Dívejte se na e-cigarety z širší perspektivy, radí Evropské komisi odborníci

© Pixabay

Na evropské úrovni se připravuje nová tabáková legislativa. Někteří experti upozorňují, že podklady, na kterých chce Evropská komise založit svůj první návrh, se na téma alternativních nikotinových výrobků nedívají dostatečně komplexně.

Evropská komise má jako jediná právo navrhovat legislativu EU, to ale neznamená, že veškeré nápady vznikají právě zde. Návrhům často předchází různé typy veřejných či odborných konzultací nebo požadavků od dalších unijních institucí.

Komise má také k dispozici řadu nezávislých vědeckých výborů, které jí dodávají expertízu v celé plejádě témat. Patří mezi ně i výbor SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks), ten poskytuje stanoviska k nově vznikajícím rizikům na poli zdraví či ochrany přírody.

Konkrétně v dubnu letošního roku dokončili experti z výboru stanovisko k elektronickým cigaretám, které také patří mezi relativní novinku z hlediska zdravotních rizik. Evropská komise chce tuto zprávu využít jako jeden z „odrazových můstků“ při probíhající revizi tabákové legislativy.

Podle závěrů zprávy existují rostoucí důkazy, že e-cigarety mají škodlivé účinky především na kardiovaskulární systém, méně dat pak poukazuje na riziko rakoviny dýchacího traktu při dlouhodobém užívání. Naopak jasné důkazy hovoří například o riziku popálení o tato elektronická zařízení.

„Existují průměrné důkazy o tom, že elektronické cigarety jsou branou ke kouření pro mladé lidi, a přesvědčivé důkazy o tom, že příchutě hrají významnou roli v přitažlivosti elektronické cigarety… Na druhou stranu existují slabé důkazy o účinnosti elektronických cigaret při odvykání kouření…,“ tvrdí mimo jiné zpráva.

Přístup WHO k elektronickým cigaretám ignoruje vědecká zjištění, zaznívá z řad expertů

Alternativy klasických cigaret by mohly do budoucna hrát významnou roli při snižování výskytu nemocí souvisejících s kouřením. Světová zdravotnická organizace se však ve své nové zprávě věnuje jen jejich rizikům, čímž si vysloužila kritiku expertů.

Potřeba je širší obrázek

Ne všichni odborníci však se závěry výboru souhlasí, respektive tvrdí, že zvolený přístup je chybný.

„Závislí často nejsou schopni, nebo nechtějí s kouřením přestat, a my bychom se měli snažit najít způsob, jak snížit riziko pro jejich zdraví a současně pro zdravotní systém a státní rozpočet. SCHEER to ve svém hodnocení nesleduje a Evropská komise by se ve svém rozhodování měla opírat o širší spektrum informací. Zpráva SCHEER hodnotí problematiku elektronických cigaret převážně z toxikologického hlediska a nesrovnává dostatečně úroveň poškození z kouření cigaret,“ upozornil odborník na drogovou problematiku Jindřich Vobořil (ODS).

Se stejnou kritikou přišla také patnáctičlenná skupina evropských vědců a lékařů z praxe, která letos v létě poslala dopis s výzvou eurokomisařce pro zdraví a bezpečnost potravin Stelle Kyriakidesové. V něm připomíná, že „rostoucí počet vědeckých orgánů uznává úlohu, jakou mohou alternativní produkty na bázi nikotinu hrát při snižování škodlivých dopadů kuřáckých výrobků na populaci.“

SCHEER podle signatářů dostal od Evropské komise za úkol soustředit se pouze na zdravotní rizika elektronických cigaret v porovnání s absolutním nekouřením, tedy nevyužíváním žádných výrobků.

„Výsledkem je, že konečné stanovisko SCHEER k elektronickým cigaretám ponechává jejich uživatele bez pokynů a jasných informací o úrovni rizika těchto výrobků ve srovnání s tradičními cigaretami. Bez jasných informací o relativním riziku spojeném s elektronickými cigaretami mohou být jejich uživatelé vedeni ke špatnému závěru, že elektronické cigarety jsou stejně škodlivé jako tradiční cigarety, a vrátit se tak ke kouření cigaret,“ upozornili signatáři včetně české odbornice na tabákovou závislost Evy Králíkové. Po Komisi chtějí, aby zadala novou analýzu, která by e-cigarety porovnala s těmi klasickými.

Jindřich Vobořil zmínil další problematický aspekt zprávy výboru SCHEER. „Žádný z přizvaných odborníků navíc nebral ohled na závislost z psychologického nebo sociologického hlediska. Závislost na kouření je často spojena s konkrétní životní situací  závislé osoby (nízkopříjmové skupiny lidí jsou ve větších rizicích) a závislosti se také často projevují v kombinacích, například s nadměrným užíváním alkoholu,“ vysvětlil Jindřich Vobořil. Ten už dříve upozorňoval, že podle jeho názoru se Evropská komise nedívá na problematiku závislostí komplexně.

