Vyšší zastoupení žen v politice i vedení firem prý pomohou vyřešit kvóty

zdroj: FreeDigitalphotos.net; autor: Ambro

Na vrcholných pozicích v českých firmách i na všech úrovních české politiky je příliš málo žen, tvrdí organizace podporující vyrovnané zastoupení obou pohlaví. Řešením se prý mohou stát kvóty, podobně jako v řadě evropských zemí. Některé vrcholné manažerky však například s takovým opatřením pro firmy nesouhlasí.

Zavedení kvót by mohlo zvýšit zastoupení žen v politice i ve vedení firem, domnívá se organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech.

Počet žen na manažerských postech i na všech úrovních politiky je v Česku dlouhodobě nízký, uvedla organizace. Například v Poslanecké sněmovně v současné době zasedá 22 % žen, v Senátu 18,5 %, v krajských zastupitelstvech 17,5 % a na úrovni měst a obcí 26 %. Ve vládě pak najdeme dvě ženy, původně ji však tvořili pouze muži. Dále má Česká republika dvě hejtmanky a dvě primátorky.

„Pokud bychom spoléhali na tzv. přirozený vývoj, vyrovnaného zastoupení obou pohlaví bychom se dočkali za 150 až 200 let,“ tvrdí Fórum 50 %. Během posledních deseti let se podle jeho údajů zvýšilo zastoupení žen na důležitých pozicích asi o 4 %. Včera (23. srpna) proto zahájilo kampaň na podporu kvót na kandidátní listiny.

„Ačkoli ženy tvoří 30 až 50 % členských základen politických stran, na kandidátních listinách jich najdeme průměrně jen necelých 30 %, a to většinou na spodních, nevolitelných místech. Proto podporujeme zavedení dočasné kvóty na minimálně 30% zastoupení obou pohlaví na kandidátních listinách včetně pravidla, že v první dvojici bude zastoupena žena i muž,“ sdělila novinářům Jana Smiggels Kavková, ředitelka organizace a předsedkyně České ženské lobby.

Účast žen na rozhodování podle jejích slov společnosti prospívá. Řada mezinárodních studií prý například prokázala, že existuje negativní vazba mezi zastoupením žen v politice a mírou korupce.

Kvóty by přitom měly být pouze dočasným opatřením, dodala k tomu její kolegyně Marcela Adamusová. Například skandinávské státy prý od kvót ustupují, protože už nejsou potřeba.

Ženy ve firmách

Zastánci rovného zastoupení také připomínají, že nízký je i počet žen na důležitých pozicích v soukromém sektoru. Podle studie společnosti Deloitte prý zasedá v představenstvech sta největších českých firem pouze 6,7 % žen. Průměr zemí EU přitom činí 12 %.

„Ženy čelí celé řadě překážek, ať už jde o nedostatek podpůrných systémů umožňujících flexibilní pracovní režim a péči o děti nebo obavy z manažerského životního stylu. Existují i strukturální překážky, jakými je např. nedostatek neformálních kontaktů, vzorů a sponzorů či hluboce zažité postoje o správných rolích žen a mužů,“ řekla výkonná ředitelka Britské obchodní komory Petra Janíčková.

Závazná opatření pro zastoupení žen ve vedení firem má v současné době osm evropských zemí – Norsko, Island, Španělsko, Francie, Belgie, Rakousko, Itálie a Nizozemsko. Tato otázka se však řeší také na úrovni Evropské unie. Evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding na jaře minulého roku představila návrh na vytvoření směrnice, která by kvóty pro firmy zavedla v celé Unii (EurActiv 7.3.2012). Její návrh podpořil i Evropský parlament.

Podle řady názorů však kvóty nejsou tím nejlepším krokem, který by mohl ženám ve vedení firem pomoci.

„Podle mne pouze paušální zavádění kvót bez dalších podpůrných opatření je nešťastné řešení. Firmy by měly podporovat ženy ve vedoucích pozicích jinými prostředky než zavedením kvót,“ řekla médiím minulý měsíc například Michaela Chaloupková, ředitelka divize nákup a členka představenstva společnosti ČEZ (EurActiv 13.7.2012).