Opravování musí být normální

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

[© Shutterstock/Andrey_Popov]

Obrat 2 miliardy korun a téměř 2,4 milionu prodaných kusů zboží během dvou týdnů – to je jen bilance loňského Black Friday největšího online prodejce v Česku. Zájem byl hlavně o mobilní telefony, noteboooky a domácí elektroniku, elektro a spotřebiče. Všechno toto prodané zboží se jednou stane nepotřebné a naše kroky při přechodu na cirkulární ekonomiku musí vést k tomu, aby se to stalo v maximální míře zdrojem a ne odpadem.

Článek původně vyšel v únorovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborného měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii.

Opravy místo likvidace zboží, tak by to mělo fungovat v cirkulární společnosti. Výhody jsou zřejmé – šetří se přírodní zdroje, vzniká méně odpadu a spotřebitel šetří svou peněženku, protože nákup nového spotřebiče vyjde dráž než jeho oprava. To je pochopitelně ideální situace, která dnes bohužel mnohdy neplatí, protože se opravy ekonomicky nevyplatí, výrobky jsou konstruované tak, že je nelze ani rozebrat, dostupnost náhradních dílů, odborného a kvalitního servisu je mnohdy velkou neznámou.

Pokud vezmeme v úvahu výsledky předběžného průzkumu, který podrobněji uvádíme níže, a tedy to, že k odborné recyklaci odevzdá svůj spotřebič jen 11 % lidí, byť speciální kontejnery na zpětný odběr elektroodpadu a elektrozařízení jsou prakticky všude kolem nás. Dále, že přestože díky recyklaci lze znovu využít až 80 % materiálů, tak stále téměř polovina komunálních odpadů končí bohužel na skládkách. Je zřejmé, že je něco špatně.

Problematika cirkulární ekonomiky a účinného využívání zdrojů

Téma cirkulární ekonomiky, nebo-li oběhového hospodářství, je v současnosti komunikováno v mnoha oblastech. Celý proces přechodu k cirkulární ekonomice je potřeba vnímat v širším kontextu.

Každý velký, složitý problém však v sobě ukrývá řešení. K jeho nalezení stačí vlastně málo, je pouze zapotřebí změnit své myšlení. Dobrým příkladem je francouzská rodinná firma. Ta udělala to, že uzpůsobila design výrobků a ty jsou tím pádem jednoduše a levně opravitelné.

Od tohoto okamžiku jsou takto navrhovány a vyráběny všechny jejich produkty. Až 95 % produktů z portfolia společnosti, která dodává domácí spotřebiče značek Tefal, Rowenta a Krups, nyní najdete v obchodech označených logem Opravitelný výrobek po dobu 10 let.

Pozitivně lze hodnotit přístup výrobců spotřebičů. Koncem loňského září generální ředitel bruselské asociace APPLiA (Sdružení výrobců spotřebičů) totiž prezentoval pohled výrobců na celý legislativní balíček Circular Economy, a to jako velkou příležitost pro celou Evropu získat zpět surovinovou soběstačnost a výrazně zapojit do výroby nových výrobků materiály získané zpracováním a recyklací výrobků, které již mají za sebou životní cyklus. A to je, dle názoru Paola Falcioniho, jeden z největších benefitů této nové legislativy.

Opravit nebo vyhodit?

Na toto téma se zaměřilo diskusní setkání Buzz talks v říjnu 2018. Vojtěch Vosecký z INCIEN (Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.) upozornil, že jen v EU vznikne každý rok 2,5 miliardy tun odpadu, z něhož polovina končí na skládce a nebo ve spalovnách. Opravitelnost a opravy jsou tak podle něj jednou z cest, jak tyto trendy změnit. „Naštěstí už v Česku existuje mnoho iniciativ, které s tím něco dělají“, dodal Vosecký.

Podle slov Ladislava Trylče z Ministerstva životního prostředí jsou výrobci dle zákona povinni zajistit opětovné využití nebo demontáž elektrozařízení, ale ne všichni tak konají. Nicméně díky novým nařízením z EU se u nás možná již brzy bude klást větší důraz na znovupoužívání, opravitelnost při designu produktů a dostupnost náhradních dílů.

Všichni panelisté se shodli, že tzv. kazítka a s nimi spojená neudržitelná spotřeba není cesta do budoucna. Jako jedno z řešení bylo diskutováno například daňové zlevnění služeb pro opravy, jenž bylo nedávno úspěšně zavedeno ve Švédsku, či efektivní komunikace s občany.

Jan Maršák: Pro oběhové hospodářství potřebuje ČR nové zákony. Už může být ale pět minut po dvanácté

Výše recyklace komunálních odpadů, textilu nebo cíl pro hliníkové obaly v rámci balíčku oběhového hospodářství, který EU letos přijala, budou pro Českou republiku nové. Naopak třídění bioodpadu již v Česku známe. Jak si ČR stojí v oblasti cirkulární ekonomiky EU?

Když se rozbije, co dál?

Využít lze například projekt Opravárna, ve kterém je momentálně více jak 1000 zaregistrovaných opravářů a servisů. Projekt tak představuje největší opravárenskou síť v Česku, která snadno propojí zákazníka s nejbližším servisem či opravářem za rozumnou cenu.

„Dokážeme tedy najít zákazníkům opravu téměř na cokoliv opravitelného. Opravitelnost je 56  %. Zbytek opravit z důvodu nekvalitní konstrukce nelze nebo se to nevyplatí, protože například nejsou dostupné náhradní díly za rozumnou cenu. To se podle nás musí změnit,“ uvedl zakladatel webu Opravárna a předseda spolku Opravme Česko Jan Charvát.

