Divoký internetový západ a jeho černí pasažéři. Problém „online černých pasažérů“ elektroodpadu se prohlubuje

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© Pixabay

Evropskou unií již delší dobu hýbe téma tzv. „online černých pasažérů“ elektroodpadu, kteří zdarma využívají služeb, které jsou hrazeny těmi poctivě platícími. V posledních měsících se tento celoevropský problém stává stále palčivější a zjistilo se, že se netýká zdaleka jen elektroodpadu. Řešení ale nebude snadné.

Článek původně vyšel v prosincovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborného měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii.

Autorem je Petr Číhal, obchodní ředitel společnosti EKOLAMP.

Online černým pasažérem (elektro) odpadu je v tomto případě e-shop, neboli internetový prodejce, usazený mimo EU (např. v Číně, nebo i v USA), který do Evropské unie dodává nová (elektro)zařízení, za něž však nejsou hrazeny recyklační příspěvky. Recyklační příspěvky musí v rámci EU platit všichni výrobci a dovozci (elektro)zařízení a následně se z nich financuje sběr a ekologická recyklace jejich produktů, když jednoho dne doslouží a stane se z nich (elektro)odpad. V opačném případě by hrozilo, že se vysloužilé elektrospotřebiče budou vyhazovat na skládky, v ještě horším případě, že skončí na černé skládce u lesa. Podobně je to třeba s pneumatikami nebo obaly, my si problém budeme ilustrovat na případu elektroodpadu, ke kterému má náš kolektivní systém (zatím) nejblíže.

Hned na počátku je potřeba jasně říci, že drtivá většina výrobců a dovozců (včetně těch internetových), si své povinnosti řádně a poctivě plní, někteří se dokonce na sběru svých vysloužilých elektrozařízení podílí i fyzicky prostřednictvím svých kolektivních systémů (pozn. kolektivní systém je soukromá firma, vlastněná výrobci elektrozařízení, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu). Bohužel určitá část e-shopů usazených mimo EU využívá toho, že velké objemy doručované zboží zasílaného do EU znemožňují celní správě fyzickou kontrolu všech zásilek. To spolu s určitými mezerami v legislativě jednotlivých členských zemí EU vytváří prostor, tedy jakousi šedou zónu, pro obcházení recyklačních povinností.

Vysloužilá zářivka může mít svůj „druhý život“

Co přinese nová legislativa sběru elektroodpadu v České republice? Jak jsme na tom ve srovnání s Evropou ve sběru vysloužilých osvětlovacích zařízení?

To je palčivý problém zejména u elektroodpadu s tzv. negativní ekonomickou hodnotou, tj. toho typu elektroodpadu, jehož ekologická recyklace je velmi nákladná a nedá se uhradit ze surovin získaných při jeho recyklaci. Příkladem elektroodpadu s negativní hodnotou, který je zároveň i nebezpečným odpadem, jsou např. zářivky nebo lednice. Vzhledem k tomu, že třeba právě zářivky obsahují malé množství rtuti, nikdo asi nechce, aby se v jeho obci hromadily na veřejných místech…

Pokud nebude vybrán dostatek peněz na ekologickou likvidaci těchto vysloužilých elektrospotřebičů, budou za to v první řadě platit poctiví výrobci a těsně je budeme následovat my všichni. Zkrátka, někdo si lístek koupil, a tím dotuje toho, kdo se zadarmo veze. A to neplatí jen pro elektroodpad, ale třeba také pro odpadní obaly, baterky atd.

Česko je lídrem v recyklaci baterií. Třídí téměř polovinu z nich

Už 75 % Čechů správně třídí téměř polovinu použitých baterií. Místo do směsného odpadu je odnáší na sběrná místa venku nebo v obchodech. V opačném případě nesprávná recyklace poškozuje přírodu.

Elektronika, bílé elektro, velké a malé spotřebiče včetně mobilních telefonů a další elektrovýrobky se dají objednat na internetu, což jistě reflektuje moderní trendy a rovněž to zvyšuje komfort pro kupující. Jenže ne vždy mají právě tyto zahraniční e-shopy zajištěno financování zpětného odběru svých výrobků v České republice (nebo jiné členské zemi EU) podle platných zákonů. Elektrozařízení, která jsou na trh uvedena prostřednictvím internetu, dosahují v EU dle odhadů již téměř 30% veškerého elektra uvedeného na trh.

