Onkologická centra nebo další regulace tabáku. Evropský boj proti rakovině dostává konkrétní obrysy

© Pixabay

Součástí evropského tažení proti rakovině je také plán dosáhnout „beztabákové generace“ do roku 2040. Ke splnění tohoto ambiciózního cíle bude zapotřebí pečlivě promyšlený mix opatření, na kterém EU v současnosti pracuje.

Každý rok je 3,5 milionu lidem v Evropské unii diagnostikována rakovina, více než třetina z nich následně na toto onemocnění umírá. Instituce Evropské unie proto v současné době pracují na novém rozsáhlém plánu boje proti rakovině, nazvaném „Europe’s Beating Cancer Plan“.

EU míří do boje proti rakovině. Chce omezit kouření, alkohol a další škodlivé výrobky

Dlouho očekávaný plán EU boje proti rakovině je na stole. Jádrem je zejména důraz na prevenci a snížení spotřeby alkoholu a tabákových výrobků, včetně elektronických cigaret.

Konkrétně v Evropském parlamentu funguje tzv. zvláštní výbor pro boj proti rakovině (BECA), kde v polovině července vznikl návrh zprávy k této rozsáhlé protirakovinové politice původně z dílny Evropské komise. Tzv. draft report připravila francouzská europoslankyně Véronique Trillet-Lenoirová (RE). Její kolegové z výboru teď mají přibližně dva měsíce na to, aby na předložené nápady reagovali. V Evropském parlamentu jsou to právě specializované výbory, které mají hlavní zodpovědnost při přípravě legislativy.

Zpravodajka návrhu Trillet-Lenoirová dává na stůl řadu konkrétních aktivit a nástrojů. Prosazuje například několik legislativních návrhů zaměřených na snížení spotřeby tabáku a alkoholu, podporu zdravého stravování a aktivního životního stylu. Ve všech členských státech EU by podle ní měla vzniknout protirakovinová centra nebo vakcinační programy zaměřené na virus HPV, který stojí za některými případy rakoviny. Unie by se podle ní také měla více zaměřit na výzkum, inovace a nové technologie při prevenci a léčbě.

„Všeobecně  je návrh zprávy vyvážený a pokrývá všechny fáze onkologických onemocnění od prevence, včasné diagnostiky, léčby i  paliativní péče,“ myslí si český europoslanec Ondřej Knotek (ANO, RE), který je členem zvláštního výboru BECA.

Zabiják jménem kouření

Speciální pozornost si v evropském plánu i v návrhu zpravodajky vysloužil tabák, respektive co největší a nejrychlejší snížení počtu jeho uživatelů. „Užívání tabáku, zejména kouření cigaret, je zdaleka největší příčinou rakoviny v EU, jíž lze předejít. Způsobuje 15–20 % všech onemocnění rakovinou v Evropě a je hlavním rizikovým faktorem úmrtí na rakovinu v Evropě (27 % smrtelných případů rakoviny, tj. 700 000 úmrtí na rakovinu v EU ročně),“ píše se v poslaneckém návrhu.

Trillet-Lenoirová vidí řešení například ve zvýšení minimální spotřební daně ze všech tabákových výrobků, v zavedení jednotného balení a povinnosti zahrnout zdravotní varování na 80 % přední a zadní strany cigaretového balení nebo v zákazu použití aromat ve všech tabákových výrobcích. To vše by mělo za cíl snížit přitažlivost těchto výrobků pro nekuřáky a mladé lidi.

Podle Kateřiny Konečné (KSČM, GUE/NGL), další členky výboru BECA, je ke splnění unijních cílů  zapotřebí  posílit regulační nástroje.

„Ty se ale nikterak neliší od již zavedených – například revize směrnice o tabákových výrobcích, směrnice o zdanění tabáku nebo právního rámce pro přeshraniční nákupy tabáku soukromými osobami. Zavádět nadměrnou regulaci těchto výrobků je spíše bezohledné než preventivní, jelikož špatně nastavené zásady by vedly ke zvýhodnění jiných škodlivých výrobků,“ podělila se o svůj pohled Konečná.

Jak připomněl Knotek, snižování spotřeby tabáku je jedním ze zdravotních cílů České republiky. „Vítám tedy snahu, abychom do roku 2040 měli takzvanou ,beztabákovou generaci‘,  jak je navrženo EK a podporováno i zpravodajkou materiálu v EP,“ dodal europoslanec.

Brusel vyhlíží „beztabákovou generaci“. Chystá osvětovou kampaň i zdražení cigaret

Evropská komise chystá ambiciózní plán takzvané „beztabákové generace“. Za dvacet let si má podle něj na kontinentu zapálit cigaretu jen pět procent lidí. Od menšího počtu kuřáků si komise slibuje hlavně nižší výskyt rakoviny plic.

