Češi jezdí nakupovat cigarety do Polska. Může za to vysoká daň, říká studie

Ilustrační foto © EPA

Spotřební daň na tabákové výrobky má kuřáky odradit od nezdravého zlozvyku a zároveň naplnit státní kasu. V Česku se však pořádně nedaří ani jedno, ukazuje analýza. EU mezitím jedná o novele celoevropských pravidel.

Prodej tabákových výrobků s sebou přináší morální dilema. Na jedné straně je v zájmu celé společnosti a jejího zdraví, aby se počet kuřáků co nejrychleji a co nejvíce snižoval. Na straně druhé je státní rozpočet, pro který představuje spotřební daň z tabáku pátý největší daňový příjem.

Zákonodárci tedy musí zvážit, jestli jsou pro ně prioritou peníze v rozpočtu, ze kterých pak mohou financovat různé veřejně prospěšné věci, nebo zdravější populace a tím pádem i menší zátěž na zdravotnictví. Problém je, když se nedaří ani jedno.

Nová analýza Vysoké školy ekonomické z pera ekonoma Štěpána Křečka poukazuje na to, že v Česku se v roce 2021 na spotřební dani z tabáku vybralo o přibližně 10,5 miliardy korun méně, než stát plánoval. Do rozpočtu přiteklo okolo 56 miliard korun, což je stejně jako v roce 2017, sazba daně ale za tu dobu vrostla o třetinu.

Co se týká druhé strany mince, tuzemská spotřeba tabákových výrobků zároveň podle analýzy neklesla, ale přesunula se do méně zdaněných kategorií a k nákupům levnějších výrobků za hranicemi. Podle Křečka dříve platilo, že do Česka jezdili nakupovat levnější cigarety Rakušané a Němci. Těm se to ale už nevyplatí, naopak Češi dnes ze stejného důvodu jezdí na nákupy do Polska a v menší míře také na Slovensko.

„Příčinu je třeba hledat v rychlém růstu cen zejména u cigaret, který byl způsoben příliš vysokým zvýšením sazby spotřební daně v příliš krátkém čase. Rovněž došlo k podstatné změně vnitřní struktury sazeb spotřební daně na jednotlivé tabákové výrobky, což vedlo k následnému růstu popularity levnějších tabákových produktů, zejména zahřívaného tabáku,“ přiblížil závěry své analýzy hlavní ekonom BH Securities Křeček. Problémy se podle něj v následujících letech ještě prohloubí.

Doporučení studie tak míří například na to, aby se české zdanění dostalo do větší rovnováhy s okolními zeměmi nebo aby se stanovila taková minimální daň, která nebude neadekvátně zvýhodňovat ostatní tabákové výrobky před cigaretami. Konkrétně zahřívaný tabák je podle Křečka žádoucí zdanit méně než ostatní výrobky z tabáku, protože představuje méně škodlivý produkt, ale zároveň více než v současnosti (pouze 20-25 % daně z cigaret), aby kvůli tomu netrpěl rozpočet.

Jak se mění počet kuřáků?

Pokud odhlédneme od daní směrem ke změnám v počtu kuřáků a uživatelů dalších podobných výrobků v Česku, tak analýza VŠE vychází čistě z počtu odebraných a využitých kolků (tzv. tabákových nálepek) a ze zmíněných trendů přeshraničních nákupů. Celkový počet uživatelů tabáku se podle těchto dat v Česku nesnižuje.

Tato čísla však nemusí říkat všechno. Alena Sojková z ministerstva financí (MF) připomněla závěry pravidelných studií Státního zdravotního ústavu. „Ten trend poklesu českých kuřáků v populaci je patrný, i když není nijak extra vysoký. Odběr tabákových nálepek můžeme vysvětlit například poklesem přeshraničního obchodu, ale už nám to neříká, jestli lidé v české populaci přestávají kouřit,“ poznamenala Sojková.

