Europoslancům končí mandát. Jakou legislativu chtějí schválit před květnovými volbami?

© Shutterstock

V květnu Evropané rozhodnou o novém složení Evropského parlamentu. Jeho práce ale ještě nekončí. Jaká legislativa by měla být ještě v rámci stávajících mandátů schválena? Tuto otázku EURACTIV.cz položil současným českým europoslancům.


Pavel Telička (zvolen za ANO, ALDE)

Rád bych, aby byla schválena legislativa pro příští střednědobé rozpočtové období a bylo zajištěno financování jednotlivých politik. Obavám se, že moje přání muže být nevyslyšeno, že se bude politikařit, především ze strany členských státu. Budu se aspoň snažit protlačit svoji legislativu k dopravnímu, energetickému a digitálnímu propojování Evropy. Věřím, že schválíme legislativu ke kybernetické bezpečnosti, na které se výrazně podílím a že budeme schopni se dostat k cílové pásce u financování zemědělství, do kterého se zapojuji.


Luděk Niedermayer (TOP 09, EPP) 

Za podstatné považuji to, aby Evropský parlament přijal svůj postoj k oblastem, které jsou součástí víceletého finančního rámce. Neboť je třeba, aby do konce roku 2019 nastala shoda na tom, jak bude vypadat. Jedná se zejména o legislativu ke strukturálním fondům a ke společné zemědělské politice. Pokud by se ji nepodařilo uzavřít do konce mandátu, mohlo by být hladké financování evropských rozpočtových priorit v příštím programovacím období od roku 2020 ohroženo. Byl bych také rád, aby se odblokovala agenda související s dalším rozvojem měnové unie. Aby byla měnová unie odolnější a lépe připravená na budoucí očekávané zpomalení evropské ekonomiky.


Kateřina Konečná (KSČM, GUE/NGL)

Z nejdůležitějších dokumentů Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) se jedná o balíček opatření v oblasti čisté mobility, který mj. stanoví i emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla. Taktéž je potřeba uzavřít návrh nařízení o Hodnocení zdravotnických technologií (HTA). Nevěřím ale, že by k tomu mohlo dojít před koncem tohoto období a spíše čekám, že dokument takříkajíc spadne pod stůl nebo alespoň do 2. čtení. Kromě toho vlastně není vůbec uzavřena otázka víceletého finančního rámce na nové období včetně společné zemědělské politiky nebo revize azylové politiky v rámci Dublinu. Byla bych také nesmírně ráda, kdyby se podařilo dokončit dokumenty související se zvyšováním bezpečnosti na evropských silnicích.


Petr Ježek (ALDE)

Bylo by jistě dobré znát podobu víceletého finančního rámce, jenž začne platit od roku 2021. Evropský parlament nedávno přijal své stanovisko ke dvěma zásadním směrnicím, které mají stanovit pravidla pro zdanění digitální ekonomiky. Bude nyní záležet na Radě EU, zda tyto návrhy stihne před volbami přijmout. Jako zpravodaj frakce jsem se účastnil jednání k návrhu nařízení na snížení poplatků za přeshraniční platby a přepočet měny. Dosáhli jsme dohody na úrovni zástupců institucí EU, kterou ještě musí potvrdit EP a Rada. Nařízení povede ke snížení poplatků za přeshraniční platby v eurech i pro země EU, které nejsou členy eurozóny (v jejím rámci snížení už platí). Při platbě kartou v jiné zemi EU nebo při výběru z bankomatu bude muset být přepočet transparentní.


