných.

Pokud jde přímo o míru zdanění, 72 % respondentů zastává názor, že zahřívaný tabák by měl být zdaněný méně než tabák určený ke kouření. V případě e-cigaret se pak 37 % respondentů domnívá, že by sazba daně měla být nulová, dalších 43 % si pak myslí, že by měla kopírovat tu nejnižší úroveň, která se nyní v některých státech EU uplatňuje.

Proč by měly mít tyto produkty nižší daňovou sazbu? Přestože se stále jedná o nové typy výrobků, čím dál více studií ukazuje, že i když e-cigarety a obdobné výrobky rozhodně nejsou bez rizika, ke škodlivosti běžných cigaret či doutníků mají daleko. Argumenty zastánců nízkého nebo dokonce žádného zdanění u nových výrobků jsou tedy především ty, že díky této nižší škodlivosti není potřeba spotřebitele od jejich nákupu tak intenzivně odrazovat. Právě to je totiž jedna z funkcí spotřební daně.

„U evropských předpisů by bylo správné, aby se zohlednila výrazně menší škodlivost elektronických cigaret oproti tabákovým výrobkům,“ řekl předseda KEVAP Robert Hrdlička. Od zástupce sdružení výrobců, dovozců a prodejců elektronických cigaret a náplní v Česku a na Slovensku se však takový postoj dá samozřejmě očekávat. Na potřebu zohlednit nižší škodlivost však upozorňují i mnozí odborníci z výzkumu a zdravotnictví.

„Zdanění by mělo vždy odrážet škodlivost dané drogy. Pokud se ve studiích ukáže, že zahřívaný tabák nebo elektronické cigarety mají velmi nízké riziko rakoviny a dalších onemocnění, pozbývá důvod je danit. Zdanění by mělo odrážet míru škodlivosti a potenciální závislosti,“ myslí si Tomáš Mlčoch z Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA).

„Všechny nové výrobky jsou podstatně méně škodlivé pro zdraví než stávající tabákové výrobky. Kuřáci by proto měli dostat motivaci k přechodu na tyto nové výrobky. Klíčovou pobídkou je úspora výdajů. V zájmu ochrany zdraví by proto měla být daň z náplní pro elektronické cigarety, zahřívaných tabákových výrobků a výrobků pro orální užití výrazně nižší než z tabákových výrobků ke kouření,“ uvedl vedoucí katedry farmakologie a toxikologie na rakouské Univerzitě Štýrský Hradec Bernhard-Michael Mayer s tím, že v opačném případě by kuřáci byli spíše odrazováni od tohoto přechodu, než aby byli k němu motivováni, což by nepřímo podporovalo tabákový průmysl.

Zkušenosti některých evropských zemí ukazují, že e-cigarety nebo nikotinové sáčky dokáží pomoct s odvykáním od klasických tabákových výrobků. Přechod na méně škodlivý „zlozvyk“ se pak logicky odráží i ve snížení počtu případů různých onemocnění včetně rakoviny.

Pohled z druhé strany

Zastánci přísnějšího postoje k alternativním produktům zmiňují například nedostatek nezávislých výzkumů nebo rizika pro mladší lidi či přímo děti, pro které mohou být e-cigarety s ovocnými příchutěmi daleko atraktivnější než klasický tabák. Podle francouzské europoslankyně Michèle Rivasiová (Greens/EFA), která sedí ve zvláštním výboru pro boj proti rakovině (BECA), by alternativy cigaret i přes svou nižší škodlivost neměly mít v nové evropské legislativě daňové výhody či další výjimky, a mělo by se k nim při tvorbě pravidel přistupovat se stejnou ostražitostí jako k cigaretám.

Na stranu kritiků se staví i Světová zdravotnická organizace (WHO). U zahřívaného tabáku přímo doporučuje, aby bylo nastavování politik vůči těmto produktům stejné jako v případě jakýchkoli jiných tabákových výrobků.

Velkou výzvou budoucí legislativy je otázka, jak kuřáky posunout směrem k méně rizikovým produktům způsobem, aby je zároveň nezačali užívat nekuřáci či mladí lidé. Jestli se Komise v návrhu směrnice přikloní k závěrům zmíněné veřejné konzultace by se mělo ukázat ještě do konce letošního roku.