O průmyslu bez průmyslu. WHO řešila budoucnost tabáku

© Pixabay

Světoví regulátoři tabáku jsou dál pod palbou kritiky za svůj údajně zastaralý přístup k omezování kouření a k tzv. novým tabákovým výrobkům. Evropská unie mezitím řeší, jakou cestou se vydat.

Velkou pozornost médií si v uplynulých týdnech vysloužila klimatická konference COP26, ve stejnou dobu však téměř bez povšimnutí proběhla v nizozemském Haagu velmi podobně nazvaná událost. Konference COP9, celým jménem Konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku, řešila budoucí přístup ke světové regulaci tabáku a tabákových výrobků.

Zmíněná úmluva (FCTC) vznikla už v roce 2003 a od té doby chce systematicky omezit užívání tabáku ve všech jeho formách pomocí celosvětových pravidel. Každý rok totiž negativní následky užívání tabáku stojí život přibližně osmi milionů lidí. V pořadí devátá konference, kde se kromě 161 států a agentur WHO sešli i zástupci různých organizací a občanské společnosti, se v polovině listopadu shodla na vytvoření nového investičního fondu. K žádnému významnému posunu v otázce regulace však nedošlo.

Účastníci konference odsouhlasili deklaraci, kde mimo jiné zmiňují, že „je potřeba chránit veřejnou zdravotní politiku před komerčními a soukromými zájmy tabákového průmyslu“. WHO se v tomto ohledu odvolává například na nedávnou studii projektu STOP, která tvrdí, že tabákové společnosti využily pandemii k posílení svého vlivu na vlády v desítkách světových zemí.

Ambice co nejvíce omezit tento typ vlivu je vidět i ze samotné náplně konference. Zástupci průmyslu, tedy výrobci či prodejci tradičních i tzv. nových tabákových výrobků, na ni totiž neměli přístup. Nemohli se tak účastnit debaty, jejíž závěry je logicky do budoucna velmi ovlivní. A tento přístup je dlouhodobý. Přímo ve stanovách FCTC je zmíněné, že při vytváření pravidel je nutné zamezit vlivu tabákového průmyslu.

„Ekonomické zájmy by samozřejmě měly být vždy transparentně zveřejňovány, aby bylo možné identifikovat a zvážit střet zájmů při vytváření politiky, ale pro legislativce je nesmyslné se zcela odříznout od užitečných zdrojů dat a informací,“ upozornil odborník na legislativu Gregory Jacob, který jako zástupce amerického ministerstva spravedlnosti pomáhal rámec FCTC vyjednat.

„Nejextrémnějším odpůrcům tabáku nestačilo pouze zabránit dotčeným skupinám, aby se mohly vyjádřit v politických debatách. Tito odpůrci prosazují podstatně hlubší úroveň izolace a požadují (často úspěšně), aby každý vládní úředník nebo mezinárodní organizace, kteří mají jakýkoli kontakt s tabákovým průmyslem, byli z debaty vyloučeni, izolování a aby jim byla zakázána účast v řízení o FCTC,” popsal současnou praxi Jacob. Jeho analýza ukazuje, že takové vyloučení z debaty v minulosti potkalo například i policejní organizaci Interpol, která spolupracovala s tabákovým průmyslem během vyšetřování nelegálního obchodu.

Pokud jde přímo o COP9, podle ředitele Asociace vapovacích produktů Jižní Afriky (VPASA) Asandy Gocyie nemohou být závěry konference kvůli absenci průmyslu vyvážené. „Rozhodnutí jsou učiněna jménem odvětví, které ani nemá místo u stolu,“ nešetřil kritikou.

Výzva stovky odborníků

Stížnosti však nemíří pouze na konferenci za nedostatek transparentnosti nebo vyloučení relevantních hráčů, ale především na obsah zmíněné rámcové úmluvy a kroky WHO obecně. Nejen výrobcům tzv. nových tabákových výrobků, kam patří i elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky, se nelíbí, že WHO nebere v potaz jejich potenciálně příznivou roli v boji proti celkovým dopadům kouření.

„Navzdory závazku úmluvy snižovat celkové škody na zdraví, WHO a FCTC nikdy nereflektovaly roli e-cigaret, a místo toho požadovaly jejich nadměrnou regulaci. Ve své neúnavné opozici vůči vapování a dalším produktům se sníženým rizikem se sekretariát FCTC a COP staly hrozbou pro globální veřejné zdraví,“ myslí si například ředitel Britské asociace vapovacího průmyslu (UKVIA) John Dunne.

