Oběhové hospodářství v praxi na PVO 2017

oběhové hospodářství ČR

© Shutterstock / KaliAntye

Program konference Předcházení vzniku odpadů 12. a 13. října přinese příklady implementace principů oběhového hospodářství a udržitelnosti do praxe výrobních procesů. Česká asociace oběhového hospodářství, z.s. představí příklady průmyslových podniků, které při svých výrobních postupech myslí na snižování dopadů na životní prostředí. Společnost IKEA přispěje do programu se svým projektem Druhý život nábytku.

Program organizátoři z Českého ekologického manažerského centra (CEMC) a redakce časopisu Odpadové fórum skládají v duchu motta „Předcházej, Neplýtvej a Sdílej“. Konference je rozdělena do dvou dnů 12. a 13. října. První den konference bude zaměřen především na novinky z české a evropské legislativy v oblasti odpadového hospodářství a ukázky dobrých příkladů implementace principů cirkulární ekonomiky a opětovného použití odpadů v podnikatelské praxi. Následující den bude věnován problematice potravinového odpadu a nové povinnosti velkých obchodních řetězců darovat neprodejné jídlo potravinovým bankám.

ČAObH ukazuje oběhové hospodářství v praxi

Česká asociace oběhového hospodářství, z.s. (zkráceně ČAObH) prosazuje šetření primárních zdrojů, snižování nákladů v průmyslových podnicích a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví prostřednictvím snižování množství odpadu. Upozorňuje na to, že Česká republika bohužel stále nevysílá jasný signál, který by říkal: Skládkování nepodporujeme, podporujeme recyklaci a využití odpadů. Vysílá bohužel signál opačný, a to zvýhodňováním skládkování jednou z nejnižších cen za uložení tuny odpadu na skládku v EU. Recyklace a využití odpadů pak nemají oproti skládkování šanci. Naštěstí s příklady dobré, a tedy opačné praxe, které Asociace vyhledává a ukazuje, proaktivně přicházejí průmyslové podniky, které myslí na životní prostředí. Zcela konkrétním příkladem je tento: ŠKODA AUTO a.s. ve výběrovém řízení pro nakládání s odpadem vznikajícím v lakovnách stanovila pro dodavatele služeb v odpadovém hospodářství podmínku, že tento odpad musí být využit. Díky nalezenému řešení se tak ročně recykluje 190 tun rozpouštědel. Tento a další příklady dobré praxe představí ve svém příspěvku zástupci České asociace oběhového hospodářství, hlavní partner konference.

IKEA myslí na předcházení vzniku odpadů

Švédská společnost IKEA je známá svým aktivním přístupem v oblasti implementace principů udržitelnosti a předcházení vzniku odpadů do svých výrobních postupů a provozů. Letošní spolupráce s IKEA je založena na pilotním projektu Druhý život nábytku, který IKEA spustila v lednu 2017 v Praze na Zličíně a od října bude služba dostupná ve všech obchodních domech. Umožňuje zákazníkům prodat jejich nevyužitý či již nepotřebný nábytek IKEA a dát mu tím druhý život. Cílem služby je maximálně prodloužit životnost nábytku a rozšířit mezi zákazníky a širokou veřejnosti povědomí o principech oběhové ekonomiky. O celý proces se stará oddělení Recovery, které dokáže opravit a znovu uvést do prodeje až 90 % nábytku, který jím projde a pouze 10 % jde na recyklaci.

Již dlouhou řadu let se společnost IKEA snaží využívat odpad jako nový zdroj surovin, vyhledávat a využívat nové zdroje materiálů tak, aby přitom chránila přírodní zdroje a postupovala odpovědně vůči životnímu prostředí i lidem. Druhý život nábytku je jedním z řady kroků, kterým IKEA předchází vzniku odpadu.

V rámci letošní konference budou moci účastníci poprvé využít služby Sharing pointu. Díky naší dlouhodobé zkušenosti v organizaci konferencí jsme zjistili, že právě reklamní předměty jako propisky, tužky, bloky a reklamní brožury tvoří podstatný podíl konferenčního odpadu. Tímto bylo motivováno naše rozhodnutí organizovat stánek určený ke sdílení nejen kancelářských potřeb a jiných užitečných drobností, ale i kontaktů a nápadů. Ke vzniku sharing pointu přispěla IKEA tím, že nám zapůjčila nábytek pro zařízení stánku.