Podle národní protidrogové koordinátorky ČR Jarmily Vedralové nicméně stále nejsou k dispozici dostatečně komplexní důkazy v souvislosti s užíváním elektronických cigaret. „Jedná se tak o další zprávu (SCHEER), která uvádí nedostatek evidence v dané oblasti. Zároveň upozorňuji, že při komunikaci hodnocení účinků elektronických cigaret je třeba zohlednit nejen skutečnost, že mohou být případně využity při snižování rizik, ale také rizika spojená s jejich užíváním prvouživateli a dětmi,“ dodala Vedralová.

Kam se ubírá EU regulace?

Evropská unie v současné době řeší, jak do budoucna přistupovat k tabákovým výrobkům a jejich alternativám. V tomto ohledu se diskutuje především o dvou konkrétních směrnicích. První se týká obecného přístupu k těmto výrobkům (Tobacco Products Directive, TPD), druhá pak jejich zdanění (Tobacco Excise Directive, TED). Existuje šance, že se debata o nich v následujících měsících posune.

Jak danit moderní tabákové výrobky? Komise sesbírala názory a chystá revizi směrnice o dani z tabáku

Evropská komise chystá na letošní rok revizi směrnice o zdanění tabákových výrobků. V souvislosti s ní se vede debata, jak danit nové tabákové výrobky na trhu, jako jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák. Názory se totiž různí.

Na elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák se zatím vztahují méně striktní pravidla než na tradiční cigarety a další tabákové výrobky. Diskutovanou otázkou je, jestli se má regulace do budoucna zpřísnit, nebo má legislativa zohlednit menší škodlivost těchto výrobků, případně je uznat jako nástroj vhodný k celkovému snížení dopadů kouření – tedy k odvykání.

Například podle Evropské sítě pro prevenci kouření a tabáku (ENSP) nejsou tyto alternativy zapotřebí, protože už existuje celá řada osvědčených nástrojů a programů k odvykání kouření. Přestat s kouřením podle ENSP nemá za cíl pouze přejít na jinou alternativu, která také není bezpečná, ale zbavit se závislosti úplně.

„Společnosti prodávající tabákové či vapovací produkty profitují ze závislosti lidí na jejich škodlivých výrobcích. Nemají zájem na tom, aby lidé s kouřením nebo vapováním přestali,“ uvedl pro EURACTIV.com zástupce ENSP Cornel Radu-Loghin. Dodal, že studie, které jsou financované tabákovými společnostmi a podporují jejich argumenty, nejsou důvěryhodné.

Je nutné podotknout, že řada těchto studií vzniká nezávisle na tabákovém průmyslu, stejně jako fakt, že v některých zemích se už sázka na alternativní produkty vyplácí. I data z Eurobarometru ukazují, že alternativy kuřákům pomáhají přestat.

E-cigarety nejsou „branou ke kouření“, otazník však visí nad ochranou mladých lidí

Na konec května připadl Světový den bez tabáku, Evropská komise zároveň zveřejnila zhodnocení své tabákové legislativy. Není zatím příliš jasné, jak chce do budoucna přistupovat k e-cigaretám a k dalším alternativám klasických cigaret.

Zatím to vypadá, že Komise se přikloní spíše k přísnější regulaci. „Evropská komise nerealisticky hlásá vědecky nemožnou ideologii společnosti bez závislostí, což v pohledu nás odborníků z praxe vyvolává pouze frustraci. Toho si již začínají všímat členové Evropského parlamentu, kteří nutnost principu snižovaní rizik pochopili a Komisi na to upozorňují,“ uvedl Jindřich Vobořil k budoucí regulaci.

V Radě EU, kde jsou zastoupeny členské státy, téma alternativních produktů a snižování rizik podle Vobořila zatím příliš nerezonuje. „České neziskové organizace však v práci se závislými na kouření patří k úspěšnějším v EU právě díky alternativním produktům. Přál bych si, aby to nadcházející české předsednictví v Radě EU zohlednilo ve svých prioritách,“ dodal odborník.

Podle Vedralové nyní nelze jednoznačně říct, kam se bude ubírat právní úprava EU v dané oblasti. „Považuji za nutné i nadále podporovat zejména nezávislý výzkum, přeci jen jsou tyto produkty poměrně nové. Zároveň upozorňuji na zvyšování jejich užívání u dětí a mladé populace, která je závislostním chováním více ohrožena, a jak je známo, právě nikotin je vysoce návykovou látkou,“ uzavřela koordinátorka.