Sojková v analýze VŠE rozporovala i tvrzení o výrazném nárůstu počtu uživatelů zahřívaného tabáku, které opět vycházelo z odběru tabákových nálepek. Mezi lety 2020 a 2021 mělo jít o 40% nárůst, což podle Sojkové ale statistika výběru spotřební daně neukazuje.

Odradil covid kuřáky od cigaret? V Británii ano

Koronavirová pandemie a s ní spojené problémy stojí za zvýšeným počtem závislých Čechů. Konkrétně u kouření ale zatím chybí spolehlivá data, která by pomohla nastavit českou protidrogovou politiku do budoucna.

EU potřebuje nová pravidla

Zmenšit cenové rozdíly napříč Evropskou unií, které nutí Evropany „cestovat za cigaretami“, a vyrovnat podmínky na vnitřním trhu by měla novela směrnice o zdanění tabákových výrobků (TED), kterou nyní připravuje Evropská komise. Od zástupců ministerstva financí zní, že evropská exekutiva zatím drží návrh v tajnosti, je tedy obtížné předpovědět, jakým směrem se bude ubírat.

Zároveň je však realistické, že by se finálový kompromis, na kterém se musí shodnout členské státy, mohl dohodnout v průběhu českého předsednictví Rady EU. To začíná 1. července a potrvá půl roku. Pro české politiky, diplomaty a úředníky tedy půjde o důležitý úkol a zároveň příležitost, jak alespoň částečně prosadit český pohled na věc.

Současná evropská pravidla jsou podle Křečka velmi komplikovaná a zastaralá, Česko by se proto mělo snažit o jejich zjednodušení a modernizaci. Svůj pohled na „nejsložitější novelu ze všech dosavadních“ by si podle něj měla ČR vyjasnit co nejdříve, aby měla dost času na to vyjednat kompromis.

Velkým tématem novely je budoucí zdanění cigaretových alternativ, jako jsou zahřívaný tabák, náplně do elektronických cigaret nebo nikotinové sáčky. Současná legislativa na ně totiž nemyslí, protože vznikala v době, kdy trh vypadal jinak.

Ministerstvo financí zatím dalo najevo pouze to, že je pro evropskou harmonizaci daní na „nové“ tabákové výrobky i stanovení společné minimální sazby. V nových pravidlech by se podle MF měla zohlednit i relativně nižší škodlivost těchto produktů.

Dosáhnout dohody rozhodně nebude jednoduché, názory totiž oscilují na skutečně široké škále, a to nejen mezi státy, ale i mezi vlivnými stakeholdery. Na jedné straně stojí například Světová zdravotnická organizace (WHO), která konkrétně u zahřívaného tabáku prosazuje stejné zdanění jako u klasických tabákových výrobků. Tabákové společnosti vyrábějící alternativní produkty pak pochopitelně stojí na straně nízkého nebo žádného zdanění, především u elektronických cigaret.

Závěry veřejné konzultace, kterou si nechala vypracovat Evropská komise, a může i nemusí se jí řídit, ukazují, že pokud jde o míru zdanění, 72 % respondentů z řad odborníků i veřejnosti zastává názor, že zahřívaný tabák by měl být zdaněný méně než tabák určený ke kouření. V případě e-cigaret se pak 37 % respondentů domnívá, že by sazba daně měla být nulová, dalších 43 % si pak myslí, že by měla kopírovat tu nejnižší úroveň, která se nyní v některých státech EU uplatňuje.

Pokud danit, tak málo. Komise si nechala poradit, jak přistoupit k alternativám cigaret

Bojovat s důsledky kouření se dá různě, jedna cesta vede přes peněženku. Evropská komise posbírala návrhy, jak do budoucna danit nejen cigarety nebo doutníky, ale i jejich moderní alternativy.

Štěpán Křeček prosazuje „zlatou střední cestu“, která zohlední nižší škodlivost, ale zároveň nezpůsobí další výpadky příjmů národních rozpočtů. Pokud jde o zahřívaný tabák ve formě cigaret, sazba by podle něj měla být poloviční v porovnání s klasickými cigaretami. To samé navrhuje také u e-cigaret (s nikotinem i bez) a u nikotinových sáčků.