Komise navrhla tři varianty trvale udržitelného rozvoje v EU

© Shutterstock

Evropská komise dnes nabídla k diskusi tři možné cesty, jak do roku 2030 změnit EU, aby byl její rozvoj dlouhodobě udržitelný. Jednou z možností je vytvoření strategie, která by sloužila jako návod pro členské země i EU.

Materiál, který dnes představili místopředsedové komise Frans Timmermans a Jyrki Katainen, připomíná potřebu přechodu na takzvané oběhové hospodářství, odstranění nerovnováh v potravinovém systému nebo potřebu budoucího a udržitelného zajištění odpovídajících energetických zdrojů, bydlení i dopravní infrastruktury.

„Děláme vše pro to, abychom zachovali náš způsob života a zlepšili blahobyt našich dětí a vnoučat, pokud jde o rovnost, zdravé přírodní prostředí a prosperující, ekologickou a inkluzivní ekonomiku,“ nechal se dnes před novináři slyšet Timmermans.

Stávající Evropská komise svou práci končí ve druhé polovině letošního roku.

První z cest, které dnes komise nastínila, předpokládá vznik zastřešující celoevropské strategie s tím, že ta by byla jen návodem pro činnost EU a členských zemí.

Druhou možností je začlenění cílů do všech příslušných unijních politických opatření, ale bez toho, že by byla prosazována na úrovni členských států.

Ve třetí variantě by bylo třeba se v této věci více zaměřit směrem navenek, při současném sjednocení celounijních cílů.

Dnes představený dokument se také soustředí na takzvané horizontální faktory, které musí udržitelný rozvoj podporovat, tedy například na vzdělávání, technologie, výzkum, inovace, digitalizaci, finance, daně či hospodářskou soutěž.

Materiál také zdůrazňuje, že důležité je podporovat udržitelný rozvoj po celém světě. Pokud totiž budou ostatní prosazovat protichůdná opatření, bude mít unijní postup jen omezený dopad.