Na straně tohoto přístupu však nestojí pouze různé sektory průmyslu, u kterých je to logické, protože z něj mohou finančně těžit, ale i vědecká komunita. Ještě před začátkem konference vzkázala stovka nezávislých odborníků na tabákovou závislost Světové zdravotnické organizaci, že její přístup je chybný a nevědecký. V doporučeních mimo jiné stojí, že je potřeba zajistit, aby jednání o FCTC byla otevřenější, a to „včetně zapojení spotřebitelů, odborníků na veřejné zdraví a některých podniků s významnými specializovanými znalostmi, které nejsou součástí tradiční komunity kontroly tabáku.“

V dopise, pod který se podepsala i česká předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková, skupina apeluje na využití tzv. principu harm reduction (snižování rizik) při vytváření celosvětových pravidel. Tento způsob boje proti návykovým látkám neusiluje o jejich kompletní zákaz ani vymýcení jejich užívání, ale chce jejich negativní důsledky snížit na minimum.

WHO by podle odborníků měla přehodnotit svůj přísný postoj k regulaci elektronických cigaret nebo zahřívaných tabákových výrobků, které mohou sloužit jako méně škodlivá alternativa pro kuřáky. Hlavním argumentem je snaha co nejvíce snížit celkové dopady kouření na veřejné zdraví a rozpočty zdravotních pojišťoven.

Ne všichni zástupci zdravotního sektoru však stojí na stejné straně. Světová federace srdce (World Heart Federation, WHF) upozorňuje, že elektronické systémy pro dodávání nikotinu jsou stále populárnější, zejména mezi mladou populací, a rostoucí počet studií je silně propojuje s řadou zdravotních problémů, včetně srdečních chorob.

„Nové tabákové a nikotinové výrobky zdaleka nejsou neškodné. Tabákový průmysl má dlouhou historii systematického a záměrného zasahování do zdravotní politiky a regulace. Po desetiletí se snažil vyvolat zbytečnou a škodlivou kontroverzi v myslích veřejnosti a politiků, a to pouze za účelem ochrany svých zisků,“ nechal se slyšet jeden ze zástupců federace v průběhu konference.

Stovka odborníků si však podle textu výzvy uvědomuje, že stále existuje nejistota ohledně výhod a rizik spojených s novým trhem s alternativními (bezdýmnými) tabákovými výrobky.

„Jsme také náležitě opatrní ohledně zapojení tabákového průmyslu. Musíme však také vzít v úvahu značné množství důkazů, které máme, a nedovolit přehnané opatrnosti nebo zbývající nejistotě, aby upíraly kuřákům slibnou příležitost opustit zápalné tabákové produkty, o kterých s jistotou víme, že jejich užívání je smrtelné,“ argumentují experti.

Unie je na rozcestí

Není příliš pravděpodobné, že by WHO v dohledné době svůj přístup nějakým výrazným způsobem přehodnotila, to však neplatí o Evropské unii. Ta zatím ve své legislativě více méně kopírovala pravidla WHO, v současné době však jedná o změnách v několika oblastech.

Jak připomněl europoslanec Ondřej Knotek (ANO, RE), plánuje se například revize směrnice o tabákových výrobcích (TPD) a směrnice o zdanění tabáku (TED), Evropská komise by také ráda aktualizovala doporučení o nekuřáckém prostředí.

Speciální pozornost pak patří takzvanému Europe’s Beating Cancer Plan. „Evropský plán proti rakovině si klade za cíl dosáhnout do roku 2040 plně bez tabákové generace. Dílčím cílem pak je snížit spotřebu tabáku o 30 % do roku 2025, což rovněž odráží cíl WHO,“ vysvětlil Knotek, člen zvláštního výboru pro boj proti rakovině (BECA) v Evropském parlamentu.

Evropská komise princip snižování rizik do plánu nezahrnula, to se však ve finální legislativě může změnit.

„Minimálně v Evropském parlamentu tato vůle je a považuji to za velmi žádoucí. Kolegové ze zvláštního výboru BECA podali pozměňovací návrhy k připravované zprávě, ve které vyžadují od Komise a členských států EU efektivní implementací principu ,harm reduction‘ do politik na evropské i národní úrovni,“ napsal redakci europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti, Greens/EFA).

Ten podle svých slov tyto návrhy podporuje a doufá, že se odrazí ve finální zprávě a plánu boje proti rakovině. „Plošné zákazy a tvrdá regulace napříč spektrem tabákových výrobků náš problém prostě nevyřeší, naopak ,harm reduction‘ má potenciál pomoct osobám s návykovým chováním,“ je přesvědčený Peksa.

Hlasování o plánu čeká zvláštní výbor BECA v prosinci. Co se týká další legislativy, Komise by mohla v následujících týdnech představit zmíněnou revizi směrnice upravující daně v oblasti tabákových výrobků.