Miroslav Poche (ČSSD, S&D)

Můj primární výbor je ITRE, tedy výbor pro energetiku. Zde probíhají finální dojednávání celého souboru legislativních textů, které mají vést k dosažení energetické unie. Rakouské předsednictví se ke konci svého mandátu velmi zaktivizovalo a snažilo se o dokončení dohod s Evropským parlamentem nad řadou legislativních návrhů. Texty, vyjednané s Radou, musí ještě posvětit plenární zasedání. Parlament se bude v posledních měsících svého mandátu zaměřovat zejména na schválení legislativních textů, které souvisejí s víceletým finančním rámcem. Budou se vyjednávat programy jako Horizon 2021+, Nástroj pro propojení Evropy (CEF), nebo nařízení v oblasti kohezní politiky. Musí se dále schválit 8 technických legislativních návrhů, které přímo souvisejí s brexitem, pokud k němu dojde. Europarlament bude muset udělit svůj souhlas s rozvodovou smlouvou mezi EU a Spojeným královstvím, pochopitelně za předpokladu, že ji schválí britský parlament.


Jaromír Štětina (TOP 09, EPP) 

Začátkem prosince byla nalezena politická dohoda k nařízení, které zavádí rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti a posiluje význam agentury pro kybernetickou bezpečnost. Považuji tuto legislativu za velmi důležitou a věřím, že toto nařízení bude schváleno před rozpuštěním Parlamentu. Do jara příštího roku je třeba přijmout například směrnici o vysílání řidičů nebo neméně významnou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Na zahraničním výboru budeme projednávat a schvalovat zprávu o vztazích EU s Ruskem. V únoru budeme ve Štrasburku schvalovat i zprávu Fotyga o strategické komunikaci EU v souvislosti s potíráním propagandy. Nejedná se o legislativu, ale vyjádření postoje EP jako celku ke složité geopolitické situaci, k porušování mezinárodního práva a dezinformační válce, která je v plném proudu.


Martina Dlabajová (ANO, ALDE) 

Zmínila bych především přijetí víceletého finančního rámce EU pro období 2021 – 2027. Konečnou dohodu o rozpočtu chce Evropský parlament uzavřít před evropskými volbami, aby se zabránilo výraznému zpoždění při zahájení nových programů. Jedná se o velmi důležitou legislativu, zejména kvůli posílení rozpočtu pro vnitřní trh, vzdělávání, vědu a výzkum. Investice do lidského kapitálu, ale i inovací jsou důležité zvláště v době nových technologií, kdy musí být EU tahounem, ne zaostávat za zbytkem světa. Musíme v tomto mandátu dotáhnout přijetí silničního balíčku a zejména pravidla pro vysílání řidičů. Ještě v létě se zdálo, že EP projde slušný kompromis, jehož součástí byla i dohoda o tom, že se na řidiče mezinárodní silniční dopravy nebudou vztahovat obecná pravidla pro vysílání. Tento kompromis ovšem nebyl přijat a i během současných jednání se ukazuje, jak moc je EP v této otázce rozpolcený.


Jaromír Kohlíček (KSČM, GUE/NGL)

Budou pokračovat jednání o klíčových směrnicích v energetice, a to od elektřiny přes účinnost až po obnovitelné zdroje, elektromobilitu a úspory energie. Jednat by se mělo dále i o digitalizaci, kosmickém programu i odstavení starých jaderných elektráren, včetně Nástroje pro propojení Evropy (CEF) nebo energetické unii. Zásadní bude stav projednání rozpočtového výhledu 2020 – 2027. V zemědělské oblasti jde pro ČR o citlivé téma.

 


Pavel Poc (ČSSD, S&D)

Myslím, že stihneme projednat revizi potravinového práva týkající se transparentnosti povolovacích procesů v potravinovém řetězci, která má šanci dát stopku podvodům a tím zlepšit bezpečnost potravin. Přál bych si, aby se stihl projednat víceletý finanční rámec, ale jedná se o obrovský balík finančních předpisů, ale obávám se, že se členské státy v Radě nedohodnou včas. Bylo by fajn dokončit první čtení společné zemědělské politiky a kohezní politiky, ale není vůbec jisté, jestli se to stihne.

 


Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, EPP)

Hlavně by se měl schválit rozpočet pro další období. Byl bych totiž nerad, aby se opakovalo to, co v minulosti, kdy se vše schválilo až se zpožděním s novou Evropskou komisí. Vedlo to k nejistotě, kdy došlo i ke ztrátám pracovních míst.