Jak danit moderní tabákové výrobky? Komise sesbírala názory a chystá revizi směrnice o dani z tabáku

© Pixabay.com

Evropská komise chystá na letošní rok revizi směrnice o zdanění tabákových výrobků. V souvislosti s ní se vede debata, jak danit nové tabákové výrobky na trhu, jako jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák. Názory se totiž různí.

Zdanění tabákových výrobků v Evropě podléhá tzv. TED směrnici (Tobacco Excise Directive) z roku 2011, kterou Komise v loňském roce podrobila přezkumu.

Podle unijní exekutivy směrnice sice plní svou funkci ohledně příjmu z daní z tabáku, pokulhává ale v podpoře snižování spotřeby tabáku. Vymýtit z Evropy kouření, které výrazně škodí lidskému zdraví, je totiž jedním z hlavních unijních cílů současnosti v rámci boje proti rakovině.

Komise proto plánuje přitvrdit ve zdanění cigaret. Podle zhodnocení měla stávající směrnice pozitivní vliv na spotřebu tabáku pouze v několika málo členských státech, kde bylo jeho zdanění velmi nízké.

Směrnice stanovuje minimální daň a je pak na členských státech, zda budou přísnější, nebo půjdou cestou minimálního možného zdanění.

Brusel vyhlíží „beztabákovou generaci“. Chystá osvětovou kampaň i zdražení cigaret

Evropská komise chystá ambiciózní plán takzvané „beztabákové generace“. Za dvacet let si má podle něj na kontinentu zapálit cigaretu jen pět procent lidí. Od menšího počtu kuřáků si komise slibuje hlavně nižší výskyt rakoviny plic.

Čas na revizi

Situace napříč členskými státy se tedy do značné míry liší, což má podle Komise na trh a spotřebu neblahý vliv. Podle hodnotící zprávy totiž vysoké rozdíly v cenách mezi sousedícími státy motivují přeshraniční obchod, který je v některých oblastech vysoký.

„Průměrná cena krabičky cigaret se ve členských státech pohybuje mezi 2,57 a 11,37 eur. Lidé, včetně těch mladých, tak mají snazší přístup k levnějším tabákovým výrobkům, což v důsledku oslabuje opatření na ochranu zdraví,“ uvádí Komise v hodnotící zprávě.

Stávající pravidla navíc podle Komise neodrážejí vývoj posledních let. Zaměřit se chce proto také na moderní produkty – elektronické cigarety a zahřívaný tabák. Otázkou je, zda by měly podléhat stejné, nebo nižší dani v porovnání s běžnými cigaretami.

E-cigarety nejsou „branou ke kouření“, otazník však visí nad ochranou mladých lidí

Na konec května připadl Světový den bez tabáku, Evropská komise zároveň zveřejnila zhodnocení své tabákové legislativy. Není zatím příliš jasné, jak chce do budoucna přistupovat k e-cigaretám a k dalším alternativám klasických cigaret.

Názory se různí

Předtím než se Komise pustí do revize směrnice, bude se zabývat názory, které jí mohli sdělit občané, podniky, stakeholdeři, akademici, neziskové organizace a orgány členských států, které mají na starost daně a zdravotnictví, v rámci tzv. veřejné konzultace. Ta probíhala do 22. června.

Zatímco zastánci nižšího zdanění nových výrobků argumentují, že nové tabákové produkty pomáhají v odvykání od kouření běžných cigaret a jsou v porovnání s nimi méně škodlivé, jiní o jejich pozitivním vlivu na zdraví mají pochybnosti a šli by spíše cestou stejného zdanění.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou elektronické cigarety i zahřívaný tabák škodlivé lidskému zdraví. U zahřívaného tabáku pak WHO přímo doporučuje, aby bylo nastavování politik vůči těmto produktům stejné jako v případě jakýchkoli jiných tabákových výrobků.

Britský přístup k e-cigaretám načrtává cestu, kterou by se mohla vydat i EU

V Evropské unii probíhá intenzivní debata o tabákové legislativě, a to především okolo alternativ k běžnému kouření. Unie by se mohla inspirovat v Británii, kde se s e-cigaretami a podobnými výrobky počítá přímo ve vládní „protikuřácké“ strategii.

Výzva ministrů

Zatímco názory odborníků a stakeholderů se co do zdanění nových tabákových produktů různí, vypadá to, že členské státy mají jasno. Minimálně v tom, že je potřeba harmonizovat.

Byla to právě Rada EU, v níž se scházejí ministři členských zemí, která už loni vyzvala Komisi, aby se na nové výrobky zaměřila.