Celý proces funguje tak, že na webu po jednoduchém zadání popisu zakázky a zaplacení drobné částky na údržbu webu se rozešle zákazníkova poptávka opravářům a servisům do mailu.

Ti nabídnou cenu, zákazník si z nich po dobu jednoho měsíce platnosti poptávky může vybírat, kontaktovat je, rozšiřovat oblast hledání. Navíc nově Opravárna nabízí svoz výrobků (mobilní telefony, PC, tablety, notebooky, kamery, monitory a LCD, projektory, tiskárny, čtečky apod.) na opravu z celé ČR a SR zdarma. O ekologickou recyklaci výrobků, které již nelze opravit, se postará společnost ASEKOL.

Konec jednorázových plastů v Evropě se blíží. Firmy jsou připravené, pivo bude stát o korunu víc

Státy Evropské unie se dohodly na zákazu plastových výrobků na jedno použití. Firmy už nyní postupně přecházejí na ekologičtější varianty.

Pohled spotřebitelů

Velmi zajímavé výsledky z pohledu spotřebitelů prozrazují předběžné výsledky průzkumu Opravitelnost výrobků – Spotřebitelé I, který je součástí projektu Opravme Česko. Komplexní výsledky budou zveřejněny na podzim letošního roku a redakce Odpadového fóra se k nim pochopitelně vrátí.

S tzv. plánovaným zastaráváním, tedy s tím, že se výrobek rozbije brzy po uplynutí záruční doby, se setkalo 75,5 % spotřebitelů. Spotřebitelé by přitom možnost nechat si své výrobky opravit uvítali. Dle průzkumu se ale často setkávají s tím, že se opravit nedají (47,1 %) nebo by to vyšlo příliš draho (34,8 %). Průzkum také vyvrací názor, který je často používán zástupci výrobního průmyslu tedy, že lidé o opravu výrobků nestojí, protože touží po novém modelu. Tuto možnost volilo pouze 3,9 % lidí!

K poruchám spotřebičů ihned po uplynutí záruční lhůty uvedl Charvát následující „Pro tento jev se zažil název kazítko. Nejedná se však většinou o žádnou konkrétní součástku, ale o celý soubor výrobních postupů, volbu materiálů apod. Výrobky jsou zkrátka často tak nekvalitně konstruované, že se brzy rozbijí a výrobci co nejvíce znesnadňují možnost jejich opravy, například rozebrání a opětovné složení. Nyní to potvrdily i zkušenosti českých spotřebitelů, které jsme dotazovali v rámci první části širšího průzkumu na téma opravitelnosti.“

Průzkum zjišťoval i chování spotřebitelů v oblasti recyklace elektrospotřebičů. K odborné recyklaci odevzdá svůj výrobek jen 11 % lidí. „Odborným zpracováním vysloužilých elektrozařízení se snižuje nutnost těžby surovin a spotřeby energií. Pro představu – recyklací 100 mobilních telefonů ušetříte 29 litrů ropy, která by vám vystačila na 426 kilometrů,“ uvedla Dana Duchečková, mluvčí společnosti ASEKOL zabývající se zpětným odběrem elektro spotřebičů.

Role EU

Boj za lepší opravitelnost výrobků a přechod na cirkulární ekonomiku bez zbytečného odpadu vyhlásila Evropská komise už v roce 2015 a v roce 2017 ho potvrdil i Evropský parlament. Během loňského prosince bylo na úrovni členských států EU hlasováno o klíčových normách souvisejících s lepší opravitelností výrobků (Directive on Ecodesign, Regulation on Energy Labelling).

Kromě zvýšení energetické účinnosti Komise EU poprvé zahrnula do svých návrhů také komplexní požadavky, které podporují dlouhou životnost výrobků. Nyní bylo členskými státy, včetně ČR, schváleno, že v případě bílé elektroniky a televizorů budou muset být tyto výrobky snadno bez poničení rozložitelné a zase složitelné a výrobci budou muset dodávat po určitou dobu náhradní díly (tato doba se bude lišit dle typu, obvykle 7 let). Podobně na tom mají být i další spotřebiče, jako LCD či mobily. Pro členské státy by tyto povinnosti měly nabíhat postupně po roce 2020.

EU v roce 2018 pohledem českých europoslanců

Čeští europoslanci pro EURACTIV.cz zhodnotili, co zásadního v jejich očích přinesl rok 2018 na evropské úrovni, a to i ve vztahu k Česku. Zmínili také klíčovou legislativu, kterou EU letos schválila.

A co dodat závěrem?

Dnes se musíme znovu učit, že svět není na jedno použití. Nejde jen o jednorázové plasty, jako jsou nádobí, brčka, uchošťouchy a podobně, rychlá móda, ale jde také o elektro a elektroniku. Ministerstvo životního prostředí připravuje komplexní změnu odpadových zákonů zahrnující požadavky evropského cirkulárního balíčku, která má za cíl ukončit současné plýtvání a tedy to, aby nadále využitelné suroviny již nekončily na skládkách.

Věřme, že i nová legislativa bude brzy znamenat pozitivní posun odpadového oboru vpřed. Nicméně již nyní je vidět, že i bez legislativy se dají dělat velké věci. Jde tedy o pěkný příklad, že je již potřeba ukončit nekonečné diskuze a chtít skutečně začít něco dělat. Důležitou roli pro dosažení tíženého stavu cirkulární společnosti sehraje ekodesign a také postoj spotřebitelů, kteří budou preferovat udržitelné výrobky.