Na západ od našich hranic už tento problém dorůstá značných rozměrů a snaží se ho řešit i Evropská komise a různé profesní a spotřebitelské asociace. Například Evropská asociace výrobců osvětlovacích zařízení Eucolight nedávno pořádala k tomuto tématu workshop v Bruselu, kde se jasně ukázalo, že potřeba se těmto podmínkám přizpůsobit vzniká po celé EU nejen u výrobců, ale i regulátorů nebo sdružení na ochranu spotřebitelů. Nejde totiž jen o to, že výrobky z některých zahraničních e-shopů (nazvaných mimochodem na onom workshopu trefně „Divokým západem internetu“) nemají dořešenu ekologickou recyklaci nebo likvidaci. Stejně důležité, nebo spíše ještě důležitější, je hledisko bezpečnosti těchto produktů. Bezpečnostní požadavky se totiž samozřejmě v EU a některých mimoevropských zemích diametrálně liší, což může mít zejména u elektra fatální následky.

Nebezpečný sliz, problematická žába. Unie chce trh zbavit hraček, které ohrožují děti

Některé hračky na evropském trhu obsahují takzvané perzistentní organické znečišťující látky (POPs). Ty jsou pro děti závadné. Europoslanci nyní usilují o to, aby zboží vyrobené z těchto recyklovaných látek, a to nejen hračky, zmizelo z trhu.

Další oblastí, kam kauza „černých pasažérů“ zasahuje, je sociální sféra. Nekalá konkurence má tvrdé dopady zejména na poctivé firmy, které si řádné plní své zákonné povinnosti, což jim samozřejmě přináší zvýšené náklady, a ony pak nejsou schopny konkurovat těm nepoctivým. Poctivé firmy pod tíhou nekalé konkurence krachují, občané ztrácejí pracovní místa, stát přichází o daňové výnosy těchto poctivých firem.

Proto začalo být v EU slyšet stále hlasitější volání po zlepšení zákonných opatření, která by pomohla tuto nekalou konkurenci na účet celé společnosti odstranit. Tyto hlasy podporují i výsledky studie OECD Extended Producer Responsibility (EPR) and the impact of online sales. Ta popsala daný problém velmi detailně.

Studie OECD jen nebije na poplach, ale nabízí i některá řešení. Zejména doporučuje zintenzivnit osvětu mezi zákazníky a prodejci, zlepšit mezistátní spolupráci dozorových orgánů a více harmonizovat a tím zároveň i zjednodušit legislativu v tomto oboru. Navrhuje i možnost prošetřovat firmy za nelegální aktivity v jiné zemi.

Vážnosti problému si je vědoma už i Evropská komise, která proto chystá i některé nové legislativní návrhy. Jejich základní filosofie je podobná tomu, s čím přichází OECD: „Potřebujeme modernizovat dohled nad trhem. Náš návrh se o to snaží třemi způsoby: spoluprací s účastníky trhu, stanovením vhodných nástrojů pro sledování online prodejů a zvýšenou spoluprací mezi jednotlivými členskými státy,“ říká Hans Ingels z Evropské komise (DG Growth).

Olga Sehnalová: Ochrana pracujících lidí je agendou sociální demokracie. Nikdo jiný to za ni neudělá

Dvojí kvalita výrobků, bariéry na vnitřním trhu, vzdělávání spotřebitelů, práva lidí s postižením nebo role sociální demokracie v EU – i to jsou otázky, které v současné době před volbami do Evropského parlamentu rezonují. V rozhovoru pro EURACTIV.cz na ně odpovídá Olga Sehnalová.  

Olga …

Jde především o opatření preventivního charakteru a snahu zefektivnit stávající mechanismy. Žádné zázračné řešení, které by umožnilo rychle vyhnat z trhu jeho černé pasažéry, zatím, bohužel, na obzoru není. Na tom, že jde o velmi složité téma, se ostatně shodnou skoro všichni odborníci. V budoucnu nás tedy asi čeká velké úsilí, které se bude metodou postupných kroků snažit přinést zákon na onen Divoký internetový západ.

Bude třeba se snažit o úpravy příslušné legislativy i její praktické aplikace, která by z českého pohledu na prvním místě zjednodušila spolupráci příslušných úřadů a značně by tak zefektivnila vymáhání povinností prodejců spjatých s uváděním elektrozařízení na trh pomocí e-shopů v jiných zemích, než kde mají své sídlo.

Po takové úpravě volají nejenom ti poctiví výrobci elektrozařízení, kteří jsou díky neférovému dumpingu zahraničních internetových prodejců neplnících si své povinnosti znevýhodněni, ale i kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení, jejichž udržitelné fungování a rozvoj není možné bez řádného financování za veškerá elektrozařízení uvedená na trh. A totéž samozřejmě platí i pro ty pneumatiky nebo obaly…