V závěrech Rady z června minulého roku ministři upozorňují, že současná směrnice z roku 2011 není dostatečná a neřeší „současné a budoucí výzvy, jako jsou nové produkty typu náplní do elektronických cigaret, zahřívaného tabáku či další nové produkty, které vstupují na trh“.

Podle ministrů je tedy nutné směrnici aktualizovat a harmonizovat daně u nových tabákových výrobků, a to u náplní do elektronických cigaret nebo zahřívaného tabáku nehledě na to, zda obsahují nikotin.

EU míří do boje proti rakovině. Chce omezit kouření, alkohol a další škodlivé výrobky

Dlouho očekávaný plán EU boje proti rakovině je na stole. Jádrem je zejména důraz na prevenci a snížení spotřeby alkoholu a tabákových výrobků, včetně elektronických cigaret.

Jak to vidí Česko?

Česko by při jednáních o budoucí směrnici rádo dosáhlo toho, aby se danění sjednotilo u všech typů produktů. „Česká republika bude na jednáních podporovat dosažení harmonizace přístupu ke zdanění inovativních výrobků, a to včetně nastavení EU minimálních sazeb spotřební daně pro tyto komodity,“ potvrdil redakci českou pozici Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Podobně to vidí i Svaz průmyslu dopravy a ČR. „Harmonizace daní u nových výrobků má smysl, protože administrativní náklady u harmonizovaných daní jsou menší, než když si každý stát zavede vlastní daň,“ sdělil pozici Svazu pro EURACTIV.cz ekonom a analytik Vladimír Štípek.

Svaz není ani proti zvýšení daní na tabák, to by ale nemělo být nepředvídatelné a příliš drastické. V opačném případě by to totiž podle Štípka mohlo vést k rozvoji černého trhu, čemuž chce Komise právě v revizi směrnice zabránit.

Podle resortu financí bude chystaná směrnice komplexní, protože i nové produkty mají negativní dopad na lidské zdraví a způsobují závislost. V nastavení zdanění by však měla jak podle ministerstva, tak podle Svazu, hrát roli míra škodlivosti těchto produktů.

„Regulace a daně tabákových výrobků nemají a ani by v budoucnu neměly mít za cíl pouze zajistit daňové prostředky pro státní rozpočet, ale měly by pomáhat upravit a usměrnit spotřebu s ohledem na zdravotní rizika. Celý systém by měl být vyvážený a výše zdanění by měla zdravotní rizika zohledňovat,“ uvedl Štípek.

K posouzení dopadů na zdraví bude třeba, aby byly k dispozici odborné studie o škodlivosti nových produktů. „Ty však musí představit předkladatel legislativního návrhu, tedy Evropská komise,“ dodalo ministerstvo financí.

Úřady přistupují k závislým lidem krátkozrace, mohly by ušetřit miliardy, říká Jindřich Vobořil

Dopady kouření, alkoholu a drog řeší v Evropské komisi různá generální ředitelství, závislosti jsou však jeden spojený problém, říká odborník na drogovou problematiku Jindřich Vobořil. Ke změně má přispět i jeho think tank.

Přizpůsobit se změně na trhu

Ani Svaz, ani ministerstvo však nejsou pro razantní změnu v danění tabákových výrobků. „Nechceme nějakou radikální změnu, měli bychom spíše přizpůsobit zdanění novým podmínkám a produktům na trhu,“ objasnil svou pozici Svaz.

Česko pak bude při jednáních prosazovat, aby byly minimální sazby daně tradičních i inovativních produktů nastaveny „přiměřeně“. „Tedy aby dostatečně odrazovaly uživatele od nákupu a současně nepředstavovaly riziko nekontrolovatelného zvýšení nezákonného obchodu na tomto trhu,“ vysvětlilo ministerstvo.

Podle ministerstva financí je zatím těžké předvídat, zda se na harmonizaci daní u nových produktů, případně na stejném danění tradičních i inovativních produktů, členské země nakonec shodnou.

„Výsledek těchto jednání je v této fázi velmi obtížné předjímat, neboť pozice členských států v tomto ohledu budou známy až při projednávání samotného legislativního návrhu,“ sdělil resort redakci.

Návrh by měla Komise představit v posledním kvartále letošního roku. Pokud by se jednání protáhlo, je možné, že ho za Radu bude vést samo Česko, které bude v druhé polovině roku 2022 Unii předsedat.

Členské státy chtějí požádat Komisi, aby navrhla jednotnou evropskou daň pro elektronické cigarety

Země EU požádají tento týden Evropskou komisi, aby rozšířila působnost tabákové směrnice na elektronické cigarety a zahřívané tabákové výrobky. Na prodej těchto produktů by se tak vztahovaly daňové povinnosti, stejně jako tomu je u klasických tabákových výrobků.