Zaměřme se na prevenci

„Europe’s Beating Cancer Plan se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – prevence, včasně odhalení nemoci, diagnóza a léčba; a zlepšení kvality života pacientů s rakovinou. Právě na první kategorii směřuje velká pozornost, z odhadů totiž vychází, že přibližně ve 40 % případů se dá rakovině předejít.

Zpravodajka Trillet-Lenoirová například navrhuje, aby byla preventivní opatření proti rakovině začleněna do všech evropských politik a programů financování, aby vznikl nový Akční plán EU proti dětské obezitě, aby se harmonizovala pravidla pro opalování v soláriích nebo aby se zlepšily systémy ochrany pro pracovníky manipulující s nebezpečnými látkami. Jedná se zkrátka o seznam návrhů, jak co nejvíce snížit rizika různých typů rakoviny.

Jak už bylo zmíněno, právě kouření je nejčastější příčinou rakoviny v EU, které je možné předejít. „Podražení tabáku nepovede k jeho omezení, ale prohloubí jen další sociální problémy a podpoří daňové úniky. Měli bychom to tentokrát vzít za opačný konec – a to zaměřit se na pořádání preventivních programů, screeningů a edukaci v rodinách. Pomoci lidem někde začít a doprovázet je na cestě k tomu přestat kouřit úplně, než jim opět sáhnout do kapes nebo rozšiřovat počet veřejných míst, kde se nesmí kouřit,“ řekla Kateřina Konečná.

„Ta změna musí u člověka vždy vycházet z jeho vlastního přesvědčení, a ne vnějším nátlakem, protože ten většinou nepřináší kýžené výsledky,“ dodala Konečná s tím, že stejnou pozornost jako tabáku by EU měla věnovat i problematice alkoholu, což se neděje.

Role cigaretových alternativ

Podstatnou roli při snižování celkového počtu kuřáků a uživatelů tabáku obecně by mohly hrát alternativy, jako jsou elektronické cigarety. Evropská unie se nicméně zatím nedokázala dohodnout, jak k nim do budoucna přistupovat. Například jestli je nějakým způsobem zvýhodňovat, nebo ne. Důvodem je i nedostatek nezávislých dat o jejich potenciálních zdravotních rizicích.

Jak danit moderní tabákové výrobky? Komise sesbírala názory a chystá revizi směrnice o dani z tabáku

Evropská komise chystá na letošní rok revizi směrnice o zdanění tabákových výrobků. V souvislosti s ní se vede debata, jak danit nové tabákové výrobky na trhu, jako jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák. Názory se totiž různí.

Vidět je to také ve zmíněném europoslaneckém návrhu. Zpravodajka v něm vítá „pokračování ve vyhodnocování zdravotních rizik spojených s elektronickými cigaretami a sestavení seznamu látek obsažených v těchto výrobcích a těmito výrobky emitovaných, který bude na základě modelu zveřejněného francouzskou Agenturou pro zdravotní bezpečnost vypracován na evropské úrovni“. Stále se tedy čeká na konkrétní důkazy.

„Ve zprávě se kolegyně Véronique Trillet-Lenoirová snaží najít kompromis v oblasti e-cigaret, které lze považovat za užitečný nástroj ke snížení spotřeby tradičního tabáku. Zároveň podporuje výzkum, který si klade za cíl dokázat, že jde o bezpečnější a netoxickou alternativu pro spotřebitele,“ uvedl Ondřej Knotek s tím, že přístup zpravodajky podporuje, protože politika prevence tabáku musí být vědecky podložená a řádně hodnocená příslušnými orgány.

Sám Knotek považuje alternativy za nadějnou pomůcku. „Na elektronické cigarety je třeba pohlížet jako na alternativu se sníženým rizikem, která může pomoci spotřebitelům tabáku na jejich cestě k odvykání kouření, a přispět tak i k dosažení evropského cíle v prevenci rakoviny související s tabákem,“ myslí si europoslanec.

Podle Kateřiny Konečné by právě alternativy klasických cigaret mohly být prvním krokem a začátkem dlouhé cesty, která povede k definitivnímu odvyknutí tabáku. „Opatření by měla být sladěna tak, aby podporovala přechod od vysoce rizikových výrobků k výrobkům s nižším rizikem,“ dodala Konečná.

E-cigarety nejsou „branou ke kouření“, otazník však visí nad ochranou mladých lidí

Na konec května připadl Světový den bez tabáku, Evropská komise zároveň zveřejnila zhodnocení své tabákové legislativy. Není zatím příliš jasné, jak chce do budoucna přistupovat k e-cigaretám a k dalším alternativám klasických cigaret.

Čeští europoslanci a jejich kolegové z výboru BECA mají o návrhu zprávy hlasovat letos v prosinci. Až poté se dostane na plénum Evropského parlamentu.